BuwLOG

Kategoria: konferencje

Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”. Warszawa, 11-12 marca 2024 r.

Zdjęcie plakatu 400 lat druku

W 1624 r. do Warszawy przybył poznański drukarz Jan Rossowski. Nad Wartą jego oficyna borykała się z poważnymi trudnościami, od sporów z inną drukarnią, przez procesy z wierzycielami, po zarzuty wykroczeń przeciwko cenzurze. Skorzystał więc z propozycji dworu królewskiego i przeniósł tłocznię nad Wisłę, gdzie uzyskawszy przywilejem Zygmunta III Wazy wyjęcie spod jurysdykcji miejskiej i zaliczenie do sług królewskich, znalazł się pod silną protekcją i opieką prawną oraz otrzymał wyłączność na drukowanie dokumentów urzędowych. Jego przedsiębiorstwo było pierwszą stałą oficyną drukarską w Warszawie, powstałą zresztą stosunkowo późno w porównaniu z innymi polskimi miastami – z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem wobec wspomnianego Poznania czy Wilna. Poznańskie niepowodzenie Rossowskiego zmieniło się w warszawski sukces, a data osiedlenia się drukarza przy ul. Szeroki Dunaj jest uznawana za początek drukarstwa warszawskiego.

Textus et pictura V. Klocek – kolekcja – miscellanea. Średniowieczna książka jako zbiór (Toruń, 11-13 kwietnia 2024)

zdjęcie pierwszej strony starego druku

Trudno w kilku zdaniach streścić różnorodność i wielką merytoryczną wartość przestawionych słuchaczom ustaleń badawczych oraz ciekawe wątki z dyskusji w sesjach i kuluarach. Dlatego zwrócę uwagę na jeszcze jeden walor tejże konferencji: nowością tej edycji było wprowadzenie do programu prezentacji zespołów badawczych.

X Lubelskie Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy (2024)

Zdjęcie niebieskiego plakatu z drzewem w kształcie dłoni i liśćmi w kształcie różnokolorowych dłoni.

7 marca wzięłam udział w X Lubelskim Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy organizowanym przez Katedrę Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były dwa szeroko rozumiane pojęcia: inkluzywność i różnorodność w kontekście funkcjonowania bibliotek. Forum odbywało się w trybie hybrydowym: udział można było wziąć stacjonarnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS lub online przez platformę MS Teams (zdalnie podłączyło się ponad 130 osób!).

Konferencja naukowa „Kolekcje królów polskich”

portret mężczyzny z brodą - rycina

W grudniu minionego roku – 11–12 grudnia 2023 r. – Zamek Królewski w Warszawie zaprosił do rozmowy nad szeroko pojmowaną spuścizną artystyczną polskich władców. W naukowej dyskusji wzięli udział zarówno muzealnicy, jak i akademicy, reprezentujący przede wszystkim dwie pokrewne dziedziny – historię i historię sztuki. Cennym uzupełnieniem wypowiedzi badaczy był prawny aspekt rewindykowanych i odzyskiwanych dzieł sztuki.

Hinc Omnia 2023

mapa Europy z zaznaczonymi miejscami pobytu Konopnickiej

Katalogi biblioteczne są podstawowymi narzędziami w naukach o informacji, a ich wykorzystanie uległo znacznemu postępowi dzięki cyfryzacji. Opisy bibliograficzne przestały być tylko narzędziem wyszukiwania. Same w sobie znajdują zastosowanie jako źródła do badań.