BuwLOG

Autor: BuwLOG

Transgraniczne partnerstwa uczelni

Grafika ze schematyczną mapą Europy z zaznaczonymi krajami i logami 7 uniwersytetów

Dwadzieścia jeden polskich uczelni uczestniczy obecnie w europejskich partnerstwach zapewniających studentom dostęp do szerokiego wachlarza kursów, często o charakterze interdyscyplinarnym. Innowacyjne formy kształcenia, połączone programy studiów, mobilność, również ta wirtualna, wielojęzyczność, elastyczne ścieżki edukacyjne wpływają na doskonalenie jakości kształcenia oraz wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni. Uczelnie współpracujące w ramach sojuszy budują zespoły naukowe, tworzą wspólne strategie w obszarze kształcenia oraz modele zarządzania. Powstawanie transgranicznych kampusów wpływa również na zmiany w systemie mobilności i popularyzację jej krótkoterminowych form.

Kraj Drakuli, mięsa i rewolucji

Grupa ludzi wznoszących toast przy zastawionym stole.

W porównaniu z różnymi kursami i warsztatami, w których wcześniej uczestniczyłam, te były naprawdę wciągające. Najważniejszą dla mnie lekcją było wzięcie udziału w kursie prowadzonym całkowicie w języku angielskim. Początkowo nadążanie za treścią było dla mnie wyzwaniem, w kolejnych dniach jednak rozruszałam swój język tak, by móc brać udział w dyskusjach na równi z innymi. Były to w końcu zajęcia z kreatywności i rozwiązywania problemów 🙂

Biblioteka w Sercu

Zdjęcie sali konferencyjnej; na ekranie slajd: Biblioteka w Sercu, 14. Forum Młodych Bibliotekarzy, Zabrze, Katowice

Tegoroczne 14. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Biblioteka w Sercu” odbyło się na Śląsku i trwało dwa dni gromadząc blisko 130 uczestników. Pierwszy dzień obrad zaplanowano w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu, a drugiego dnia młodzi bibliotekarze przyjechali do Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.

Strasburg. Bibliothèque nationale et universitaire (BNU)

Zdjęcie frontu dużego gmachu, w tle zielona kopuła na dachu.

Historia BNU sięga czasów wojny francusko-pruskiej (lipiec 1870 ‒ maj 1871), kiedy to biblioteka miejska w Strasburgu została spalona. Niemcy odbudowali bibliotekę z takim rozmachem i taką dbałością o kolekcje, że w Rzeszy strasburska biblioteka stała się trzecią pod względem ważności (po Berlinie i Monachium). Pod koniec 1871 r. otwarto piękny budynek usytuowany w najbardziej prestiżowej części miasta.

Włoskie klimaty

stare kamieniczki z odpadającym tynkiem, na podwórku kawiarniane parasole

Uczelnia w Cagliari nie posiada jednej dużej biblioteki uniwersyteckiej. Klika mniejszych tworzy system biblioteczny. (…) Zauważyłyśmy, że nie ma znaczenia, czy biblioteka jest większym kompleksem, czy do dyspozycji użytkowników została wygospodarowana niewielka przestrzeń. Wszystkie cieszyły się sporym zainteresowaniem czytelników (chociaż nie wszystkie miały klimatyzację, co przy ponad 30 stopniach upału bywa uciążliwe).