BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – wrzesień / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – September. Susanne Gregor „Das letzte rote Jahr”

Okładka książki Das letzte rote jahr, na niej cienie trzech młodych kobiet, stojących obok siebie w kolorze czerwonym.

Książka miesiąca ‒ wrzesień 2021

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim prezentuje w ramach projektu „Książka miesiąca” nową książkę, pochodzącej ze Słowacji austriackiej pisarki, Susanne Gregor pt. Das letzte rote Jahr z 2019 roku. Powieść opisuje historię przyjaźni trzech kobiet tuż przed upadkiem komunizmu w Czechosłowacji. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Powieść młodej pisarki nie została dotychczas przetłumaczona na język polski.

Misa, Rita i Slavka są przyjaciółkami odkąd sięgają pamięcią. Powierzają sobie tajemnice, rozmawiają o pierwszych miłostkach, a przy tym nie mogłyby być bardziej różne. Rita jest zagorzałą pionierką. Slavka mało interesuje się polityką, za to bardziej nowym nauczycielem historii, towarzyszem Banikiem, oraz gimnastyką, swoją nową namiętnością. Misa jest najwrażliwszą z całej trójki. Jej pierwszą miłością stała się literatura, czego niemal nikt nie może zrozumieć, a najmniej jej ojciec. Misa podziwia swoje przyjaciółki. Ritę za siłę woli, Slavkę za dyscyplinę. Ma wrażenie, że ich życie będzie się tak dalej toczyło. Jednak stanie się inaczej. Susanne Gregor ukazuje zewnętrzny i wewnętrzny świat trzech młodych przyjaciółek i prowadzi swoich czytelników przez cztery pory roku 1989: jest to „ostatni czerwony rok”.

Susanne Gregor, ur. w 1981 r. w Żylinie (Czechosłowacja), jest austriacką pisarką pochodzenia słowackiego. W 1990 roku wyemigrowała z całą rodziną do Górnej Austrii. Studiowała germanistykę i publicystykę na Uniwersytecie Salzburskim, następnie rok spędziła na University of New Orleans. Od 2005 roku mieszka w Wiedniu, gdzie uczy cudzoziemców języka niemieckiego. W 2009 roku otrzymała nagrodę literacką Hohenemser Literaturpreis, a 2010 roku nagrodę Exil-Literaturpreis przyznawaną pisarzom emigrantom piszącym w języku niemieckim. W 2011 roku ukazał się jej debiut literacki pt. Kein eigener Ort. W 2015 roku pojawiła się kolejna powieść pt. Territorien, w 2018 roku zbiór opowiadań pt. Unter Wasser.

Buch des Monats – September 2021

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. In diesem Monat präsentieren wir den Roman der aus der Slowakei stammenden österreichischen Autorin Susanne Gregor unter dem Titel Das letzte rote Jahr. Der Roman erzählt eine Geschichte der Freundschaft von drei Freundinnen kurz vor dem Untergang des sozialistischen Regimes in der Tschechoslowakei. Interessierte Leser und Leserinnen können diesen Roman in der Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek als auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis jetzt gibt es keine polnische Übersetzung dieses Romans.

Misa, Rita und Slavka sind Freundinnen, seit sie denken können. Sie vertrauen sich Geheimnisse an, sprechen über ihre ersten Liebschaften. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Rita ist überzeugte Pionierin. Slavka interessiert sich wenig für Politik, dafür umso mehr für den neuen Geschichtslehrer, Genosse Banik, und für die Gymnastik, ihre große Leidenschaft. Misa ist die Sensibelste von ihnen. Ihre erste Liebe gilt der Literatur, was so recht niemand nachvollziehen kann, am wenigsten ihr Vater. Misa bewundert ihre Freundinnen, Rita für ihre Willenskraft, Slavka für ihre Disziplin. Sie hat das Gefühl, das Leben würde immer so weitergehen – das Gegenteil ist der Fall. Susanne Gregor erkundet die Außen- und Innenwelten der drei jungen Freundinnen und führt den Leser durch die Jahreszeiten des Jahres 1989: es ist „das letzte rote Jahr”.

Susanne Gregor, geb. 1981 in Zilina (Tschechoslowakei), ist eine österreichische Schriftstellerin slowakischer Abstammung. 1990 zog sie mit ihrer Familie nach Oberösterreich. Nach dem Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg lehrte sie ein Jahr lang an der University of New Orleans. Seit 2005 wohnt Gregor in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2009 gewann sie den Förderpreis des Hohenemser Literaturpreises und 2010 den ersten Preis der Exil-Literaturpreises. 2011 erschien ihr Debütroman Kein eigener Ort, 2015 der zweite Roman Territorien, 2018 folgte der Erzählband Unter Wasser.

Tekst: Michał DworakowskiMaciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.