BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – czerwiec 2018


P Język. Literatura

Małgorzata Baranowska, Prywatna historia poezji i koniec wieku. Warszawa: IBL, 2017

BUW Wolny Dostęp PG7070 .B392 2017

W założeniu mamy tu do czynienia z dziennikiem lektur. Pierwszy zapis pochodzi z 27 sierpnia 1997 r., ostatni z 4 lipca 2005 r. Spośród poetów najczęściej pojawiają się Miron Białoszewski, Tadeusz Różewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Leopold Staff i Juliusz Słowacki. Są cytaty z listów Sienkiewicza, bardzo poważne wypisy z Imre Kertesza i Sandora Maraia. Nie mogło zabraknąć uwag na temat kolekcjonerstwa i starych pocztówek. Kupiony w warszawskim antykwariacie na Piwnej wyblakły różowy (pierwotnie prawdopodobnie czerwony) bilet wstępu na uroczystości odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza 24 grudnia 1898 r., jest pretekstem do szczegółowej rekonstrukcji tego skomplikowanego logistycznie wydarzenia (s. 28-30). We wpisie z 18 listopada 1998 r. czytamy o problemach, jakie miał Wajda przy kręceniu „Panien z Wilka”:

Zaczął z innym pojęciem pracy niż praca kobiet w Wilku. Jaka to praca? Wydawało mu się, że one tylko ciągle zmęczone, a przecież nic nie robią. Prawda?
Iwaszkiewiczowi udało się wytłumaczyć, że praca to nie tylko wyczyn sportowy, polityka czy forsowny rejs. Nauczyć dzieci trochę francuskiego, zrobić konfitury na zimę, zająć się ogrodem, zarządzać przecież domem, żyć w rytmie przyrody z dodatkiem marzeń, historii, kultury – to wszystko okazało się pracą. I nagle film ruszył. (s.60)

Jeżeli kogoś ciekawi, jakie były dalsze losy Adolfa Rożka, nauczyciela łaciny w Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, o którym tak serdecznie pisze Miłosz w „Rodzinnej Europie”, znajdzie wyjaśnienie na stronie 76.
Mnóstwo erudycyjnych szczególików, ciekawych wspomnień. Bywają jednak wpisy innego rodzaju, jak ten z 21 października 2003 .r w związku z planowanym wyjazdem do Krakowa na promocję książki Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki (Warszawa, 2003, BUW Wolny Dostęp NC1872 .B37 2003): „Nie byłam nigdzie dalej od Nieborowa (to 80 km od Warszawy) od 22 lat. Ostatni raz jechałam tak daleko w sierpniu 1981 roku. (…) Pociągiem nie jechałam od roku 1979.(…) I miałam już nigdy nie pojechać nigdzie. I dużo rzeczy nie miałam już robić” (s. 286-287).
Autorka od wczesnych lat osiemdziesiątych walczyła z chorobą, która odbierała jej sprawność i unieruchamiała na długie miesiące. W tym czasie wydała ponad dziesięć książek (w tym niewielką książeczkę Tylko się rozejrzeć. Szczęście codzienne).
B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Janusz Czapiński, Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017

BUW Wolny Dostęp BF575.H27 C926 2017

Szczęście, czyli dobrostan psychiczny lub dobrostan subiektywny stał się ostatnio modnym tematem. Każdy chciałby być szczęśliwy. Nawet naukowcy. A zatem wiedza na temat szczęścia jest coraz pełniejsza. Lektura omawia badania w zakresie prężnie rozwijającej się psychologii pozytywnej. Stanowi kompendium informacji na temat współczesnych badań nad szczęściem.
AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Robert F.Barkowski, Historia wojen gdańskich. Średniowiecze. Warszawa: Bellona, cop., 2017

BUW Wolny Dostęp DK4600.G4465 B37 2017

Książka popularyzująca historię Gdańska ‒ od mniej znanej strony ‒ ze szczękiem oręża w tle, ukazująca walecznego ducha gdańszczan w odległych czasach średniowiecza. Fakty zaczerpnięte ze źródeł pisanych i opracowań wzbogacone hipotezami historyków.
G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Magdalena M. Baran, Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą. Łódź: Fundacja Liberté!, 2018

BUW Wolny Dostęp U22 .B37 2018

Zbiór rozważań o teorii wojny sprawiedliwej wraz z jej odniesieniem do konkretnych przypadków (II wojna światowa, wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie).
Autorka przedstawia temat wojny z różnorodnych punktów widzenia, powołując się na różnorodne źródła: traktaty teologiczne, pisma wojskowych specjalistów od wojny, dzieła filozoficzne, utwory literackie, dzienniki i reportaże.
Dzięki książce czytelnik może spojrzeć na problem wojny nie tylko jako na fenomen polityczny, ale i społeczny czy kulturowy.


K J Prawo. Nauki polityczne

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, redakcja naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018

BUW Wolny Dostęp KJE1626.A432016 B54 2018

Książka z serii „Komentarze – Wolters Kluwer Polska” jest pierwszym całościowym omówieniem nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, podmiotów publicznych, przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń. Autorzy w profesjonalny sposób omawiają nowe obowiązki administratorów, które zostały nałożone przez rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Jay Gabler, Socjologia dla bystrzaków. Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop., 2018

BUW Wolny Dostęp HM586 .G33165 2018

Socjologia bada życie społeczne ludzi i jest nauką o interakcjach społecznych. Publikacja w przystępny sposób pomaga zrozumieć, jak analizować naukowo organizacje społeczne i strukturę kulturową. Książka omawia m.in. zagadnienia z zakresu: historii badań socjologicznych, ruchów społecznych i socjologii politycznej, think tanków oraz instytutów badawczych. Przedstawia również koncepcje myślicieli: Marksa, Durkheima, Webera. Omawia role rasy, płci biologicznej i religii w społeczeństwie.


M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Tadeusz Widła, Świat sygnatur. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

BUW Wolny Dostęp N45 .W443 2017

Od wielu lat istnieje zgodność co do nazwy „sygnatura”, a mianowicie, że jest to znak identyfikujący wytwórcę, czyli znak personalizujący. Coraz częściej w śledztwa lub postępowania sądowe dotyczące autentyczności obrazów, grafik i innych dzieł sztuki jako eksperci angażowani są kryminalistycy.
Autor książki – profesor kryminalistyki, kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – od wielu lat jest ekspertem od określania autentyczności dzieł sztuki na podstawie analizy sygnatur.
Obok innych zagadnień związanych z określaniem autentyczności dzieł sztuki na podstawie sygnatur, autor zwraca szczególną uwagę na brak odpowiedniej metodyki ekspertyzy sygnatur, co stawia pod znakiem zapytania naukowość takich ekspertyz, a w rezultacie utrudnia ocenę dowodu z tak pozyskanej opinii biegłego.
A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Konopka Maria, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2018

BUW Wolny Dostęp WD Z447.U3586 L8546 2018

Publikacja przybliża osiągnięcia lwowskich nakładców i ich wkład do ogólnopolskiego dorobku wydawniczego drugiej połowy XIX i początku XX w. Przedstawia środowisko księgarzy-nakładców – najbardziej aktywne w zakresie finansowania wydawnictw, a także losy najważniejszych firm i ich właścicieli. Wydawcy ci, w dążeniu do rozwoju i utrzymania firmy na konkurencyjnym rynku galicyjskim, podejmowali nowatorskie rozwiązania organizacyjne, ale wchodzili również we konflikty, niekiedy prowadzące do procesów. Ukazanie dokonań poszczególnych kategorii nakładców pozwala poznać nie tylko ich osiągnięcia, dokonywane wybory, ale też i kształt kompozycji graficznej edycji.
Autorka opiera się na źródłach rękopiśmiennych z lwowskich archiwów i bibliotek, które w istotny sposób poszerzają wiedzę o ludziach książki Lwowa doby autonomii galicyjskiej oraz warunkach ich działania. Uzupełniają je źródła drukowane, jak listy, wspomnienia, katalogi księgarskie i wydawnicze, sprawozdania, artykuły prasowe z epoki itp. Do tego dochodzi jeszcze obszerna literatura przedmiotu. Powstało w ten sposób interesujące opracowanie znacząco wzbogacające wiedzę o polskim ruchu wydawniczym w okresie zaborów i jego wkład w kulturę polską tej epoki.


Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.