BuwLOG

Kategoria: zbiory specjalne

IAML 2022

logo IAML 2022 Prague

Dwie, sąsiadujące ze sobą praskie biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Narodowa) gościły bibliotekarzy i archiwistów muzycznych na tegorocznym kongresie IAML, odbywającym się 24–29 lipca 2022. Pandemia wydłużyła czeskim kolegom przygotowania; początkowo konferencja planowana była na 2020 rok! Społeczność IAML jest szczerze wdzięczna bibliotekarzom z Pragi, że się nie poddali i dwukrotnie przesuwali termin konferencji.

Ricz-racz

rysunek 4 niebieskich kropek wpisany w kwadratową pomarańczową ramkę

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego BUW, obok niezwykłych i nie zawsze oczywistych zbiorów, gromadzi również gry, które otrzymujemy w ramach egzemplarza obowiązkowego. Dzięki odwadze Joanny Maciejewskiej, która zaczęła tworzyć ich opisy w NUKAT, 35 wydanych w XIX wieku gier można odnaleźć w naszym katalogu, a 10 również w Crispie. Avanti! Jedna z przechowywanych u nas gier…

Źródła do dziejów ziem polskich w XIX w. wytworzone za granicą

portret mężczyzny z założonymi rękami

W ocenie Uwarowa zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zdziesiątkowane po konfiskatach, które dotknęły Bibliotekę po stłumieniu powstania listopadowego, były nazbyt skromne, by pozwalały na prowadzenie działalności oświatowej i naukowej. Aby wzbogacić zbiory BUW dwukrotnie (w 1840 i 1842 r.) przywieziono z Petersburga jako „dary najjaśniejszego pana” (w tym czasie cesarzem Rosji był Mikołaj I) liczne książki i czasopisma, a także kilka atlasów i map.

Konferencja naukowa „Dusze zmodernizowane. Religijność a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869-1914)” na Uniwersytecie Warszawskim 

obraz olejny: klęcząca w ciemności zakonnica patrzy na widza

W drugiej połowie XIX wieku ogłoszono drukiem kilkanaście edycji pism Teresy Wielkiej, wydanych w różnej formie, o różnym przeznaczeniu i charakterze. Jako wydania samoistne lub publikacje w periodykach ogłaszano we wszystkich zaborach i na emigracji: zbiory tekstów Świętej, pojedyncze utwory i ich fragmenty; poezję i prozę; wydania o celach religijno-duszpasterskich, historyczno-teologicznych, filozoficzno-teologicznych, estetyczno-literackich, przeznaczone dla różnych grup odbiorców. W komentarzach do tych edycji przedstawiano autorkę na różne sposoby – jako wybitną osobowość, wielką świętą, ale i skromną kobietę, niewykształconą zakonnicę. Równocześnie przybliżano jej postać w licznych, także ilustrowanych, wydawnictwach dewocyjnych, hagiograficznych, zawierających modlitwy i opisy nabożeństw (m.in. w związku z ogłoszonym przez papieża Leona XIII jubileuszem 300-lecia śmierci Teresy).

Bazylea – sympozjum poświęcone harfie historycznej i kolekcji z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW

Obraz, na nim brodaty mężczyzna w turbanie i koronie na głowie gra na harfie zawieszonej na ramieniu, otaczają go inni mężczyźni niosący ogromne świeczniki i śpiewający

Drugą niewymierną korzyścią była możliwość wysłuchania bardzo wielu kompozycji należących do kolekcji; są to utwory bardzo piękne, mogące zachwycić współczesnych słuchaczy. O ile bibliotekarz katalogujący książki może przeczytać te, które są dla niego interesujące lub dostępne, to bibliotekarz katalogujący dawne rękopisy muzyczne ma niewielką szansę usłyszeć zapisane w źródłach utwory w profesjonalnym wykonaniu. Schola Cantorum Basiliensis i jej studenci sprawili, że było to możliwe; wykonania te były zachwycające!