BuwLOG

VII spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej

8 lutego odbyło się kolejne spotkanie członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej. Jak wszystkie poprzednie miało ono miało miejsce w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu.

Stałym elementem spotkań są wystąpienia członków Grupy oraz osób z zewnątrz, które przedstawiają własne badania proweniencyjne. Tak było również tym razem: dr Antoine Haaker z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu opowiedział o swoich badaniach nad rozproszoną obecnie historyczną kolekcją Biblioteki Miejskiej w Lubaniu. Kolejny referat, na temat nieznanych dotąd szerzej okoliczności przejmowania od władz austriackich i zwracania Polsce wywiezionych z Warszawy w 1944 r. i złożonych na zamku Fischhorn dóbr kultury, wygłosiła dr Agata Wolska z Fundacji im. Zofii i Jana Włodków. Sukcesy i problemy związane z realizacją grantu, którego przedmiotem było opracowanie starych druków proweniencji królewieckiej przechowywanych obecnie w zbiorach pięciu olsztyńskich instytucji kultury przedstawiła dr Anna Bujko z Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olszynie. Jako ostatnia w sesji wystąpiła Martyna Osuch z Gabinetu Starych Druków naszej biblioteki, która przedstawiła postęp prac nad Polską Bazą Proweniencyjną, która jest wspólnym przedsięwzięciem kilkunastu polskich bibliotek. Celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy, opartej na oprogramowaniu dostarczanym przez CERL, w której będą opracowywane w bardzo szczegółowy sposób proweniencje starych druków ze zbiorów bibliotek, które wcześniej zgłosiły się do projektu. Baza, o której mowa, jest niewątpliwym sukcesem działalności Proweniencyjnej Grupy Roboczej – to na forum tej grupy powstał pomysł jej stworzenia a nieomal wszystkie biblioteki, które zamierzają rejestrować w niej swoje proweniencje, mają swoich przedstawicieli wśród członków Grupy.

Po zakończeniu właściwej części spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy kończącej obchody Roku Kopernika w Ossolineum. Wystawa zatytułowana Kopernik – Influencje pokazuje wpływ tego uczonego na Europejczyków i tworzoną przez nich naukę w czasach nowożytnych. Więcej o wystawianych obiektach i koncepcji wystawy można przeczytać na stronie Ossolineum (można też z niej pobrać elektroniczną wersję bardzo interesującego katalogu wystawy!). Ostatnim akcentem był niezwykle interesujący wykład prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego „Czy Kopernik był Polakiem? Spór o narodowość toruńskiego astronoma”, w którym Profesor przedstawił najnowsze ustalenia dotyczące życia wielkiego Polaka.

Agnieszka Fabiańska, Gabinet Rękopisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.