BuwLOG

Autor: BuwLOG

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2024 (cz. 3): Ludomir Różycki – kompozytor

Było ich czterech, w każdym z nich inna krew, ale jeden przyświecał im cel.

Kto lubi polski rock lat 80. lub choćby należy do odpowiedniego pokolenia, bez trudu rozpozna w tym wstępie parafrazę cytatu zaczerpniętego z Autobiografii  zespołu Perfect.

Na potrzeby kolejnego odcinka cyklu „W domenie publicznej życie zaczyna się po 70.” niech to sparafrazowanie posłuży jako hasło-charakterystyka grupy określanej mianem Młoda Polska w muzyce.

Відкрита наука — Вступний посібник, czyli przewodnik po otwartej nauce dla ukraińskich bibliotekarzy i badaczy.

Ukraina dzielnie walczy na wojennym froncie, ale ukraińskie uniwersytety starają się zachować jak najbardziej standardowy tryb pracy. To właśnie z myślą o ukraińskich uczelniach NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) ogłosiła program „Solidarni z Ukrainą”. Środki otrzymało 18 polskich uniwersytetów, w tym UW, które wystąpiło z projektem 4EU+ for Ukraine (link) – w prace włączył się cały Sojusz 4EU+, a UW było ich koordynatorem.

TRAIN4EU+ WP5 | Trzeci etap prac – zakończenie projektu

Zakończyliśmy merytoryczną część projektu Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+ (TRAIN4EU+) Work Package 5 (WP5) Mainstreaming Open Science. To były pracowite trzy lata i trzy zadania, nad którymi pracowaliśmy od stycznia 2021 r. 26 listopada br. przesłaliśmy ostatni raport, czyli Deliverable, do Komisji Europejskiej i tym samym zakończyliśmy prace nad zadaniem nr…

Meluzyna Reaktywacja. Średniowieczny romans w dziewiętnastowiecznym wydaniu

Niepozorna książka w broszurowej oprawie pt. „Meluzyna. Romans historyczny z niemieckiego na język polski przełożony; w roku 1768 powtórnie a teraz po raz trzeci z poprawą i niektóremi odmianami wydany” opublikowana w Warszawie w 1822 roku to pierwsza z licznych XIX-wiecznych edycji średniowiecznej historii. Baśniowo-fantastyczna, zawiła fabularnie, z dzisiejszego punktu widzenia wręcz nieco kuriozalna opowieść o hybrydycznej bohaterce i jej dzielnym potomstwie zrobiła bowiem wielką, trwającą aż po wiek XX, karierę w literaturze i kulturze popularnej, budząc także zainteresowanie uczonych.

Sfederowane uniwersytety tuluskie i ich usługi biblioteczne

w obszernym wnętrzu stół z ulotkami, plakaty i ekran z wyświetlaną reklamą

Zuza i Tuluza rymują się dobrze i to też mógłby być argument przy wyborze miejsca na tegoroczny staż. Przeważył jednak ten bardziej merytoryczny – chęć dalszego rozbudowywanie mojej wiedzy eksperckiej dotyczącej systemu francuskich bibliotek akademickich. Widziałam już połączenie biblioteki narodowej i uniwersyteckiej w Strasburgu oraz wspólne usługi biblioteczne na uniwersytecie połączonym (fr. université fusionée) w…

Prace konserwatorskie mapy autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa z 1899 r.

Podczas prac przygotowawczych do projektu katalogowania kolekcji dokumentów judaistycznych ze zbiorów BUW (link do artykułu o projekcie), a dokładnie wyboru publikacji do opracowania, została odnaleziona kolorowa mapa Palestyny autorstwa Awindora Mordechaja Malkowa wydana w Warszawie w 1899 r. Mapa została przekazana do konserwacji w Oddziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów zanim docelowo trafiła do Gabinetu Zbiorów…