BuwLOG

ECIL 2016 – Europejska konferencja edukacji informacyjnej

W połowie października w Pradze odbyła się 4. edycja European Conference on Information Literacy (ECIL 2016),

Pustki na Moście Karola - wystarczy wstać przed 6 rano

Pustki na Moście Karola – wystarczy wstać przed 6 rano

zorganizowana przez Stowarzyszenie Czeskich Bibliotek Akademickich, Wydział Nauk o Informacji i Komunikacji Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydział Zarządzania Informacją Uniwersytetu Hacettepe w Ankarze. Jestem członkinią Komitetu Programowego tej konferencji (biorę udział w selekcji nadesłanych abstraktów oraz oceniam końcowe wersje artykułów).

ECIL, to, obok angielskiego LILAC i sesji organizowanych na dorocznym Kongresie IFLA przez sekcję Information Literacy, największe i najważniejsze coroczne spotkanie bibliotekarzy i badaczy zajmujących się edukacją informacyjną. Czwarta edycja zgromadziła 297 uczestników z 51 krajów. W sesjach równoległych zaprezentowano 166 wystąpień w różnych formach: referatów, posterów, warsztatów, krótkich prezentacji pecha-kucha, prezentacji doktoranckich, tzw. najlepszych praktyk, czy sesji panelowych. Najwięcej uczestników przyjechało ze Stanów Zjednoczonych, Czech (co oczywiste), Finlandii, Szwecji i Norwegii. Zarówno USA, jak i kraje skandynawskie mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie edukacji informacyjnej na gruncie praktycznym (wdrożenia w bibliotekach) i teoretycznym (ciekawe badania, publikowane w międzynarodowych czasopismach), wystąpienia ich przedstawicieli zaprezentowane na ECIL były szczególnie interesujące i wartościowe. Dodatkowo, amerykańskie bibliotekarki przyjechały na ECIL przeprowadzić osiem warsztatów – to szczególnie interesująca i aktywizująca forma dzielenia się wiedzą.

Zwycięski plakat

Zwycięski plakat

Sukces, sukces!

Podczas tegorocznej edycji konferencji wygłosiłam (wraz z Ewą Rozkosz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) referat Bibliostory – educational comic stories. A social constructivist approach to media and information literacy education for children and adolescents, opisujący teoretyczną podbudowę edukacyjnego komiksu „Bibliostory” i prezentujący jego angielskie tłumaczenie i adaptację, którego jestem autorką. Referat został zaakceptowany do druku w pokonferencyjnej monografii, która ukaże się w grudniu br. nakładem wyd. Springer.

Oprócz referatu, ze wspomnianą Ewą Rozkosz oraz Agatą Matraś (ilustratorką i graficzką), przygotowałyśmy poster konferencyjny „Bibliostory – educational comic stories. A case-based media and information literacy for children and youth. Poster okazał się największym sukcesem tej konferencji: nie dość, że (dzięki tłumaczeniu na angielski, które otworzyło “Bibliostory” na świat) otrzymałyśmy deklarację przetłumaczenia komiksu na: szwedzki, francuski, arabski, hiszpański, włoski oraz indonezyjski(!), to jeszcze nasz poster dostał nagrodę za najlepszy konferencyjny plakat (głosowali uczestnicy).

Trendy

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które zainteresowały mnie najbardziej. Po pierwsze – zmiana w podejściu do szkoleń online: traktowane jako szkolenie towarzyszące (przejście od e-learningu do b-learningu), a nie podstawowe, zawierające dużo elementów interaktywnych (rozumianych jako praca w grupach, oraz prezentacje nauczycieli na żywo – czyli de facto webinarium), ze zwiększonym progiem procentowym wymaganym do zaliczenia takiego zdalnego kursu (np. 80%). Po drugie – research data management jako jeden z komponentów kursów edukacji informacyjnej dla doktorantów. Po trzecie – wykorzystanie coraz większej liczby metod pedagogicznych (andragogicznych) w doskonaleniu kompetencji informacyjnych (dla przykładu: guided inquiry, informed learning czy gry językowe inspirowane filozofią Wittgensteina). Po czwarte – szukanie w środowisku wielokulturowym uniwersalizmów kulturowych, które mogą być pomocne w dydaktyce IL. Po piąte wreszcie – czysto teoretyczne rozważania nt. różnych zastosowań koncepcji information literacy.

Lokalni organizatorzy ECIL, jak co roku, zaproponowali uczestnikom konferencji zwiedzanie bibliotek.

Národní technická knihovna - kolory mają znaczenie

Národní technická knihovna – kolory mają znaczenie

Wybrałam NTK (Národní technická knihovna), Czeską Narodową Bibliotekę Techniczną. Niesamowite miejsce, o którym wspominała na naszym blogu już wcześniej Kasia Nowakowska.

Wybrane referaty z ECIL zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii Communications in Computer and Information Science. Obszerne, merytoryczne sprawozdanie z ECIL 2016 zostanie opublikowane, podobnie jak w latach poprzednich, w „Zagadnieniach Informacji Naukowej”.

Zuza Wiorogórska, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń czyli zooza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *