BuwLOG

Open Access Week 2020 – XI edycja Tygodnia Otwartej Nauki/Otwartego Dostępu, 19-25.10.2020

Organizacje wspierające Open Science

Na całym świecie instytucje naukowe i organizacje pozarządowe promują różne modele otwartości w nauce, dziś warto wymienić dwie: OpenAIRE i SPARC.

logo Open AIRE

źródło: https://icm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/OpenAIRE-hompage.png

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), czyli przykład partnerstwa non-profit, które dzięki różnym projektom finansowanym z Unii Europejskiej wspiera rozwój “otwartej” e-infrastruktury naukowej w Europie, m.in. współpracując z EOSC (European Open Science Cloud).

OpenAIRE’s mission is closely linked to the mission of the European Commission: to provide unlimited, barrier free, open access to research outputs financed by public funding in Europe. OpenAIRE fulfils the EOSC vision substantially, as its operations already provide the glue for many of the user and research driven functionalities, whether these come from the long tail of science (repositories and local support) or domain disciplined research communities or Research Infrastructures. (źródło)

Całą historię rozwoju OpenAIRE przedstawioną w pigułce można prześledzić tu.

A o to w skrócie oferta niektórych usług stworzonych przez OpenAIRE: 

ScholExplorer (narzędzie, które na podstawie danych z różnych baz tworzy wizualizację powiązanych obiektów naukowych), 

Zenodo (repozytorium), 

Amnesia (narzędzie do tzw. anonimizacji danych przydatne np. przed umieszczeniem zestawu danych w repozytorium), 

ARGOS (narzędzie do tworzenia DMP tj. Data Management Plan), 

minig service (narzędzie do przeszukiwania projektów, oprogramowania, cytowań, dokumentów), 

Monitor (narzędzie, które będzie pomagać w śledzeniu informacji o projektach, dostępne w wersje BETA).

W tym roku OpenAIRE przygotował ciekawy program w ramach Open Access Week 2020.

Wszystkie prezentacje i nagrania zostały podlinkowane na tej stronie. Polecam też ich kanał na YouTube, są aktywni i często publikują na nim nagrania.

Przesuń suwak po prawej stronie grafiki.⬇

 

logo SPARC

źródło: źródło: https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/SPARC-Logo.png

SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), czyli koalicja, w której skład wchodzą instytucje akademickie i naukowe (w tym stowarzyszenia biblioteczne) z Ameryki Północnej i Kanady oraz trzy globalne oddziały: SPARC Europe, SPARC Japan, SPARC Africa.

SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) is a global coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC promotes barrier-free sharing of research and educational materials to enable an open and equitable global ecosystem for scholarship – democratizing knowledge sharing, accelerating discovery, and increasing societal and economic returns.

SPARC is a catalyst for action. Our pragmatic agenda focuses on encouraging new norms, practices, and policies that promote open and equitable access to and participation in research and education. We are committed to designing equity and inclusion into the foundation of the initiatives we lead and the communities we cultivate, and to advocate for these core values in all of the spaces where SPARC is active. (źródło)

Ta organizacja powinna nam się kojarzyć głównie z inicjatywą Tygodnia Open Access, gdyż to właśnie ona jest jego światowym organizatorem. Na tej podstronie co roku można znaleźć komunikaty dotyczące tego wydarzenia. Z roku na rok coraz więcej instytucji włącza się w obchody Open Access Week, organizując spotkania, seminaria, warsztaty czy webinaria.

Baner Open Access Week 2020

źródło: https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/7758034653?profile=original

#OAWeek2020 w Polsce

Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion = Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu tak brzmi hasło tegorocznych obchodów. Jest ono próbą podjęcia dyskusji na temat budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy, gdyż nadal widać, że istnieją poważne bariery, m.in. finansowe i prawne, które utrudniają rozwój ruchu otwartości nauki. Dziś wiemy, że aby te działania miały sens, muszą być podejmowane globalnie i inkluzywnie. Coraz bardziej podkreśla się, że oprócz tego, czy osiągniemy w pełni otwarty system dzielenia się wiedzą, ważniejsze jest jak to osiągniemy. Kluczowe staje się określenie kto jest objęty programem otwartości i czyje interesy są traktowane priorytetowo.

Przesuń suwak po prawej stronie grafiki.⬇

 

W Polsce obchody Tygodnia Open Access koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji. Na ich stronie co roku można znaleźć wykaz organizowanych wydarzeń.

Jeśli temat otwartej nauki i otwartego dostępu jest dla Was nowy, polecam zajrzeć na stronę BUW (na prawym panelu “Dla Nauki” -> “Otwarta Nauka”) i zapoznać się z materiałami tam umieszczonymi.

Przesuń suwak po prawej stronie grafiki.⬇

 


Karolina Minch, Oddział Wydawnictw Ciągłych, Pełnomocniczka Dyrektora BUW ds. otwartej nauki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *