BuwLOG

Autor: BuwLOG

Textus et pictura V. Klocek – kolekcja – miscellanea. Średniowieczna książka jako zbiór (Toruń, 11-13 kwietnia 2024)

zdjęcie pierwszej strony starego druku

Trudno w kilku zdaniach streścić różnorodność i wielką merytoryczną wartość przestawionych słuchaczom ustaleń badawczych oraz ciekawe wątki z dyskusji w sesjach i kuluarach. Dlatego zwrócę uwagę na jeszcze jeden walor tejże konferencji: nowością tej edycji było wprowadzenie do programu prezentacji zespołów badawczych.

Konferencja naukowa „Kolekcje królów polskich”

portret mężczyzny z brodą - rycina

W grudniu minionego roku – 11–12 grudnia 2023 r. – Zamek Królewski w Warszawie zaprosił do rozmowy nad szeroko pojmowaną spuścizną artystyczną polskich władców. W naukowej dyskusji wzięli udział zarówno muzealnicy, jak i akademicy, reprezentujący przede wszystkim dwie pokrewne dziedziny – historię i historię sztuki. Cennym uzupełnieniem wypowiedzi badaczy był prawny aspekt rewindykowanych i odzyskiwanych dzieł sztuki.

Hinc Omnia 2023

mapa Europy z zaznaczonymi miejscami pobytu Konopnickiej

Katalogi biblioteczne są podstawowymi narzędziami w naukach o informacji, a ich wykorzystanie uległo znacznemu postępowi dzięki cyfryzacji. Opisy bibliograficzne przestały być tylko narzędziem wyszukiwania. Same w sobie znajdują zastosowanie jako źródła do badań.

Erasmus+ Staff Training Days – Uniwersytet w Wiedniu

okazały budynek, przed nim przejeżdża tramwaj

Organizowany przez Uniwersytet w Wiedniu Erasmus+ Staff Training Days zgromadził ponad 50 osób z 35 partnerskich instytucji z 9 krajów świata. Dlatego w programie dla bibliotekarzy brały udział osoby nie tylko z Europy! Plan był tak ułożony, że dał nam możliwość spotkania się z pracownikami uniwersytetu i skupienia się na tematach, które nas interesują, ale umożliwił też nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami zjazdu.

Odkrywanie bogactw wiedzy: podróż do Biblioteki Uniwersytetu w Jaén

rzeźba dwojga nagich ludzi przed fasadą budynku z czerwonej cegły

Pod koniec kwietnia 2023 r. odwiedziłyśmy Bibliotekę Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii, która w ramach programu Erasmus+ zorganizowała dla nas tygodniowe szkolenie. Na decyzję o wyborze tego miejsca miał wpływ fakt, że biblioteka ta pracuje w systemie Alma oraz to, że w Jaén zaproponowano nam indywidualny tryb kursu. Podczas stażu zapoznałyśmy się z szerokim spektrum działalności całej biblioteki.

Lizbona to miejsce, w którym chciałoby się mieszkać i pracować

grupa ludzi pozuje do zdjęcia

NOVA FCT (Faculdade de Ciências e Tecnologia) jest wydziałem Universidade NOVA de Lisboa, jednego z trzech największych i prestiżowych uczelni technicznych w Portugalii. Składa się z trzynastu wydziałów. Kształci w specjalizacjach związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Program Erasmus+ umożliwił mi pobyt w Bibliotece NOVA FCT – Universidade NOVA de Lisboa.