BuwLOG

Making-of 200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki, czyli o czym będzie wystawa na 250. jubileusz BUW

logo-wystawy-typo-poziom

O wykorzystaniu zasobu egzemplarza żelaznego wydawnictwa Iskry do celów edukacyjnych myśleliśmy od ponad roku. Po bezskutecznych próbach zainteresowania nim historyków działalności wydawniczej i potencjalnych magistrantów i licencjatów uznaliśmy, że pomysł, który nam przyszedł do głowy jest ryzykowny, ale da temu zbiorowi jeszcze jedno życie, zanim zostanie on podzielony i włączony do księgozbioru ‒ życie na naszej wystawie. Instalacja strefy odnoszącej się do dylematów przyszłości mówi o bardzo banalnym problemie, który nadciąga niepostrzeżenie, ale nawet w stosunkowo nowym gmachu biblioteki jest oczywisty ‒kurczącego się miejsca dla książek w magazynach bibliotecznych i ofensywy nośników elektronicznych. Świadkiem tych zmian jest „zabytkowy” serwer, który udostępnił nam Oddział Obsługi Informatycznej BUW oraz czytnik Kindle firmy Amazon, która rozpoczęła współpracę z BUW na okoliczność przekazania Bibliotece prezentu urodzinowego w postaci 200 czytników, które będą wypożyczane studentom (mamy nadzieję;). Zestawienie tego drobnego przedmiotu z paletami książek pozwala uprzytomnić sobie fizyczny charakter problemu i pokusy skazania tradycyjnych papierowych wydań na wymarcie (można przecież też użyć argumentu ekologicznego). Czas pokaże, czy w przypadku Biblioteki, hasło obchodów jubileuszu UW – Dwa stulecia. Dobry początek, może nieść ze sobą taki sam ładunek optymizmu i wiary, że przed nami już tylko złoty wiek.
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, jako jednostka odpowiedzialna za losy powierzonego im księgozbioru z pewną nieufnością podszedł do pomysłu, ale finalnie własnymi siłami w zorganizowany i pomysłowy sposób zapełnił palety użyte do instalacji.

Emitowany w tej strefie spot prezentujący Bibliotekę, powstał w ostatnim miesiącu przed otwarciem wystawy dzięki wsparciu Grzegorza Kłębka i Doroty Bocian, którzy po stworzeniu w zespole kreatywnych kolegów i koleżanek scenariusza, wzięli na siebie opiekę nad ekipą my works, realizującą po kilka godzin dziennie materiał filmowy. Wdzięczni jesteśmy również osobom, które wystąpiły w spocie, obok naszych koleżanek i kolegów. Powstała bardzo sympatyczna filmowa wizytówka Biblioteki.
Przestrzeń wystawy jest w tej części „dekorowana” sznurami świateł, emitujących niebieskawe, zimne, a przez to kojarzące się z techniką światło. Stworzenie tego neonu, jaki i wiele innych rozwiązań w przestrzeni całej wystawy, wymagało od nas nieprofesjonalistów masy główkowania. Można by to skwitować stwierdzeniem, że tego się od działów zajmujących kreatywnie promocją oczekuje, sądzę jednak, że nigdzie nie oczekuje się, że bibliotekarze będę i dość kreatywni i zręczni manualnie, aby takie pomysły zrealizować. Brawo my!

Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
Zdjęcia: Jadwiga Antoniak, Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.