BuwLOG

Tag: Anna Stanis

Wartość bibliografii specjalnych

rysunki dłoni na skalnej ścianie

Podobnie jak w latach ubiegłych (2008, 2012, 2015) zorganizowano konferencję naukową poświęconą bibliografii i danym bibliograficznym. Organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Odbyła się ona 7 maja 2018, a patronowała jej nowa jednostka organizacyjna Katedra Bibliografii i Dokumentacji (wcześniej Zakład Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii). Radzie Naukowej i konferencji przewodziła prof. dr hab.…

„Kierunek: użytkownik zintegrowany”, Kraków, 25-26 października 2017

Konferencja odbyła się w Bibliotece Jagiellońskiej, która była też jednym z jej organizatorów, w ramach odbywającego się cyklicznie Małopolskiego Forum Bibliotek. Organizatorzy zaproponowali następujące wiodące hasła dla konferencji: „kim jesteś użytkowniku”, „czego pragniesz i co czujesz”, „ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię pojął”. W referatach wygłoszonych na konferencji podjęto próby scharakteryzowania…

Normalizacja informacji i dokumentacji

Konferencja ”Normalizacja informacji i dokumentacji – tradycja i współczesność” odbyła się 17 marca 2015 w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. W organizacji konferencji uczestniczył Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Inspiracją do zorganizowania konferencji było setne posiedzenie KT 242 i…