BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – maj 2018

Marta R. Jabłońska, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu


B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Marta R. Jabłońska, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

BUW Wolny Dostęp BF637.C45 J25 2018

Według szacunków co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu. Publikacja prezentuje kwestię wpływu globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Studenci informatyki i nauk społecznych, a także osoby zainteresowane tą tematyką znajdą w książce rozdziały poświęcone: portretowi współczesnego internauty, kreowaniu e-tożsamości, cyfrowemu narcyzmowi, agresji słownej w internecie, uzależnieniu od Internetu.
Witold Banach, Radziwiłłowie: burzliwe losy słynnego rodu


AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Witold Banach, Radziwiłłowie: burzliwe losy słynnego rodu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018

Klasyfikacja WD DK4138.R34 B36 2018

Radziwiłłowie ‒ ród stary i potężny, opisywany w Sienkiewiczowskiej Trylogii. Jego przedstawiciele uczestniczyli w wielu ważnych wydarzeniach w czasach już nam bliższych, m.in. to dzięki interwencji Janusza Radziwiłła zwolniono Józefa Piłsudskiego z Magdeburga. W książce opisano wydarzenia ze świata polityki, ale też skandale obyczajowe i życie finansowych elit.


Piotr Wasylczyk, Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów


G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Piotr Wasylczyk, Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  2017

Klasyfikacja WD Q223 .W37 2017

Bardzo potrzebny i ciekawy poradnik dla każdego, kto chce w jasny i przystępny sposób przedstawić wyniki swoich badań na konferencjach, sympozjach czy seminariach.
Przygotowanie odpowiedniej prezentacji jest równie ważne, jak samo wystąpienie. Niestety nie zawsze wartość naszej pracy badawczej idzie w parze z ciekawym jej przedstawieniem.
Autor uczy, jak w ciekawy i przystępny sposób przygotować naukowe wystąpienie. W swobodnej formie prowadzi czytelnika przez proces projektowania, tworzenia i wygłaszania prezentacji – od pierwszych szkiców ołówkiem na kartce po konferencyjną scenę.Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego


K J Prawo. Nauki polityczne

Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

Klasyfikacja WD KKP3521.R4 B55 2018

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został zdefiniowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zaś obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom wolność wyrażania własnych poglądów, wolność pozyskiwania informacji i wolność rozpowszechniania informacji. W prezentowanej publikacji zostały omówione m.in. zasady, które mają duży wpływ na zakres przysługującej rzeczoznawcom majątkowym swobody wypowiedzi. Są to zasady:

1) przestrzegania prawa, standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej;
2) bezstronności;
3) zachowania tajemnicy zawodowej;
4) szczególnej staranności w wykonywaniu czynności zawodowych;
5) permanentnego doskonalenia zawodowego;
6) godności zawodowej… (str. 93-94)Elwira Gross-Gołacka, Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Elwira Gross-Gołacka, Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin SA, 2018

Klasyfikacja WD HF5549.5.M5 G76 2018

Zarządzanie różnorodnością dotyczy m.in. umiejętności wykorzystywania talentów dostępnych w organizacji, a także działań wspierających innowacyjne i twórcze myślenie pracowników. To również dopasowywanie oferty do potrzeb klientów, ale jednocześnie uwzględnienie potrzeb osób zatrudnionych w firmie.
Książka skierowana do menedżerów i studentów w przystępny sposób przybliża kwestię zarządzania różnorodnością.
„Różnorodnością trzeba zarządzać. Sama sobą zarządzać różnorodność po prostu nie jest w stanie” (Richard Rosenberg)

M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Wojciech Walanus, Kraków 1940. Kampania fotograficzna Staatliche Bildstelle. Kraków: Universitas, 2017

Klasyfikacja WD N7255.P62 K769 2017

Staatliche Bildstelle – była to państwowa placówka do której zadań należało zaopatrywanie publikacji z zakresu historii sztuki (i badań nad historią sztuki) w fotografie z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, jak rzeźby i architektury. Większość zamieszczonych w książce zdjęć została wykonana w 1940 r. przez saksońskiego fotografa Edgara Titzenthalera na zlecenie wspomnianej wyżej placówki. Oprócz 250 fotografii krakowskich zabytków książka zawiera dwa teksty wprowadzające. Pierwszy to tekst Sabine Arend dotyczący Sekcji Historii Sztuki Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej, drugi jest tekstem autora na temat Staatliche Bildstelle. Z esejów tych historycy mogą czerpać informacje o pochodzeniu skatalogowanych zdjęć i o ich dotychczasowym wykorzystaniu. W katalogu zaś zawarto najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych fotografii (numer negatywu czy sygnaturę jaka została nadana przez aktualnie posiadającego tę kolekcję Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Osoby zainteresowane Krakowem, Małopolską i ich dziejami – znajdą w prezentowanej pozycji garść wiadomości o tym mieście i regionie okresu okupacji.Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, red. nauk. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska


A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, red. nauk. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017

Klasyfikacja WD Z1003 .K76 2017

Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia uprzytomniamy sobie własne potrzeby, dostrzegamy zaniedbanie i niespożytkowane możliwości działań (za: W. Wojtkowska, Helena Radlińska o książce i bibliotece, Białystok 1998, s. 38).

Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytelnika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humanistyczne (m.in. życzliwości, miłości, poświęcenia) (I. Lepalczyk, Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej, Łódź 1974, s.44).

Powinna być zatem podstawowym narzędziem służącym i pracy zawodowej, i poznawaniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwarantujący uczestnictwo w kulturze. Wątki czytelnicze mają więc długą tradycję w polskiej pedagogice społecznej, której koncepcja jest wysoce humanistyczna i personalistyczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbudzenie jego twórczej aktywności indywidualnej oraz społecznej.

Publikacja Książka w życiu człowieka ma służyć ich przypomnieniu, zaakcentowaniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrzeganiem istoty obcowania z literaturą (w nawiązaniu tak do teorii z zakresu rozmaitych nauk i dyscyplin, jak i do praktyki).

Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.