BuwLOG

World Information Architecture Day. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla różnorodności”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla różnorodności” odbyła się 23 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i została zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii.

Dzień konferencji był znaczący, ponieważ był to Światowy Dzień Architektury Informacji (World Information Architecture Day) obchodzony na całym świecie – od Palermo po Waszyngton i Toruń, a zainicjowany przez Information Architecture Institute z USA w 2012 r. Co roku organizowane są konferencje, spotkania i odczyty promujące badania związane z pozytywnym i efektywnym projektowaniem otaczających nas informacji w przestrzeni realnej i wirtualnej. Tegorocznym hasłem było „projektowanie dla różnorodności”. Konferencja w Toruniu była pierwszym zorganizowanym spotkaniem świętującym Dzień Architektury Informacji w Polsce!

dr Stanisław Skórka prezentuje swój pierwszy referat

Pierwszy referat na konferencji prezentuje dr Stanisław Skórka, fot. Zofia Osińska

W gronie zaproszonych osób nie zabrakło bibliotekarzy, pracowników naukowych i studentów z instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz programistów i UX designerów (m.in. dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wykładowca, mgr Małgorzata Rychel – Senior UX Researcher w Allegro oraz – zdalnie – Peter Morville, twórca terminu architektura informacji i założyciel Information Achitecture Institute). Wystąpienia prelegentów z całej Polski nawiązywały do głównego hasła konferencji i oscylowały wokół pytań:

  • w jaki sposób my jako architekci informacji i projektanci, projektujemy dla różnorodnego użytkownika?
  • jak możemy lepiej zrozumieć i zaangażować się dla różnorodnych użytkowników?
  • w jaki sposób możemy komunikować nasze zrozumienie różnorodnych potrzeb użytkowników?
  • wyzwania, problemy podczas projektowania.
  • wielu użytkowników – wiele potrzeb.

Wraz z rozwojem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa pojawiają się kolejne problemy, które również biblioteki starają się opanować, a rozwiązania skutecznie wdrożyć. Milena Jędrzejewska – pracownik Oddziału Udostępniania BUW oraz doktorantka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW przedstawiła referat: „Wielokulturowe środowisko użytkowników w Kanadzie na przykładzie Calgary Public Library”. Bazując na swoim doświadczeniu wolontariackim w Calgary mogła przedstawić w jaki sposób tamtejsze biblioteki wspomagają i nawiązują do szeroko rozumianej tematyki wielokulturowości wpisywanej w tematykę projektowania dla różnorodności. Biblioteki kanadyjskie jako miejsce spotkań dla imigrantów zapewniają dostęp do informacji o ważnych sprawach lokalnych. Instytucja ta, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielokulturowych użytkowników, wprowadza dodatkowe pola działania, m.in. warsztaty, eventy, odczyty, spotkania, kursy, co spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wśród swoich użytkowników (ponad 60% mieszkańców deklaruje korzystanie z biblioteki przynajmniej raz w roku).

Milena Jędrzejewska prezentuje swój referat

Milena Jędrzejewska prezentuje swój referat, fot. Zofia Osińska

Konferencja okazała się wspaniałym polem wymiany spostrzeżeń i opinii na temat szeroko rozumianej architektury informacji w Polsce. Wszyscy uczestnicy: prelegenci i słuchacze byli zgodni, że różnorodność to tylko kolejna norma, dla której powinniśmy dostosować nasze wszelkie projekty designu. A wszystkie projekty realizować w duchu przysięgi Hipokratesa: ”czynić dobro” i „nie szkodzić”.

Prezentacja kolejnego referatu na tle słów kluczowych związanych z informacją: opinie, taksonomie, filtry, ilość, wygoda, kotekst, podpowiedź, personalizacja, nawigacja

Dzień Architektury Informacji, fot. Zofia Osińska

 

Milena Jędrzejewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.