BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 10. Biblioteka Wydziału Geologii UW

Historia

Utworzenie Wydziału Geologii UW

Wydział Geologii na UW utworzono na mocy ustawy rządowej z dnia 1 października 1952 r.  Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Edward Passendorfer.

Kamień węgielny pod budowę gmachu Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 (róg ul. Banacha) położono 25 września 1954 r., a nowy gmach oddano do użytku na przełomie lat 1959/60. (1)

Utworzenie Biblioteki Wydziału Geologii UW

Bibliotekę Wydziału Geologii utworzono ze zbiorów bibliotek katedralnych w dniu 28 maja 1963 r. Kierownikiem mianowano mgr Irenę Orłowską. Kolejno funkcję kierownika Biblioteki sprawowały: mgr Janina Janicka (od 1989 r.), mgr Daniela Kisielnicka (od 1998 r.), mgr Ewa Pogodzińska (od 2004 r. do chwili obecnej)

Zbiory

Charakterystyka zbiorów

Biblioteka WG gromadzi i udostępnia literaturę krajową i zagraniczną

  • z zakresu geologii i nauk pokrewnych:

geologii dynamicznej, sedymentologii, tektoniki i kartografii geologicznej, geologii historycznej i regionalnej, paleontologii, geologii glacjalnej, geologii morza, geologii złożowej i gospodarczej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geochemii, mineralogii i petrologii;

  • nauk matematyczno-przyrodniczych:

biologii, chemii, fizyki, geodezji, geofizyki, geografii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii, klimatologii, matematyki, ochrony środowiska i zasobów naturalnych;

  • górnictwa, wiertnictwa oraz z wielu innych dziedzin.

Posiadamy cenny księgozbiór XIX-wieczny i z I poł. XX w. (książek i czasopism polskich i zagranicznych), księgozbiór dydaktyczny, zbiór ponad 700 tytułów czasopism, atlasy i mapy oraz  prace  doktorskie i habilitacyjne.

Obecnie głównie uzupełniamy księgozbiór dydaktyczny (zakup). W prenumeracie stałej mamy 8 tytułów czasopism zagranicznych (wersja print +online), pozostałe wydawnictwa otrzymujemy w darze i w drodze wymiany. W roku 2016 przybyło ogółem 273 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych.

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 56 982 wol., w tym 22 780 wol. książek, 33 030 wol. czasopism, 1172 wol. zbiorów specjalnych (693 wol. zbiorów kartograficznych, 473 wol. prac doktorskich i habilitacyjnych oraz  6 wol. starych druków).

Udostępnianie zbiorów

Źródłem informacji o księgozbiorze są katalogi kartkowe (uzupełniane na bieżąco) i katalog komputerowy (dostępny online). Biblioteka opracowuje i udostępnia zbiory w ogólnouniwersyteckim systemie VTLS/Virtua oraz w ACCESS. W VTLS/Virtua udostępniamy 10 443 wol. książek i serii wyd., pozostałe, jeszcze nie opracowane książki oraz wszystkie czasopisma nadal wypożyczamy w ACCESS.

Dzięki użytkowanemu przez Bibliotekę systemowi VTLS/Virtua czytelnicy mogą online sprawdzać: stan swojego konta bibliotecznego, termin zwrotu wypożyczonych materiałów, prolongować okres wypożyczenia; studenci i pracownicy mogą online założyć konto biblioteczne; drogą mailową są informowani o zbliżającym się terminie zwrotu ksiażki; mają dostęp do wszystkich zasobów elektronicznych UW (czasopism elektronicznych, baz: e-książki, biblioteki cyfrowe i in.) z komputerów wydziałowych  a  także z komputerów domowych (po zalogowaniu). W Czytelni znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, ponadto czytelnicy mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu (pracując na własnych przenośnych komputerach).

BWG należy do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych, co umożliwia bezpośrednie (bez rewersu międzybibliotecznego) korzystanie z zasobów innych bibliotek wydziałowych należących do SWM.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z Czytelni, a studentów i pracowników UW również z Wypożyczalni Biblioteki.

Godziny otwarcia Biblioteki Wydziału Geologii:

Pon.  9.00-16.00

Wt.   9.00-16.00

Śr.    9.00-12.00

Czw. 9.00-16.00

Pt.    9.00-16.00

Ewa Pogodzińska, Biblioteka Wydziału Geologii
Zdjęcia: Joanna Moskowicz, Biblioteka Wydziału Geologii

Wszystkich zainteresowanych historią geologii na UW i Wydziału Geologii odsyłam do ostatnio wydanych publikacji:

  1. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, [red. nauk. Andrzej Kajetan Wróblewski] . – Warszawa: WUW, 2016. (Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016). [Zob. Rozdział Nauki geologiczne, s.545-669] BUW Wolny Dostęp Q125 .N38 2016; Wydział Geologii sygn. P/828
  2. Jan Parafiniuk, Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa: WUW, 2016. BUW Wolny Dostęp QE359.P6 P37 2016; Wydział Geologii sygn. 21564, sygn. 21565, sygn. 21566.
  3. Księga pamiątkowa absolwentów Wydziału Geologii : 1952-2012, [oprac. red. Kamilla Jasińska-Tutak, Ewa Hoffmann, Zofia Ćwiertniewska ; Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego]. Warszawa : SA WG UW, 2012. BUW Wolny Dostęp QE48.P63 W3743 2012; Wydział Geologii sygn. 21333, sygn. 21334.
  4. 50 lat geologii inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim: materiały sesji jubileuszowej, Warszawa, 26 września 2008 r., red. Dorota Izdebska-Mucha [et al.] ; Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG UW. Warszawa : I HiGI WG UW, 2008. BUW Wolny Dostęp TA705.4.P72 W373 2008; Wydział Geologii sygn. P/308, sygn. 20832.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *