BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – marzec 2019

P Język. Literatura

Czesław Miłosz, W cieniu totalitaryzmów: publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, zebrali i opracowali pod kierunkiem Aleksandra Fiuta Mateusz Antoniuk, Stanley Bill, Karina Jarzyńska, Ewa Kołodziejczyk, Marzena Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018. (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)

BUW Wolny Dostęp PG7158.M553 W23 2018

1 lutego 1951 r. Czesław Miłosz opuścił służbowe mieszkanie w Paryżu i zamieszkał w Maisons-Laffitte, w siedzibie paryskiej „Kultury”. Poprosił o azyl polityczny we Francji. Przedtem publikował w powojennej polskiej prasie krajowej, a od 1946 r. był peerelowskim dyplomatą.
Obszerny zbiór tekstów z tego czasu dzieli się na dwie części: powstałą w Polsce w 1945 r. i amerykańską z lat 1946-1950. W aneksie znalazły się wcześniejsze artykuły drukowane w 1940 r. w Wilnie (w „Kurierze Wileńskim” i w litewskiej „Naujoji Romuva”).
Teksty z 1945 r. to prawdziwa silva rerum. Są tam refleksje o stanie współczesnej kultury, patetyczne manifesty, artykuły żartobliwe (jak ten o języku Osterwy – s. 83-85), wspomnienia, obrazki z powojennej Warszawy, Krakowa, ziem odzyskanych. Niektóre przejmujące. Dla osób zainteresowanych BUW kilka wzmianek o bibliotece, w której poeta pracował w czasie wojny; na przykład taka, z artykułu „Odzyskane bogactwo” opublikowanego w 25 numerze „Przekroju”:

Personel pobierał pensje, za które można było przeżyć dwa dni – a dni w miesiącu jest, jak wiadomo, trzydzieści. Mimo to biblioteki żyły intensywnym podwójnym życiem. Stąd przemyślnymi drogami naukowcy i literaci dostawali niezbędne książki. Tutaj było miejsce spotkań, konspiracyjnych rozmów, archiwum nielegalnych wydawnictw. Zapuszczając się w półmrok magazynów, w gąszcz przyprószonych kurzem foliałów, można było bezpiecznie oddawać się czytaniu podziemnej prasy. Schodzili się tu ludzie, z których żaden nic nie wiedział o działalności drugiego ponad to, że jest „pewny”. Pracownicy bibliotek, w pierwszym rzędzie Uniwersyteckiej i Narodowej, wiele dni, tygodni, miesięcy, w skwarze, deszczu i mrozie, spędzili na zwożeniu, przenoszeniu zagrożonych księgozbiorów: z gmachów zrujnowanych, z mieszkań, których właścicieli zabrało gestapo, z getta. Zgrabiałe ręce, zapylone fartuchy, chuda zupka w południe – i beznadziejność, wlokące się lata czekania, czekania.
Akacje przed Biblioteką Uniwersytecką są zielone, jak wtedy, gdy sześć lat temu spadł pierwszy ogień z nieba. Gmach ocalał. (s.126)

I jeszcze myśl ze szkicu „Troska”, który Miłosz zaczyna od wspomnienia o ratowaniu księgozbiorów, a potem mówi o niebezpieczeństwach kryjących się za centralnymi planami wydawniczymi i wydawaniem wyłącznie książek uznanych przez kogoś za wartościowe:

Chcę, żeby umysł młodych pokoleń kształtował się w wiedzy, a nie w niewiedzy. Chcę, aby uważali, że jakiś autor jest dureń, ale po przeczytaniu go – nie na wiarę. (s.31.)

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Castiglione Baldassare, Książka o dworzaninie, przekład, wstęp i opracowanie Andrzej Borowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2018.

BUW Wolny Dostęp BJ1604 .C3165 2018

Il libro del cortegiano – il libro d’oro włoskiej literatury narodowej – ukazuje się w pierwszym pełnym polskim przekładzie. Tłumaczenie i opracowanie dokonane przez profesora Andrzeja Borowskiego stanowi wyśmienitą lekturę, okraszoną renesansowymi portretami Rafaela, Tycjana i Piero della Francesca. Dzieło Baltazara Castiglione, powstałe w XVI w., prezentuje wzorce dworzanina (cortegiano) i damy dworu (donna di palazzo) – wzorce człowieczeństwa, które mają wartość ponadczasową. Wskazuje ono także na wagę kultury wypowiedzi i dialogu oraz umiejętności formułowania trafnych myśli, co stanowi warunek sine qua non uczestnictwa w sytuacjach społecznych, w relacjach towarzyskich, w kontaktach zawodowych. Książka o dworzaninie, wyborny przykład XVI-wiecznej literatury parenetycznej, to osadzony w dworskiej kulturze konceptu i komizmu drogowskaz, jak – poprzez wychowanie, pracę nad sobą, kształtowanie i doskonalenie osobowości – przeistoczyć indywidualne człowieczeństwo w dzieło sztuki.

G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Lee Brotherston, Amanda Berlin, Bezpieczeństwo defensywne: podstawy i najlepsze praktyki, tłumaczenie Lech Lachowski, Gliwice : Helion, © 2019.

BUW Wolny Dostęp QA76.9.A25 B77165 2019

Praktyczny i pragmatyczny przewodnik po tematyce bezpieczeństwa dla inżynierów sieci, administratorów systemów i specjalistów ds. bezpieczeństwa. Dzięki niemu klarowne stają się podstawy uruchamiania i przeprojektowywania programu InfoSec. Sięgający po lekturę dowiedzą się, jak zapewnić zgodności z przepisami, a także zabezpieczyć system Microsoft i Unix, zarządzać infrastrukturą sieci i hasłami czy też radzić sobie z incydentami.
Książka zawiera konkretne instrukcje, podpowiedzi, opis narzędzi i procesów, dzięki którym można wdrożyć i utrzymać system bezpieczeństwa przy niewielkich nakładach. Pozycję uzupełniono o informacje z zakresu inżynierii społecznej. To wyczerpujące, przydatne kompendium dla każdego, kto zajmuje się bezpieczeństwem systemu.

K J Prawo. Nauki polityczne

Aleksandra Irek, Katarzyna Wiśniewska, System Oznaczeń Kodeksowych, czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2019.

BUW Wolny Dostęp KKP1650.I74 2019

System Oznaczeń Kodeksowych jest nowatorskim i wspomagającym przy egzaminach narzędziem dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Książka składa się z instrukcji oznaczeń, które pomagają sprawnie korzystać z kodeksów podczas egzaminów, a także wzorów pism z praktyczną instrukcją ułatwiającą tworzenie poszczególnych elementów pism. Opracowanie zostało dodatkowo podzielone na części z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Stanowi szczególny dodatek do kodeksów z serii Teksty Ustaw Becka.


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Richard Banfield, Martin Eriksson, Nate Walkingshaw, Lider produktu: jak najlepsi menedżerowie tworzą doskonałe produkty i budują skuteczne zespoły, tłumaczenie Krzysztof Sawka, Gliwice: Helion, © 2019.

BUW Wolny Dostęp HF5415.153 .B36165 2019

„A więc to ty jesteś tym facetem decydującym o tym, jaki kolor powinno mieć opakowanie proszku do prania?” – takim stwierdzeniem skwitował autora książki pewien inny doświadczony przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, gdy ten przymierzał się do zmiany branży z inżynieryjnej na menadżera produktu.
W teorii i praktyce zarządzania dużo uwagi poświęca się kompetencjom menadżerskim w kontekście HR, łańcucha dostaw, sprzedaży, jakości, a sam przedmiot działalności – produkt, nierzadko pozostaje w rękach kadry projektowej i ostatecznych wytwórców. Ostatecznie jednak zarządzanie produktem okazuje się być procesem nie mniej złożonym, wymagającym wszechstronnej wiedzy, łączącej wszystko to, co w zarządzaniu innymi elementami przedsiębiorstwa najważniejsze. I wbrew pozorom nie skupia się ono wyłącznie na zarządzaniu produktem (np. jego koncepcją wizualną), a właściwie na odpowiednim kierowaniu ludźmi zarządzającymi gotowym produktem na rynku. Książka przybliża zagadnienia związane z tworzeniem zespołu liderów produktu, wzorców działania, taktyki ich pracy z klientami i partnerami organizacji.

M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Marek Czapelski, Moduły i wieżowce: polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970, Warszawa: Neriton, 2018

BUW Wolny Dostęp NA7412.P6 C93 2018

Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola władz, książka niniejsza ukazuje zaś znajdujące się w tle dążenia części środowiska architektonicznego do technicznego i estetycznego unowocześnienia pracy projektowej.
Poruszone w książce tematy ukazane są z jednej strony w relacji z przemianami zachodzącymi równolegle w krajach socjalistycznych, przede wszystkim ZSRR, z drugiej zaś, w powiązaniu z zachodnią refleksją teoretyczną. Tym sposobem autor stara się uchwycić zarówno specyficzne dla krajów bloku wschodniego uwarunkowania pracy architekta, jak i uniwersalne zagadnienie ewolucji tej profesji w dobie uprzemysłowionego budownictwa.

Informacje o książkach przygotowali:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Tomasz Kasprowicz – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

 

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *