BuwLOG

Społeczność biblioteczna w działaniu

oclc_baner

Społeczność biblioteczna w działaniu: pogłębianie wiedzy, współpraca i innowacyjność to wiodący temat piątego, dorocznego spotkania Rady Regionalnej OCLC dla Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (OCLC EMEA Regional Council). Odbywało się ono w dniach 24-25 lutego w Cape Town, stolicy Republiki Południowej Afryki i zgromadziło blisko 250 uczestników, w tym wyjątkowo tym razem liczną grupę uczestników z krajów afrykańskich.
Obrady plenarne otworzył Charles Leadbeater (niezależny doradca d.s. innowacyjności) referatem Rozsądny innowator – rozwiązania na XXI wiek, zwracając uwagę, że główne zasady działania biblioteki, jak np. otwarcie i kooperacja przy wytwarzaniu i wspólnym użytkowaniu informacji, będą jeszcze ważniejsze w nadchodzących latach, a kreatywność i innowacja, choć często niełatwe do zaakceptowania, są jedyną drogą do sukcesu i rozwoju. Drugi prelegent, Skip Prichard (nowy prezydent i CEO OCLC), nawiązał do tej myśli, zwracając uwagę, że współpraca jest już od ponad czterech dekad podstawą racjonalnej innowacyjności w OCLC, a jej efektem jest zbudowana kompetentnie i oszczędnie największa na świecie baza danych będąca rejestrem światowego dziedzictwa kulturowego. Przyszłe działania bibliotekarzy powinny się skupić dążeniu do zapewnienia większej skuteczności, sprawności i wydajności w dostępie do światowej informacji. Należy działać wspólnie, aby w skomplikowanym otoczeniu internetowym zapewnić użytkownikom uzupełnianie informacji oraz proste powszechnie dostępne narzędzia, które ułatwią efektywne poszukiwanie wiedzy w światowym zintegrowanym systemie informacji. Skip Prichard uważa, że biblioteki są gotowe i chętne do podjęcia innowacyjnych wyzwań.
Wątek ten kontynuował Richard Wallis, w czasie wykładu i spotkania roboczego na temat Linked Data, opisując ciągle egzotyczną dla nas rzeczywistość, w której adresy URL stają się umiejętnie kojarzonymi w WEB-ie nazwami rzeczy. Kiedy kopiowanie danych zamieniamy na linkowanie. Włączenie danych bibliotecznych w światowy system Linked Data, przyniesie ogromne korzyści użytkownikom, ale przed bibliotekami stawia nie lada wyzwania, wymagające zmiany podejścia do opisywania zasobów, od lat przez nie kompletowanych, udostępnianych i chronionych.
W sesji poświęconej działalności bibliotek i ośrodków informacji m. in. zaprezentowano działania Biblioteki Narodowej RPA i jej rolę w rozwijaniu współpracy.

Część kolejna miała charakter sprawozdawczy i dotyczyła działań OCLC w ubiegłym roku, m. in. w Afryce. Zaprezentowano także pięciu kandydatów Rady Regionalnej EMEA do Rady OCLC. Zdalne głosowanie na kandydatów przez uprawnione osoby trwało do 25 marca.
Spotkania OCLC EMEA RC są zawsze bardzo inspirujące. W tym roku, gdy tak silnie był akcentowany wątek współpracy i stojących przed bibliotekami wyzwań związanych z nowym podejściem do budowania informacji, możemy patrzeć w przyszłość satysfakcją i spokojem. Nowe zasady katalogowania, których wdrożenie czeka nas nieuchronnie – warunek wejścia do systemu LinkData – wprowadzane w warunkach spójnego systemu danych zbudowanego wokół NUKAT-u, liczącego obecnie ponad 10 mln opisów skopiowanych do katalogów lokalnych, może przebiec łatwiej, niż gdyby poszczególne biblioteki miały zmagać się z tym zadaniem indywidualnie. Konieczne jest jednak większe zrozumienie i gotowość bibliotek do stopniowego, ewolucyjnego wprowadzania proponowanych przez NUKAT zmian w katalogowaniu. If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. To przysłowie, wielokrotnie przywoływane w Cape Town, przytaczam jako memento tym wszystkim, którzy z powodu pośpiechu torpedują proponowane przez NUKAT rozwiązania, mające na celu ewolucyjne przygotowanie danych NUKAT-u i bibliotek partnerskich do zaistnienia w nowym świecie globalnej informacji.

Maria Burchard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *