BuwLOG

Kategoria: konferencje

Źródła do dziejów ziem polskich w XIX w. wytworzone za granicą

portret mężczyzny z założonymi rękami

W ocenie Uwarowa zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zdziesiątkowane po konfiskatach, które dotknęły Bibliotekę po stłumieniu powstania listopadowego, były nazbyt skromne, by pozwalały na prowadzenie działalności oświatowej i naukowej. Aby wzbogacić zbiory BUW dwukrotnie (w 1840 i 1842 r.) przywieziono z Petersburga jako „dary najjaśniejszego pana” (w tym czasie cesarzem Rosji był Mikołaj I) liczne książki i czasopisma, a także kilka atlasów i map.

Konferencja naukowa „Dusze zmodernizowane. Religijność a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869-1914)” na Uniwersytecie Warszawskim 

obraz olejny: klęcząca w ciemności zakonnica patrzy na widza

W drugiej połowie XIX wieku ogłoszono drukiem kilkanaście edycji pism Teresy Wielkiej, wydanych w różnej formie, o różnym przeznaczeniu i charakterze. Jako wydania samoistne lub publikacje w periodykach ogłaszano we wszystkich zaborach i na emigracji: zbiory tekstów Świętej, pojedyncze utwory i ich fragmenty; poezję i prozę; wydania o celach religijno-duszpasterskich, historyczno-teologicznych, filozoficzno-teologicznych, estetyczno-literackich, przeznaczone dla różnych grup odbiorców. W komentarzach do tych edycji przedstawiano autorkę na różne sposoby – jako wybitną osobowość, wielką świętą, ale i skromną kobietę, niewykształconą zakonnicę. Równocześnie przybliżano jej postać w licznych, także ilustrowanych, wydawnictwach dewocyjnych, hagiograficznych, zawierających modlitwy i opisy nabożeństw (m.in. w związku z ogłoszonym przez papieża Leona XIII jubileuszem 300-lecia śmierci Teresy).

Bazylea – sympozjum poświęcone harfie historycznej i kolekcji z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW

Obraz, na nim brodaty mężczyzna w turbanie i koronie na głowie gra na harfie zawieszonej na ramieniu, otaczają go inni mężczyźni niosący ogromne świeczniki i śpiewający

Drugą niewymierną korzyścią była możliwość wysłuchania bardzo wielu kompozycji należących do kolekcji; są to utwory bardzo piękne, mogące zachwycić współczesnych słuchaczy. O ile bibliotekarz katalogujący książki może przeczytać te, które są dla niego interesujące lub dostępne, to bibliotekarz katalogujący dawne rękopisy muzyczne ma niewielką szansę usłyszeć zapisane w źródłach utwory w profesjonalnym wykonaniu. Schola Cantorum Basiliensis i jej studenci sprawili, że było to możliwe; wykonania te były zachwycające!

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” – relacja

Zdjęcie grupy młodych ludzi.

Poruszono najistotniejsze kwestie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku dodatkowo poruszono kwestię umożliwienia studentom ukraińskim kontynuowania studiów na uczelniach polskich. To jednak znacznie poważniejszy problem, chodzi bowiem o pomoc w zachowaniu całego systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie, umożliwienie kontynuacji badań, czy prowadzenia staży.
Dyskutowano również nad zmianą, czy raczej poszukiwaniem nowego paradygmatu internacjonalizacji, bowiem aksjomat o jak największej liczbie studentów obcokrajowców, nie jest już wystarczający.

XXI konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

wykres

2-3.12.2021 r. odbyła się online XXI konferencja naukowa „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” zorganizowana przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem było Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl, zaś patronem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ. Na Konferencji przedstawiono kilkanaście przykładów badań zabytków na różnych podłożach oraz analiz substancji…