BuwLOG

Kategoria: Otwarta Nauka

Uważaj na drapieżniki! Krótki poradnik, jak nie dać się złapać w pułapkę

Plakat promujący Open Access Week 2023

Czym jest drapieżna działalność wydawnicza? Jest to oparty na wyzysku model biznesowy polegający na pobieraniu opłat za publikację od autorów, przy powierzchownym sprawdzaniu artykułów pod kątem jakości i legalności oraz bez świadczenia usług redakcyjnych i wydawniczych, które zapewniają wiarygodne czasopisma akademickie, niezależnie od tego, czy są one dostępne w otwartym dostępie, czy nie. Współczynnik odrzuceń…

Strategie publikowania monografii z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (HSS) w otwartym dostępie

Plakat promujący Open Access Week 2023

Publikowanie książek (monografii) w otwartym dostępie jest wciąż bardzo nowym zjawiskiem. W ciągu ostatnich 30 lat średnia sprzedaż monografii spadła, ponieważ biblioteki musiały ograniczyć zakupy książek. Powszechnie uznano, że tradycyjny model biznesowy książki traci swoją rentowność. W odpowiedzi na ograniczenia związane z drukowanymi monografiami, wielu wydawców i instytucji akademickich zaczęło eksperymentować z cyfrowym i otwartym…

Strategie publikowania w czasopismach Open Access

Plakat promujący Open Access Week 2023

Publikacja w czasopismach open access jest niemal identyczna z wydawaniem artykułów w modelu tradycyjnym. Główne różnice dotyczą procedury recenzowania, który może przebiegać również w modelu otwartym, oraz wymogu uiszczenia opłat za proces publikacyjny. Uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego mają do wyboru kilka możliwych ścieżek publikowania w open access w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne zasoby…

TRAIN4EU+ WP5 | Drugi etap projektu

Rysunek przedstawiający schemat dotyczący trzech przypadków: 1) Zarządzanie danymi badawczymi i dane FAIR; 2) Odpowiedzialne publikowanie; 3) Upowszechnianie nauki obywatelskiej.

Pierwszy etap projektu TRAIN4EU opisała na blogu Karolina w sierpniu 2021 r. Od tamtej pory nasz zespół projektowy, w skład którego wchodzą bibliotekarki, bibliotekarze oraz osoby z jednostek wspierających naukę z sześciu europejskich uniwersytetów, dobrze się zgrał, z sukcesem złożyliśmy pierwszy Deliverable, czyli raport opisujący konkretny etap prac i zaczęliśmy pracę nad drugim zadaniem z…

Erasmus+ University College London, UCL

Zdjęcie dwóch kobiet na tle napisu UCL ułożonego ze sztucznej trawy.

  Współpraca Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w ramach programu Erasmus zakończyła się z końcem maja 2023 r. Smutne to wieści, zarówno dla nas, jak i dla brytyjskich akademików. Pieniądze przeznaczone przez ostatnie lata na mobilne zajęcia dla studentek / studentów i szkolenia dla pracowniczek / pracowników przyczyniły się znacząco do intensyfikacji wymiany dobrych praktyk…

Transgraniczne partnerstwa uczelni

Grafika ze schematyczną mapą Europy z zaznaczonymi krajami i logami 7 uniwersytetów

Dwadzieścia jeden polskich uczelni uczestniczy obecnie w europejskich partnerstwach zapewniających studentom dostęp do szerokiego wachlarza kursów, często o charakterze interdyscyplinarnym. Innowacyjne formy kształcenia, połączone programy studiów, mobilność, również ta wirtualna, wielojęzyczność, elastyczne ścieżki edukacyjne wpływają na doskonalenie jakości kształcenia oraz wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni. Uczelnie współpracujące w ramach sojuszy budują zespoły naukowe, tworzą wspólne strategie w obszarze kształcenia oraz modele zarządzania. Powstawanie transgranicznych kampusów wpływa również na zmiany w systemie mobilności i popularyzację jej krótkoterminowych form.

Open Science European Conference, Paryż 2022

Logo konferencji OSEC 2022

Gearing up for an #osec2022 100% online interactive conference ! All will be up and running by tomorrow 9:00 ! pic.twitter.com/modjaqfDGJ — OSEC 2022 – Paris Open Science European Conference (@Osec2022) February 3, 2022 Kulisy studia transmitującego OSEC2022, źródło: Twitter Według badania przeprowadzonego przez SPARC Europe, Francja jest jednym z krajów najbardziej zaangażowanym w rozwijanie…

Tydzień Otwartego Dostępu 2022, 24-30 października 2022

Grafika Internationa Open Access Week, na nie zdjęcie portu z wydobywającym się z kominów dymem.

Open for Climate Justice – Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej Uważam, że czyste środowisko i nieograniczony dostęp do wiedzy są nadrzędnym prawem człowieka. Przez naszą multiwyszukiwarkę można znaleźć dużo publikacji pod hasłami climate justice lub environmental justice (pol. sprawiedliwość klimatyczna). Są one subskrybowane przez uczelnię dla jej społeczności akademickiej, dla przykładu mogę wymienić np. książki „Climate…