BuwLOG

X Lubelskie Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy (2024)

INKLUZYWNA – DOSTĘPNA – INTEGRUJĄCA

BIBLIOTEKA W(OBEC) RÓŻNORODNOŚCI

7 marca wzięłam udział w X Lubelskim Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy organizowanym przez Katedrę Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były dwa szeroko rozumiane pojęcia: inkluzywność i różnorodność w kontekście funkcjonowania bibliotek. Forum odbywało się w trybie hybrydowym – udział można było wziąć stacjonarnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS lub online przez platformę MS Teams (zdalnie połączyło się ponad 130 osób!).

Zdjęcie niebieskiego plakatu z drzewem w kształcie dłoni i liśćmi w kształcie różnokolorowych dłoni.

Plakat wydarzenia

Program konferencji obejmował dwie sesje: pierwszą, ogólną pod hasłem Inkluzywność, dostępność, równe traktowanie jako wyzwanie dla biblioteki w XXI wieku oraz drugą: Biblioteka jako instytucja otwarta i dostępna, w ramach której równolegle odbyły się trzy panele:

  1. Otwartość, dostępność i integracja w bibliotece publicznej,
  2. Środowisko a różnorodność działań w bibliotekach akademickich,
  3. Innowacyjne formaty odkrywania różnorodności w bibliotekach.

Pierwszą sesję rozpoczęło wystąpienie dr Anny Szwed-Walczak o kompetencjach międzykulturowych, w którym prelegentka przypomniała słuchaczom podstawowe pojęcia związane z tematyką tolerancji, dyskryminacji i wielokulturowości.

Większość referatów w tej sesji w sposób oczywisty nawiązywało do wątku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po ponad dwóch latach wojny za naszą wschodnią granicą nie słabnie temat pomocy obywatelom Ukrainy, ale też innym migrantom i uchodźcom. Biblioteki niezmiennie angażują się w działania mające na celu integrację i aklimatyzację społeczności migranckich poprzez m. in. organizowanie wspólnych uroczystości, warsztatów, spotkań autorskich czy spotkań ruchu Żywa Biblioteka, o którym z pasją opowiedziała Magdalena Młynarczyk-Wezgraj. Ideą Żywej Biblioteki jest promowanie praw człowieka i dialogu społecznego. Czytelnik może wypożyczyć Żywe Książki, czyli osoby z grup narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie. Czytanie – to po prostu rozmowa z Żywą Książką. Warto jednak pamiętać, że Żywa Biblioteka ma ściśle określone standardy i metody działania, które gwarantują wzajemny szacunek i bezpieczeństwo Czytelników i Książek.

Z kolei przedstawiona przez Yarynę Posuniak Przestrzeń Baobab to biblioteka, ale też cały kompleks kulturalno-pomocowy, w którym oprócz wspólnego wypicia kawy i rozmowy, można skonsultować się z prawnikiem lub psychologiem, skorzystać z placu zabaw dla dzieci, obejrzeć najnowsze filmy dokumentalne Watch Docs, nauczyć się haftu lub majsterkowania. Tutaj hasła przewodnie to: wspólnotowość, sąsiedztwo, podmiotowość, solidarność.

Sesję zamknęło wystąpienie dr. Przemysława Krysińskiego pt. Biblioteka wobec potrzeb osób ze społeczności LGBTQ+, w którym zapoznał słuchaczy z tym, dość niszowym w Polsce, tematem. Po krótkim wstępie historycznym (skoncentrowanym głównie na najlepiej udokumentowanych realiach amerykańskich) omówione zostały różne projekty międzynarodowe (m.in. IHLIA i Homosaurus, o których pisałyśmy wraz z Zuzą Wiorogórską w relacji z Kongresu IFLA) oraz wytyczne organizacji bibliotekarskich dotyczące uznania osób nieheteronormatywnych za grupę docelową, dla której biblioteki mogą być miejscem integracji (np. ALA, IFLA, ALIA, L’ABF).

Slajd przedstawia postać Barbary Gittings, pierwszej aktywistki LGBTQ+ - prezentacja dr. Przemysława Krysińskiego, UMK

Slajd z prezentacji dr. Przemysława Krysińskiego pt. Biblioteka wobec potrzeb osób ze społeczności LGBTQ+

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się równoległe panele sesji drugiej. Z oczywistych względów czułam obowiązek wzięcia udziału w panelu B skoncentrowanym na bibliotekach akademickich, jednak korzystając z możliwości, jakie daje praca zdalna i udział w konferencji online, na drugim urządzeniu podłączyłam się także do panelu A o bibliotekach publicznych, gdzie zainteresował mnie temat realizowania postulatu inkluzywności w tych bibliotekach. Wśród prezentowanych referatów przeważały dość oczywiste przykłady różnorodności (jak choćby podkreślanie przez jednego z prelegentów faktu, że omawiana przez niego biblioteka miejska służy różnym grupom społecznym, tj. starym i młodym, pracującym i bezrobotnym”). Wyjątkowo interesującym i angażującym wystąpieniem okazała się prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej „Nowy Horyzont” w Kraśniku wygłoszona przez duet bibliotekarsko-architektoniczny. Zdjęcia tej imponującej placówki można zobaczyć np. na facebookowym profilu jej architekta Grzegorza Kłody.

Panel poświęcony bibliotekom akademickim oferował szersze spojrzenie na zagadnienia związane z inkluzywnością. Wystąpienie dr Pauliny Studzińskiej-Jaksim, dyrektorki Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, i uniwersyteckiego zespołu do spraw równości było w mojej opinii najbardziej kompleksowe. W prezentacji przedstawiono działania podjęte przez UP przeciwko różnym formom dyskryminacji, omówiono realizowany na uczelni plan równości płci, zwrócono uwagę na konieczność badania potrzeb użytkowników i dostosowywania do nich oferty bibliotek, podkreślono też, jak ważne jest stosowanie rozwiązań architektonicznych i sprzętowych zapewniających dostępność biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Karol Balicki z Działu Cyfrowego Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiedział o aspekcie technicznym procesu digitalizacji i prezentacji zasobów w Bibliotece Cyfrowej UM, szczegółowo opisując możliwości i ograniczenia oprogramowania dLibra, zwłaszcza z perspektywy dbałości o to, by prezentowane zasoby były dostępne dla jak największego grona użytkowników.

Grzegorz Szczypa i Małgorzata Ziółkowska reprezentujący Bibliotekę Główną UMCS w Lublinie omówili działania podejmowane przez duże krajowe książnice akademickie w zakresie otwierania się ich na nowych użytkowników i nowe formy działalności. Wśród zaprezentowanych przykładów znalazły się dobrze już znane inicjatywy, takie jak: Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek czy Noc Muzeów, ale również inne wydarzenia, jak Dzień Licealisty skierowany do potencjalnych przyszłych studentów czy cykl spotkań biblioterapeutycznych BUW „Pre/teksty”, który ze względu na charakter i tematykę spotkań został uznany za ważny i potrzebny projekt.

Prezentacja cyklu spotkań biblioterapeutycznych „Pre/teksty” (BUW)

Konkluzja forum jest raczej optymistyczna: jako bibliotekarze jesteśmy środowiskiem otwartym na różnorodność tak z zawodu”, jak i w praktyce. Staramy się ciągle rozwijać i wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności, którym służymy. Zmieniają się czasy, a biblioteki razem z nimi. Nadążamy!

Zu Sendor, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.