BuwLOG

Tag: biblioteki akademickie

Odkrywanie bogactw wiedzy: podróż do Biblioteki Uniwersytetu w Jaén

rzeźba dwojga nagich ludzi przed fasadą budynku z czerwonej cegły

Pod koniec kwietnia 2023 r. odwiedziłyśmy Bibliotekę Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii, która w ramach programu Erasmus+ zorganizowała dla nas tygodniowe szkolenie. Na decyzję o wyborze tego miejsca miał wpływ fakt, że biblioteka ta pracuje w systemie Alma oraz to, że w Jaén zaproponowano nam indywidualny tryb kursu. Podczas stażu zapoznałyśmy się z szerokim spektrum działalności całej biblioteki.

Erasmus Week w Bibliotece Centralnej Uniwersytetu Karola

tablica w języku czeskim kierująca do biblioteki

W ramach szkolenia Erasmus+ wyjechaliśmy na Staff Training Week w Central Library of Charles University w Pradze. Prawie każdy wydział ma swoją małą lub dużą, w zależności od zapotrzebowania, bibliotekę. W sumie 66 bibliotek, a w nich 1945 miejsc do nauki dla studentów. We wszystkich bibliotekach uniwersyteckich użytkowany jest system biblioteczny ALMA – Ex Libris. Łącznie we wszystkich bibliotekach zatrudnionych jest 264 bibliotekarzy, którzy obsługują rocznie około 46 tys. użytkowników (ponad pół miliona wypożyczeń rocznie).

Universitätsbibliothek TU Berlin

Zdjęcie fasady budynku z ceglanymi ścianami i dużymi oknami.

Nasze trzydniowe szkolenie w Universitätsbibliothek TU Berlin w całości dotyczyło programu Alma i interfejsu Primo. W związku z tym, że w przyszłym roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zostaną wdrożone te narzędzia, chciałyśmy jak najwięcej dowiedzieć się o procesie ich implementacji oraz o ich codziennej obsłudze. Szkolenie miało bardzo spersonalizowany charakter, zostało przygotowane specjalnie dla nas.

dieAngewandte

klasycystyczny budynek o białej fasadzie z wymalowaną wielką literą A

Szukając odpowiedniego miejsca, które mogłybyśmy odwiedzić w ramach programu Erasmus+ kierowałam się trzema warunkami, które musiała spełnić wybrana instytucja:
ALMA Library System (to oczywiste!),
uczelnia inna niż wszystkie inne (marzyłam o “wyjątkowym” miejscu),
dojazd pociągiem (kocham pociągi, zwłaszcza na trasach międzynarodowych).