BuwLOG

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2021 (cz.3)

 
Zdjęcie Heleny Ceysinger

Bohaterką trzeciej części cyklu, której dorobek twórczy zasilił w styczniu domenę publiczną i tym samym zasoby bibliotek cyfrowych jest  polska poetka i pisarka, dziennikarka, nauczycielka, a także działaczka feministyczna – Helena Ceysinger.

Przed wojną zajmowała się działalnością publicystyczną i oświatową. Działała w tajnych szkołach polskich. Była członkinią wielu organizacji, między innymi:

  • Koła Kobiet Korony i Litwy w Warszawie
  • Towarzystwa Oświaty Ludowej
  • ZMP „Zet”
  • Ligi Narodowej
  • Towarzystwa Oświaty Narodowej (którym wspólnie z Cecylią Śniegocką kierowała).

W 1905 r. była jedną z organizatorek strajku młodzieży w Królestwie. Do 1906 r. należała do kierownictwa Związku Unarodowienia Szkół, którego nazwę sama stworzyła.

Aby pokazać zaangażowanie Heleny Ceysinger w sprawy kobiet i szkolnictwa warto przytoczyć treść jej wystąpienia na pierwszym Wiecu Kobiet Narodowych w Dolinie Szwajcarskiej, w 1907 r.:

 

Od 1913 roku wchodziła w skład pierwszego zarządu warszawskiego koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego i brała czynny udział w jego pracach. Po wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 r. została internowana przez Niemców. Do Warszawy wróciła po 5 sierpnia 1915 r. …

… i ponownie zaczęła działać w Lidze Kobiet.

Na zebraniu w dniu 4 września 1915 r. wraz z Izą Moszczeńską próbowała podporządkować Ligę Departamentowi Wojskowemu Naczelnego Komitetu Narodowego, czego wynikiem był podział LK PW na dwie organizacje, A i B. Sama Helena Ceysingerówna pozostała we władzach koła A (w opcji proenkaenowskiej). Na zjeździe w sierpniu 1916 r. wraz z kołem wystąpiła z Ligi.

W latach 1929-1939 była działaczką i członkinią władz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Z ich delegatury uczestniczyła w Zjeździe Międzynarodowego Związku Praw Wyborczych i Pracy Obywatelsko-Politycznej Kobiet w Atenach w kwietniu 1932 r.

Podczas wojny polsko-rosyjskiej nasza bohaterka służyła w Wojsku Polskim. W roku 1921, w stopniu porucznika została delegatką Ministerstwa Spraw Wojskowych.  Przyczyniła się też do powstania Ochotniczej Legii Kobiet w Warszawie.

Helenę Ceysinger odznaczono:

  • Krzyżem Niepodległości (29 grudnia 1933)
  • Srebrnym Wawrzynem Akademickim(4 listopada 1937)
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (8 listopada 1930).

 

 

Współpracowała także z wieloma czasopismami, między innymi z:

Była poetką i pisarką. W konkursie literackim im. Wołodkiewicza otrzymała nagrodę za dramat w 4 aktach Zwalczeni (osnutym na wątkach walk Dalmacji z Wenecją).


Utwory Heleny Ceysinger  znajdują się także w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Część z nich została już umieszczona w bibliotece cyfrowej Crispa

Wśród nich znajdują się poniższe tytuły:

 

 

 

Ponadto przeglądając zasoby innych bibliotek cyfrowych możemy między innymi  znaleźć zamieszczone w czasopiśmie Bluszcz dwa utwory Heleny Ceysinger:

I wiele innych utworów naszej bohaterki …

Dorota Kuźnicka (Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.