BuwLOG

Wybory do Rady Bibliotecznej

Dla pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego ważnym punktem w tegorocznym kalendarzu wyborczym jest  wybór Rady Bibliotecznej ‒ organu opiniodawczego Rektora.

Rada Biblioteczna składa się z:

– pięciu pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego, zatrudnionych na stanowisku przynajmniej starszego bibliotekarza lub równorzędnym;

– sześciu nauczycieli akademickich, mających co najmniej stopień naukowy doktora, powołanych przez Rektora;

– dwóch studentów wskazanych przez samorząd studentów;

– jednego doktoranta wskazanego przez samorząd doktorantów;

– Dyrektora BUW.

Pięciu pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego UW będziemy wybierać  17 lutego o godz. 13.00 w BUW (w sali 316).

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UW głosować można wyłącznie osobiście. Jednak kandydat nie ma obowiązku być obecny na zebraniu wyborczym, o ile wcześniej dostarczy Bibliotecznej Komisji Wyborczej wymagane dokumenty. Kandydat do Rady Bibliotecznej musi złożyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz objęcie mandatu, a prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje grupie co najmniej trzech pracowników mających czynne prawo wyborcze. Przypominamy ten zapis Ordynacji, ponieważ Uczelniana Komisja Wyborcza zaleca, by takie zgłoszenie kandydata miało również formę pisemną. Lista kandydatów zostanie zamknięta podczas zebrania wyborczego. Biblioteczna Komisja Wyborcza przypomina również, że do wyboru niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów niezależnie od tury głosowania.

Biblioteczna Komisja Wyborcza zaprasza do wzięcia czynnego udziału w zebraniu wyborczym. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z bibliotek wydziałowych oraz BUW – liczymy na duże zainteresowanie zarówno kandydowaniem, jak i głosowaniem na wybranych kandydatów – naszych reprezentantów w Radzie w latach 2016-2020.

Lilianna Nalewajska, Przewodnicząca Bibliotecznej Komisji Wyborczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *