BuwLOG

Autor: buwlog

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” – relacja

Zdjęcie grupy młodych ludzi.

Poruszono najistotniejsze kwestie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku dodatkowo poruszono kwestię umożliwienia studentom ukraińskim kontynuowania studiów na uczelniach polskich. To jednak znacznie poważniejszy problem, chodzi bowiem o pomoc w zachowaniu całego systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie, umożliwienie kontynuacji badań, czy prowadzenia staży.
Dyskutowano również nad zmianą, czy raczej poszukiwaniem nowego paradygmatu internacjonalizacji, bowiem aksjomat o jak największej liczbie studentów obcokrajowców, nie jest już wystarczający.

Wciąż nie mamy pierwodruku! O księgozbiorze BUW jako lustrach oraz o gromadzeniu druków XIX-wiecznych

Ilustracja przedstawiająca jak polski szlachcic na rynku pokazuje konnicę za sobą.

W kolekcji XIX-wiecznych wydań Pamiętników Paska jak w zwierciadle odbija się historia edytorstwa źródeł historycznych i dzieł literackich, a sama historia edytorstwa jest lustrem przemian polskiej kultury, w tym przypadku – odbija recepcję dziedzictwa staropolskiego w XIX wieku i kształtowanie przez nią na ziemiach polskich świata wartości, a także zbioru stereotypów – wartości i stereotypów żywych do dziś.

Wystąpienia publiczne w… bibliotece

Stare zdjęcie - starszy mężczyzna stoi na donicy, wokół niego dzieci i kobiety

Biblioteka kojarzy się z miejscem cichej pracy, skupienia, szelestu kartek, bezgłośnego przeglądania stron internetowych. Biblioteka stereotypowo nie wiąże się z publicznymi wystąpieniami, mikrofonami, publicznością. Tymczasem… bibliotekarze prowadzą szkolenia, biorą udział w konferencjach, organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, na których występują…

Kraty „WOS”

ex libris w kształcie nietoperza

Są takie druki, za którymi kryją się całe historie. Na przykład reklamy dawnych firm. Zwłaszcza dla kogoś, kto nie zna się na reprezentowanej w dokumencie branży. Taki, na przykład zakład ślusarski z ul. Płockiej 53 w Warszawie, wydał folder reklamowy zatytułowany „Kraty WOS”. Tekst starannie złożono przejrzystą czcionką, opatrzono rysunkami technicznymi i zdjęciami, które świetnie się prezentują na gładkim papierze wysokiej jakości. To chyba musiało być wyzwanie dla, odpowiedzialnych za druk, Zakładów Graficznych Straszewiczów (Warszawa, ul. Leszno 112), bo na większości zdjęć widnieje znak całkiem innej firmy.

XXI konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

wykres

2-3.12.2021 r. odbyła się online XXI konferencja naukowa „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” zorganizowana przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem było Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl, zaś patronem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ. Na Konferencji przedstawiono kilkanaście przykładów badań zabytków na różnych podłożach oraz analiz substancji…

„Zabrałem też wiele książek do biblioteki…” – kolokwium w Pradze

Zdjęcie ozdobnej półkolumny stykającej się z ozdobionym stiukami i freskami sufitem.

14 września 2021 roku, na zaproszenie Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk, wzięłam udział w jednodniowym kolokwium „Zabrałem też wiele książek do biblioteki… Protestancka literatura a kultura książki w środkowej Europie w XVI i XVII wieku” (Do bibliotéky také jsem vzal nejedny knihy… Protestantská literatura a knižní kultura ve střední Evrope v 16. a 17. stoleti”).…

Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych. Międzynarodowa konferencja naukowa on-line 18-19 listopada 2021 r.

rysunki

W 2021 roku Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie po raz drugi zaprosiła liczne grono badaczek i badaczy reprezentujących rozmaite instytucje do dyskusji nad obecnością zbiorów specjalnych w instytucjach kultury. Po rękopisach, które rok temu stanowiły źródło refleksji i inspiracji [Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów] kolej przyszła na zbiory…