BuwLOG

Lista nowości – lipiec/sierpień 2015

Drodzy czytelnicy,

wśród publikacji z wakacyjnej – lipcowo-sierpniowej – listy nowości zwracamy uwagę na pulikację: „Biblioteki i pieniądze” autorstwa dr. Dariusza Grygrowskiego, wykładowcy z Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW, wydaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to ważna książka dla osób zawodowo związanych z bibliotekami.

Wakacyjna lista nowości zawiera także kilka książek wydanych na Białorusi.  Warto się przekonać w jaki sposób o historii i współczesności piszą nasi najbliżsi sąsiedzi. Dziewiętnastowieczna Białoruś widziana oczami polskich etnografów, polska architektura na Białorusi od średniowiecza do współczesności, Białoruś w pierwszej wojnie światowej – to tylko niektóre tematy, z którymi będą mogli się Państwo zapoznać. Zachęcamy do lektury.

W imieniu Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: Barbara Chmielewska, Agnieszka Dobrzyńska, Anna Włodarczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.