BuwLOG

Kategoria: obiekt miesiąca

„Podróże malownicze przez Polskę i Ukrainę”. Kilka słów o dziele alzackiego inżyniera – rysownika i widowiskowej edycji źródeł.

zdjęcie przedstawiające rycinę z mężczyzną i chłopcem

W Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się pokaźna grupa prac związanych z artystą [J. H. Müntz], wśród których są dwa rysunki z widokami Holandii i Ukrainy (il. 1)[3], arcyciekawy zespół przedstawiający rysunki pomiarowe waz antycznych[4] i wreszcie elegancki album zatytułowany Voyages pictoresques de la Pologne par Müntz (1781-1783). Do grupy prac związanych z Müntzem należy też włączyć pięć, spośród szesnastu akwafort Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) odbitych z oryginalnych płyt przez Jacka Gaja (1938-2021) w 1979 r.

„Do mego życia wkradł się błąd”

Zdjęcie mężczyzny w okularach

Taką frazą zaczyna się wiersz Juliana Tuwima Erratum z tomiku Treść gorejąca (1936), który w 1961 roku muzycznie opracował w Paryżu polski kompozytor Szymon Laks. Dwie skromne karty zapisane nutami ręką kompozytora… Źródło nie jest wizualnie szczególnie efektowne, utwór nie zdobył dużego rozgłosu. Dlaczego właśnie te karty, spośród tysięcy – wydawałoby się – podobnych w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW, zwracają dzisiaj uwagę?

Tajemnica 70 skrzyń

Trudno dziś oszacować ogrom strat poniesionych przez polskie biblioteki, archiwa, muzea oraz kolekcie prywatne wskutek hitlerowskiej okupacji podczas drugiej wojny światowej. Utracone wówczas zabytki kultury polskiej, głównie książki, rękopisy i dzieła sztuki, nie stanowiły jednak nawet promila strat, jakie ponieśliśmy dwie dekady wcześniej, w czasie pierwszej wojny światowej.

Meluzyna Reaktywacja. Średniowieczny romans w dziewiętnastowiecznym wydaniu

Niepozorna książka w broszurowej oprawie pt. „Meluzyna. Romans historyczny z niemieckiego na język polski przełożony; w roku 1768 powtórnie a teraz po raz trzeci z poprawą i niektóremi odmianami wydany” opublikowana w Warszawie w 1822 roku to pierwsza z licznych XIX-wiecznych edycji średniowiecznej historii. Baśniowo-fantastyczna, zawiła fabularnie, z dzisiejszego punktu widzenia wręcz nieco kuriozalna opowieść o hybrydycznej bohaterce i jej dzielnym potomstwie zrobiła bowiem wielką, trwającą aż po wiek XX, karierę w literaturze i kulturze popularnej, budząc także zainteresowanie uczonych.

Prace konserwatorskie mapy autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa z 1899 r.

Podczas prac przygotowawczych do projektu katalogowania kolekcji dokumentów judaistycznych ze zbiorów BUW (link do artykułu o projekcie), a dokładnie wyboru publikacji do opracowania, została odnaleziona kolorowa mapa Palestyny autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa wydana w Warszawie w 1899 r. Mapa została przekazana do konserwacji w Oddziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów zanim docelowo trafiła do Gabinetu Zbiorów…

Pieczęcie herbowe polskiego króla Augusta II Sasa z duńskim Orderem Słonia z 1699 i 1703 r. w zbiorach Gabinetu Rękopisów BUW

Czerwona lakowa pieczęć.

W zbiorach Gabinetu Rękopisów BUW znajduje się pewna ilość dokumentów, pochodzących z Archiwum Lubomirskich[1]. Wśród nich naszą uwagę zwrócił datowany na 18 września 1703 r. dokument zawierający ugodę między królem Augustem II Sasem a wdową po marszałku wielkim koronnym Józefie Karolu Lubomirskim (zmarłym 15 grudnia 1702 r.), Teofilą Ludwiką z książąt Zasławskich († 1709)[2]. Ugoda…

U ksieni Bernardy na imieninach

Karta starego druku

W 1789 roku kapelmistrz kierujący zespołem muzycznym w klasztorze cysterek w Trzebnicy zastanawiał się nad imieninowym podarunkiem dla przełożonej klasztoru ksieni Bernardy (łac. Bernarda Abbatissa Ducalis Monasterii Trebnicensis). Imieniny zakonnicy przypadały 20 sierpnia; Kościół katolicki wspomina tego dnia cystersa, św. Bernarda opata. Jest to jeden z najważniejszych dni liturgicznych w klasztorach cystersów i żeńskiej rodziny…

A gdyby tak, w ostatnim miesiącu wakacji, uraczyć się „arakiem najwyższej marki”?

Rysunek przedstawiający cztery kobiety przy pompie z wodą.

A. Rakiem, oczywiście. Bo to o twórczości polskiego grafika, Aleksandra Raka (1899-1978), będzie dziś mowa. Artysta miał zwyczaj sygnowania swych prac podpisem „ARak”, bez kropki po inicjale imienia, co często budziło skojarzenia z anyżowym trunkiem. Choć w zbiorach Gabinetu Rycin BUW znajduje się tylko jednak praca jego autorstwa, to jest ona zdecydowanie warta uwagi. „Kobiety…

Za-pi-ski cesarzowej

Strona tytułowa starej książki z fragmentem notatki odręcznej.

Ze względu na burzliwe losy naszej biblioteki, w zbiorach Gabinetu Starych Druków posiadamy bogatą kolekcję rossików. Wśród nich znajduje się druk autorstwa cesarzowej Katarzyny II. Katarzyna II przeszła do historii nie tylko jako jedna z najpotężniejszych władczyń w historii świata, ale również jako mecenas kultury rosyjskiej. W trakcie swojego długiego panowania objęła opieką literaturę rosyjską,…