BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – styczeń / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Jänner. Dominik Barta „Vom Land”

Okładka książki Vom Land, na niej zdjęcie ułożonych wzdłuż drogi ściętych pni drzew.

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim prezentują w ramach projektu „Książka miesiąca” kolejne dzieło. Tym razem przedstawiamy debiut Dominika Barty Vom Land. To mocny, społecznie ważny głos, młodego autora opisującego życie na austriackiej prowincji. Ten tekst przełamuje chłód naszych czasów i ujawnia, kim jesteśmy w najgłębszych zakamarkach duszy. (Katja Gasser, austriacka dziennikarka literacka). Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej oraz w Instytucie Austriackim przy ul. Zielnej 37. Powieść Dominika Barty nie została dotychczas przetłumaczona na język polski.

Theresa i Erwin, bohaterowie książki, mieszkają w małej wiosce w górnej Austrii. Oboje przekroczyli sześćdziesiątkę, hodują świnie i kozy, uprawiają zboże i warzywa, pracują dużo, są rolnikami starej daty. Theresa zapada w niepokojący stan apatii, jej mąż nie radzi sobie z cierpieniem żony i pracą na farmie. Trójka dorosłych dzieci zjeżdża się do rodziców. Wychodzą na jaw znane i skrywane rodzinne konflikty. Pod wiejską sielanką, pojawia się ciemna strona prowincji – obmowy, konformizm i ksenofobia. Ich dwunastoletni wnuk Daniel ucieka do lasu, gdzie spotyka syryjskiego uchodźcę, któremu stara się pomóc. Musi bronić go przed własnym wujem, bojącym się napływu osób z innych krajów w poszukiwaniu schronienia. Język powieści jest ostry, nieoszlifowany. Autor dobrze oddaje surowe i proste, a jednocześnie piękne życie wsi. Akcja powieści rozwija się stopniowo, a czytelnik z ciekawością obserwuje, jak wzrasta napięcie. Sam autor tak opisuje swoją powieść: Tajemnicza choroba matki wstrząsa codziennym życiem rodziny. Wszystkie konflikty, które ciążą nad górnoaustriacką wsią – niepewna przyszłość rolnictwa, wyjazd młodych ludzi, napływ cudzoziemców – odbijają się echem w rodzinie Weichselbaumów. W coraz większym stopniu staje się jasne, jaką rolę odgrywa przywiązanie, zaufanie i miłość nawet w najbardziej prozaicznym, codziennym życiu.

Dominik Barta rocznik 1982, urodził się w Górnej Austrii. Studiował germanistykę i filozofie Wiedniu, Bonn, Granadzie  i Florencji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Jako czytelnik często odwiedzał  Bibliotekę Austriacką. W 2009 wygrał konkurs eseistyczny ZEIT, a w 2017 konkurs literacki Ö1. Pisze również dla teatru. Obecnie uczy na wiedeńskim uniwersytecie nauk stosowanych – FH Campus Wien.


Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau und das Österreich Institut stellen im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts „Buch des Monats“ Dominik Bartas Debüt „Vom Land“ vor. Es handelt sich hierbei um einen starken, gesellschaftlich relevanten Roman eines jungen Autors, der das Leben in der österreichischen Provinz beschreibt. „Dieser Text durchbricht die Kälte unserer Zeit und legt offen, was wir in unserem Innersten sind“ (Katja Gasser, österreichische Literaturkritikerin). Das Buch kann in der Österreich-Bibliothek und im Österreich Institut in der ul. Zielna 37 ausgeliehen werden. Der Roman von Dominik Barta wurde bisher noch nicht ins Polnische übersetzt.

Theresa und Erwin leben in einem kleinen Dorf in Oberösterreich. Beide haben die sechzig bereits überschritten, züchten Schweine und Ziegen, bauen Getreide und Gemüse an. Sie sind hart arbeitende Bauern vom alten Schlag. Plötzlich verfällt Theresa in eine merkwürdige Apathie; die Arbeit auf dem Hof, allein zu stemmen, und sich gleichzeitig um die kranke Ehefrau zu kümmern, das überfordert Erwin. Die drei erwachsenen Kinder müssen anreisen. In der Folge eskalieren offene und unterdrückte Familienkonflikte. Unter dem Mantel der Dorfidylle treten die dunklen Seiten der Provinz zutage: das Gerede der Leute, Konformismus und Xenophobie. Der zwölfjährige Enkel Daniel, der in den Wald flieht, begegnet dort einem syrischen Flüchtling. Er muss seinen Freund vor dem Onkel in Schutz nehmen, der gegen die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft protestiert. Die Sprache des Romans ist von archaischer Kraft und gibt das raue und zugleich faszinierende Dorfleben präzise wieder. Die Romanhandlung entfaltet sich allmählich, der Leser beobachtet mit steigendem Interesse, wie die Spannung wächst. Der Autor selbst beschreibt seinen Roman wie folgt: Die rätselhafte Krankheit der Mutter bringt den Alltag einer Familie ins Wanken. Sämtliche Konflikte, die über dem oberösterreichischen Dorf lasten – die ungewisse Zukunft der Landwirtschaft, der Abzug der jungen Leute, der Zuzug Fremder – schlagen sich innerhalb der Familie Weichselbaum nieder. Mit zunehmender Dringlichkeit wird deutlich, welche Rolle Zuneigung, Vertrauen und Liebe selbst im profansten Alltag spielen.

Dominik Barta, geboren 1982 in Oberösterreich. Er studierte Germanistik und Philosophie in Wien, Bonn, Granada und Florenz. Zwei Jahre arbeitete er am Institut für angewandte Linguistik der Universität Warschau. Er war als Bibliotheksbenutzer Stammgast in der Österreich-Bibliothek. 2009 gewann er den ZEIT-Essaywettbewerb und 2017 einen Ö1-Literaturwettbewerb. Er schreibt auch fürs Theater. Zurzeit unterrichtet er am FH Campus Wien – University of Applied Sciences.


Michał Dworakowski, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.