BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – marzec 2018

P Język. Literatura

Adam Robiński, Hajstry. Krajobraz bocznych dróg. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne,  2017.

BUW Wolny Dostęp: DK4081 .R63 2017

Adam Robiński zadedykował „Hajstry” Jadwidze Czachowskiej – bibliografce, wieloletniej kierowniczce Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL-u, współredaktorce słowników bibliograficznych współczesnych pisarzy polskich, swojej babci, którą tak wspomina: „Kiedy prosiło się ją o jakąś książkę z biblioteki Instytutu Badań Literackich, w którym pracowała, przynosiła jeszcze trzy pokrewne wraz z telefonem do badacza, który zajmował się twórczością autora”. (s.27)
Tom składa się z ośmiu szkiców poświęconych wędrówkom po Polsce: po Mazowszu, Bieszczadach. Jest mowa o Wiśle, Bugu i kanale prezydenta Mościckiego, którego ślady znajdują się na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim w pobliżu Włodawy i Szacka, o powstałych za sprawą działalności człowieka Pustyni Błędowskiej i kolorowych jeziorkach na Łuku Mużakowa przy granicy z Niemcami. Autor pisze:

Podróże na potrzeby tej książki zajęły parę lat. Poruszałem się na nartach, kajakiem, czasem samochodem, przede wszystkim na własnych nogach. Wybrałem miejsca, które mnie intrygowały, i takie, o których wcześniej nie wiedziałem nic. Niektóre odwiedziłem tylko raz, w inne wracałem wielokrotnie. I wciąż wracam.(s. 17)

Bibliografa przedmiotu zawiera 116 pozycji. Nie dziwi więc zdanie: ”Dziękuję bibliotekarzom z Narodowej i każdej innej biblioteki za ich codzienną pracę.” (s.214)
B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. T. 4. Psychologia osobowości, redakcja naukowa polskiego wydania Maria Materska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.

BUW Wolny Dostęp BF121 .Z53165 2017 t.4

Tom czwarty pięciotomowej pozycji został poświęcony kwestii teorii osobowości, zaburzeniom psychicznym i terapiom zaburzeń psychicznych. Czytelnicy znajdą w tej pozycji odpowiedzi na pytania: „Jakie czynniki kształtują osobowość?”, „Jaka jest natura zaburzeń psychicznych?”, „Jakie są konsekwencje etykietowania ludzi?” i „Czym jest psychoterapia?”


AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Kordian Kuczma, Niezwykli patroni ulic Warszawy. Warszawa: Skarpa Warszawska, cop. 2017.

BUW Wolny Dostęp DK4642 .K83 2017

Książka jest opowieścią i mapą Warszawy w jednym. Opowiada historię stolicy poprzez historie patronów jej ulic – postaci znanych, jak Eugeniusz Bodo, ale i tych mniej już rozpoznawanych. Gratka dla varsavianistów, ale i dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Warto też dodać, że w 1916 r. Rada Miejska, choć wybrana pod auspicjami niemieckich okupantów, wykorzystała fakt likwidacji carskiej cenzury i nadała kilkunastu ulicom imiona wybitnych Polaków, m.in. Romualda Traugutta.


G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Ole Thorstensen, Zapiski stolarza czyli jak stary strych przemienił się w piękne mieszkanie, przełożył Witold Biliński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2017.

BUW Wolny Dostęp TH4816.T46165 2017

Ole Thorstensen to Norweg. Do tego cieśla i stolarz. A to nie jest typowa książka o wystroju wnętrz w stylu skandynawskim. Nie przeczytamy tu o wspaniałości regału Billy z IKEI. Dowiemy się za to tym, co znaczy ciężka praca i zaangażowanie. To książka o wartości tworzenia. Autor, krok po korku, prowadzi nas przez jedno ze swoich zleceń. Pokazuje, jak ciężką i (nie)wdzięczną jest praca stolarza. Dzięki tej pozycji zawód cieśli przestaje być tylko fizyczną pracą, a staje się fascynującym zajęciem, pełnym wyzwań.
Zaskakujący temat, jaki jest remont, został ubrany w prosty i lekki, ale nienudny, dzięki dynamicznym dialogom, styl.
K J Prawo. Nauki polityczne

Zobowiązania. Pytania, kazusy, tablice, testy, red. Monika Drela. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2018.

BUW Wolny Dostęp KKP810 .D74 2018

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art.353 kc).
Opracowanie oparte na aktualnym stanie prawnym kompleksowo i praktycznie prezentuje przydatną wiedzę z zakresu zobowiązań. Książka z serii „Repetytoria Becka” pozwoli studentom Wydziału Prawa poczuć się pewnie na egzaminie.


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności. Dobre praktyki i refleksja systemowa, red. Jakub Wilczek. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2017.

BUW Wolny Dostęp HD7287.96.P7 A93 2017

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z roku 2015, w Polsce mamy ok. 36,2 tys. osób dotkniętych bezdomnością.
Bezdomność oznacza wykluczenie społeczne i utratę poszanowania godności. Prezentowana pozycja przedstawia innowacyjne programy wspierające osoby dotknięte tym problemem społecznym.

Pełny tekst publikacji dostępny na stronie wydawcy.
M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Denis R. McNamara, Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej. Warszawa: Arkady, 2016.

BUW Wolny Dostęp NA4800 .M36165 2016

Ten kieszonkowy podręcznik pozwala prześledzić rozwój architektury kościelnej od czasów budowli biblijnych aż po postmodernistyczne dzieła XXI wieku.
Książka rozpoczyna się przeglądem typów budowli, stylów i materiałów. Kolejne rozdziały tłumaczą znaczenie i usytuowanie poszczególnych elementów architektonicznych, wyjaśniają ich funkcjonowanie w różnych epokach i miejscach na świecie. Końcowe są zaś poświęcone zagadnieniom z zakresu ornamentyki i symboliki.

A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Jacek Wojciechowski, Obszary wiedzy o bibliotekarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.

BUW Wolny Dostęp Z665 .W836 2017

Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbudowany indeks przedmiotowy.
Według autora

Wiedza o bibliotekarstwie wciąż ma rację bytu. Jako świadomościowy konstrukt, wykorzystywany w mediacyjnej praktyce, jak też kreowany teoretycznie oraz wykładany – chociaż niekoniecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jednolitości ani kompletności nie ma.
Zatem to jest teraz wiedza-po-przejściach, mocno pokiereszowana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga regeneracji. I taką próbę tu podejmuję.

Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.