BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – styczeń / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Jänner. Barbara Frischmuth „Verschüttete Milch”

Tło okładki książki stanowi fotografia bawiącej się na brzegu rzeki dziewczynki.

książka Barbary Frischmuth pt. Verschüttete Milch

Książka miesiąca ‒ styczeń 2020

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim mają przyjemność zaprezentować Państwu kolejną książkę w ramach cyklu „Książka miesiąca”. Tym razem przedstawiamy edukacyjną powieść Barbary Frischmuth pt. Verschüttete Milch, która ukazała się w 2019 roku w wydawnictwie Aufbau. Verschüttete Milch opowiada powojenną historię Sazlkammergut, historię o dzieciństwie z mocnym autobiograficznym wydźwiękiem. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej w BUW oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Powieść nie została przetłumaczona na język polski.

Barbara Firschmuth pisze powieść o swoim dzieciństwie w latach wojennych i powojennych. Z jednej strony jest to książka wspominająca stare czasy, ale z drugiej strony jest to również książka o pamiętaniu. W niewinnym spojrzeniu dziewczynki dzieciństwo ożywa w miejscu, gdzie szczęście i nieszczęście siedziały koło siebie, zwłaszcza gdy jej rodzina prowadziła hotel z restauracją: w Altaussee byli przegrani i wygrani, miejscowi mieszkańcy, ewakuowani z miasta, byli tam wczasowicze i powracający z wojny, byli tam też zakwaterowani Rumuni i Węgrzy, później amerykańscy żołnierze okupacyjni, sympatycy ruchu oporu i poukrywani na górskich pastwiskach naziści i wielu wielu innych. Kiedy dziewczyna opuszcza szkołę klasztorną, kończy się dzieciństwo. Najbardziej fascynujące w tej powieści jest to, że zaczyna się tak niewinnie – jak gdyby autorka układała prywatne zdjęcia rodzinne, żeby potem doprowadzać podłogę pod stopami swojej bohaterki w coraz większe drgania.

Barbara Frischmuth, ur. w 1941 w Altaussee, jest współczesną austriacką pisarką i tłumaczką. Studiowała język turecki, angielski oraz węgierski w Grazu, a po przeprowadzce do Wiednia zaczęła studiować turkologię, iranistykę oraz wiedzę o islamie. Po przerwaniu studiów w 1966 r., zajęła się zawodowo pisarstwem oraz tłumaczeniami. W 1962 r. została członkinią ugrupowania literackiego Grazer Gruppe, a potem członkinią założycielką zrzeszenia artystycznego Forum Stadtpark. Obecnie mieszka w Wiedniu lub w Altaussee, gdzie znajduje się jej ogród, stanowiący źródło inspiracji do jej książek-opowieści o ogrodach. Za swoją twórczość została wielokrotnie wyróżniona licznymi nagrodami literackimi i stypendiami. Do jej najwybitniejszych osiągnięć należą powieści Die Klosterschule (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) lub Kai und die Liebe zu den Modellen (1979).

 

Buch des Monats – Jänner 2020

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. In diesem Monat präsentieren wir den neuesten Roman von Barbara Frischmuth Die verschüttete Milch, der 2019 im Aufbau Verlag veröffentlicht wurde. Die verschüttete Milch erzählt vom Nachkriegs-Österreich im Salzkammergut, eine Kindheitsgeschichte mit starken autobiografischen Anklängen. Interessierte Leser und Leserinnen können diesen Roman in der Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek Warschau im 3. Stock als auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Der Roman wurde bisher nicht ins Polnische übersetzt.

Barbara Frischmuth hat einen Entwicklungsroman über ihre Kindheit in den Kriegs- und Nachkriegsjahren geschrieben. Es ist ein Erinnerungsbuch, aber es ist auch ein Buch über das Erinnern. In dem arglosen Blick eines Mädchens wird die Kindheit an einem Ort lebendig, an dem Heil und Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen, erst recht, wenn die eigene Familie ein Hotel mit Restaurant betreibt: In Altaussee gibt es Kriegsgewinnler und Verlierer, die Einheimischen und bald auch die aus der Stadt Evakuierten, frühere Sommerfrischler und aus dem Krieg Heimgekehrte. Da gibt es einquartierte Rumänen und Ungarn, später amerikanische Besatzungssoldaten; Sympathisanten des Widerstands und frühere Illegale, auf Almen versteckte Ex-Nazi-Bonzen und jede Menge vom Krieg Angeschwemmte. Als das Mädchen die Klosterschule verließ, endete auch die Kindheit. Das Fesselnde an diesem entspannten Entwicklungsroman ist, dass er so unschuldig beginnt – als sortierte die Autorin im Alter ihre ganz privaten Familienfotos –, um dann den Boden unter den Füßen seiner Protagonistin immer mehr zum Schwanken zu bringen.

Barbara Frischmuth, geb. 1941 in Altaussee, ist eine österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie studierte Türkisch, Englisch und auch Ungarisch in Graz und nach der Übersiedlung nach Wien begann sie das Studium der Turkologie, Iranistik und Islamkunde. Nachdem sie das Studium 1966 abgebrochen hatte, ist sie hauptberuflich als Schriftstellerin und Übersetzerin aktiv geworden. Sie wurde 1962 zum Mitglied der Grazer Gruppe und dann zum Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Forum Stadtpark. Heute lebt sie in Wien oder in Altaussee, wo sich auch ihr Garten befindet, der den Stoff für ihre Gartengeschichten-Bücher liefert. Sie wurde mehrmals für Ihr Schaffen mit Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Romane Die Klosterschul (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) oder Kai und die Liebe zu den Modellen (1979).

Tekst: Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.