BuwLOG

Autor: BuwLOG

Sfederowane uniwersytety tuluskie i ich usługi biblioteczne

w obszernym wnętrzu stół z ulotkami, plakaty i ekran z wyświetlaną reklamą

Zuza i Tuluza rymują się dobrze i to też mógłby być argument przy wyborze miejsca na tegoroczny staż. Przeważył jednak ten bardziej merytoryczny – chęć dalszego rozbudowywanie mojej wiedzy eksperckiej dotyczącej systemu francuskich bibliotek akademickich. Widziałam już połączenie biblioteki narodowej i uniwersyteckiej w Strasburgu oraz wspólne usługi biblioteczne na uniwersytecie połączonym (fr. université fusionée) w…

Prace konserwatorskie mapy autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa z 1899 r.

Podczas prac przygotowawczych do projektu katalogowania kolekcji dokumentów judaistycznych ze zbiorów BUW (link do artykułu o projekcie), a dokładnie wyboru publikacji do opracowania, została odnaleziona kolorowa mapa Palestyny autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa wydana w Warszawie w 1899 r. Mapa została przekazana do konserwacji w Oddziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów zanim docelowo trafiła do Gabinetu Zbiorów…

Bibliotekarskie Zaduszki 2023

12 listopada 2022 r. zmarła Irena Idźkowska, w latach 1980-1996 pracowała w Bibliotece na stanowisku starszej szatniarki. 7 stycznia 2023 r. zmarł Jerzy Siedlecki, w BUW pracował od września 1976 r., ostatnio w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń. Spoczął na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. A przecież Jerzy pracował w BUW od zawsze, czyli od 17 września…

Uważaj na drapieżniki! Krótki poradnik, jak nie dać się złapać w pułapkę

Plakat promujący Open Access Week 2023

Czym jest drapieżna działalność wydawnicza? Jest to oparty na wyzysku model biznesowy polegający na pobieraniu opłat za publikację od autorów, przy powierzchownym sprawdzaniu artykułów pod kątem jakości i legalności oraz bez świadczenia usług redakcyjnych i wydawniczych, które zapewniają wiarygodne czasopisma akademickie, niezależnie od tego, czy są one dostępne w otwartym dostępie, czy nie. Współczynnik odrzuceń…

Strategie publikowania monografii z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (HSS) w otwartym dostępie

Plakat promujący Open Access Week 2023

Publikowanie książek (monografii) w otwartym dostępie jest wciąż bardzo nowym zjawiskiem. W ciągu ostatnich 30 lat średnia sprzedaż monografii spadła, ponieważ biblioteki musiały ograniczyć zakupy książek. Powszechnie uznano, że tradycyjny model biznesowy książki traci swoją rentowność. W odpowiedzi na ograniczenia związane z drukowanymi monografiami, wielu wydawców i instytucji akademickich zaczęło eksperymentować z cyfrowym i otwartym…

Strategie publikowania w czasopismach Open Access

Plakat promujący Open Access Week 2023

Publikacja w czasopismach open access jest niemal identyczna z wydawaniem artykułów w modelu tradycyjnym. Główne różnice dotyczą procedury recenzowania, który może przebiegać również w modelu otwartym, oraz wymogu uiszczenia opłat za proces publikacyjny. Uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego mają do wyboru kilka możliwych ścieżek publikowania w open access w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne zasoby…

Pieczęcie herbowe polskiego króla Augusta II Sasa z duńskim Orderem Słonia z 1699 i 1703 r. w zbiorach Gabinetu Rękopisów BUW

Czerwona lakowa pieczęć.

W zbiorach Gabinetu Rękopisów BUW znajduje się pewna ilość dokumentów, pochodzących z Archiwum Lubomirskich[1]. Wśród nich naszą uwagę zwrócił datowany na 18 września 1703 r. dokument zawierający ugodę między królem Augustem II Sasem a wdową po marszałku wielkim koronnym Józefie Karolu Lubomirskim (zmarłym 15 grudnia 1702 r.), Teofilą Ludwiką z książąt Zasławskich († 1709)[2]. Ugoda…

U ksieni Bernardy na imieninach

Karta starego druku

W 1789 roku kapelmistrz kierujący zespołem muzycznym w klasztorze cysterek w Trzebnicy zastanawiał się nad imieninowym podarunkiem dla przełożonej klasztoru ksieni Bernardy (łac. Bernarda Abbatissa Ducalis Monasterii Trebnicensis). Imieniny zakonnicy przypadały 20 sierpnia; Kościół katolicki wspomina tego dnia cystersa, św. Bernarda opata. Jest to jeden z najważniejszych dni liturgicznych w klasztorach cystersów i żeńskiej rodziny…