BuwLOG

Kategoria: konferencje

Poznań Jesuit Studies

grzbiety starych książek

Jezuici byli autorami piszącymi w XVI-XVIII wieku właściwie o wszystkim. W GSD BUW mamy niezliczoną liczbę druków dotyczących nauk ścisłych: matematyki, geografii, biologii, medycyny, astronomii, sejsmologii, a także humanistycznych: historii, literaturoznawstwa, lingwistyki, muzyki, nie mówiąc o literaturze pięknej oraz dziełach teologicznych.

LIBER 2023

Logo Konferencji LIBER 2023, a nim zarys mostu, budynku i pomnika.

Tegoroczna konferencja LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) odbyła się w Budapeszcie, w dniach 5-7 lipca. Głównym organizatorem była biblioteka Węgierskiej Akademii Nauk, większość wydarzeń konferencyjnych (sesje plenarne, sesje równoległe i część warsztatów) miała miejsce w budynku Central European University. Dramatyczne losy tej uczelni były kilka lat temu…

Konferencja WIAD23

zdjęcie ręki z kompasem na tle górskiego krajobrazu

Światowy Dzień Architektury Informacji to jeden dzień w roku, w którym społeczność skupiona wokół zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni informacyjnej spotyka się na globalnej konferencji organizowanej przez wolontariuszy z całego świata, by zachęcać do rozmów na temat architektury informacji. Jak co roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął się organizacji edycji dla polskich badaczek i badaczy tego tematu.

Explicitus est liber

napis obramowany kompozycją z liści, nad napisem głowa ze skrzydłami

Międzynarodową konferencja „Explicitus est liber – dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800”, zorganizowały Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum i Biblioteka OO. Karmelitów na Piasku. Jej celem była kompleksowa refleksja nad zagadnieniami związanymi z rozwojem i dziedzictwem sztuki drukarskiej – starych druków, czyli publikacji wydanych do roku 1800, a będących obiektami badań wielu dziedzin.

Empatyczna biblioteka

trzy książki na stole

Nie spodziewałam się, że na szkoleniu Empatyczna biblioteka – miejscem dialogu, rozwoju i wsparcia jako pierwszy cytat pojawią się wersy z Norwida: 

I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
Jaki też jest cel-słowa… jak? słowo się czyta
W sobie samym… i dziejów jego promień cały
Rozejrzeć – mało kto jest ciekawy… zuchwały… 

Rzecz o wolności słowa

Damski golf w bibliotece

plakat Bücher leben przedstawiający nadpaloną książkę bez okładek, plakat przymocowany do drzewa

Sam pomysł zdobienia krawędzi kart książki zrodził się znacznie wcześniej – już w średniowieczu malowano brzegi kart, przede wszystkim w celu ozdoby, a czasem również dla zaznaczenia przynależności do czyjegoś księgozbioru (w tym celu malowano lub wyciskano herb bądź inicjały właściciela). Nieco później zaczęto je złocić i puncować a w wieku XVII po raz pierwszy zastosowano tę interesującą technikę, w fachowej literaturze określoną „malowaniem pod złotym brzegiem”.

Textus et pictura IV. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

okładka ze złożonego papieru z napisami

Wykład wprowadzający w tematykę i zarys głównych tendencji przedstawił prof. Jerzy Kaliszuk, kierownik Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN. Głównym wątkiem jego wystąpienia było „życie po życiu” rękopisów, o którym przeważnie decydowała nie ich treść a forma: to głownie te kodeksy, które były wykonane z pergaminu, otrzymywały – od introligatorów! – szansę na przetrwanie jako elementy oprawy. Kart pergaminowych, szczególnie z rękopisów muzycznych, które zazwyczaj miały większy format i jednocześnie szybciej się zużywały w czasie codziennego wykorzystania w kościołach i klasztorach podczas mszy i liturgii godzin, szczególnie chętnie używano jako obłożenia okładzin kodeksów – czy to wykonanych z desek czy z bardziej wiotkich i kruchych materiałów jakim były papier czy tektura.