BuwLOG

Kategoria: konferencje

Bazylea – sympozjum poświęcone harfie historycznej i kolekcji z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW

Obraz, na nim brodaty mężczyzna w turbanie i koronie na głowie gra na harfie zawieszonej na ramieniu, otaczają go inni mężczyźni niosący ogromne świeczniki i śpiewający

Drugą niewymierną korzyścią była możliwość wysłuchania bardzo wielu kompozycji należących do kolekcji; są to utwory bardzo piękne, mogące zachwycić współczesnych słuchaczy. O ile bibliotekarz katalogujący książki może przeczytać te, które są dla niego interesujące lub dostępne, to bibliotekarz katalogujący dawne rękopisy muzyczne ma niewielką szansę usłyszeć zapisane w źródłach utwory w profesjonalnym wykonaniu. Schola Cantorum Basiliensis i jej studenci sprawili, że było to możliwe; wykonania te były zachwycające!

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” – relacja

Zdjęcie grupy młodych ludzi.

Poruszono najistotniejsze kwestie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku dodatkowo poruszono kwestię umożliwienia studentom ukraińskim kontynuowania studiów na uczelniach polskich. To jednak znacznie poważniejszy problem, chodzi bowiem o pomoc w zachowaniu całego systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie, umożliwienie kontynuacji badań, czy prowadzenia staży.
Dyskutowano również nad zmianą, czy raczej poszukiwaniem nowego paradygmatu internacjonalizacji, bowiem aksjomat o jak największej liczbie studentów obcokrajowców, nie jest już wystarczający.

XXI konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

wykres

2-3.12.2021 r. odbyła się online XXI konferencja naukowa „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” zorganizowana przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem było Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl, zaś patronem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ. Na Konferencji przedstawiono kilkanaście przykładów badań zabytków na różnych podłożach oraz analiz substancji…

„Zabrałem też wiele książek do biblioteki…” – kolokwium w Pradze

Zdjęcie ozdobnej półkolumny stykającej się z ozdobionym stiukami i freskami sufitem.

14 września 2021 roku, na zaproszenie Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk, wzięłam udział w jednodniowym kolokwium „Zabrałem też wiele książek do biblioteki… Protestancka literatura a kultura książki w środkowej Europie w XVI i XVII wieku” (Do bibliotéky také jsem vzal nejedny knihy… Protestantská literatura a knižní kultura ve střední Evrope v 16. a 17. stoleti”).…

Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych. Międzynarodowa konferencja naukowa on-line 18-19 listopada 2021 r.

rysunki

W 2021 roku Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie po raz drugi zaprosiła liczne grono badaczek i badaczy reprezentujących rozmaite instytucje do dyskusji nad obecnością zbiorów specjalnych w instytucjach kultury. Po rękopisach, które rok temu stanowiły źródło refleksji i inspiracji [Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów] kolej przyszła na zbiory…

Seminarium naukowe w Nowosybirsku

Fragment ryciny, na nim otwarta książka i stojący obok niej kałamarz

W dniach 28 października do 3 listopada 2021 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane «Источниковедение древнерусской литературы и языка (археография, текстология, поэтика)» (Źródłoznawstwo staroruskiej literatury i języka (archeografia, tekstologia, poetyka). Seminarium było współorganizowane przez Państwową Publiczną Naukowo-Techniczną Bibliotekę Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk (GPNTB SO RAN), Nowosybirski Uniwersytet Państwowy (Instytut Humanistyczny, Katedra Źródłoznawstwa literatury…

Książka w dobie kontrreformacji – konferencja

strona książki, na niej tekst oraz rysunek kotwicy owiniętej delfinem

16-17 września brałam udział w międzynarodowej konferencji „Książka w dobie kontrreformacji” („The Catholic Reformation and the Book”), zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Obrady odbyły się zdalnie, prelegenci zaprezentowali swoje referaty w języku angielskim. Dwudniowa konferencja została podzielona na pięć paneli. Ze względu na tematykę moich zainteresowań, szczególnie interesujące były dla mnie wystąpienia dotyczące Rzymu i tamtejszych…