BuwLOG

Z muzycznych konferencji…

Rok 2017 był dla Gabinetu Zbiorów Muzycznych zdecydowanie konferencyjny, ale wspomnę już tylko o jego finale: od września począwszy w każdym kolejnym miesiącu Zespół GZM angażował się – czy to w formie udziału, czy organizacji – w konferencje o bardzo różnym, choć zawsze muzycznym, profilu.

Wrzesień – wrocławskie kościoły ewangelickie

We wrześniu Katarzyna Spurgiasz zaprezentowała referat w oparciu o zbiory BUW GZM pochodzące z Dolnego Śląska: Pieśni Tobiasa Zeutschnera w kolekcji muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego – przykład recepcji utworów ewangelickich w rekatolizowanych kościołach Śląska na międzynarodowej konferencji naukowej Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich – kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia, która – zorganizowana przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – odbyła się we Wrocławiu.

Październik – Karol Szymanowski

Elżbieta Jasińska-Jędrosz

W pierwszych dniach października w Zakopanem miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku.  Inicjatorem i głównym organizatorem było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. Nie tylko tegoroczne jubileusze patrona były przyczyną tego wydarzenia (135. rocznica urodzin i 80. – śmierci). Jubilatem było bowiem samo Towarzystwo powołane do życia w Zakopanem 40 lat temu. Gdzie sprawy dotyczą Karola Szymanowskiego, tam – w miarę możliwości – obecni są przedstawiciele Archiwum Kompozytorów Polskich, w którym spuścizna kompozytora spoczywa. W pracach komitetu programowego i organizacyjnego konferencji udział brała Magdalena Borowiec, a z referatem zatytułowanym Analogie między twórczością Karola Szymanowskiego a twórczością Tadeusza Bairda wystąpiła wieloletnia, dziś już emerytowana, kustosz AKP, Elżbieta Jasińska-Jędrosz (która przy tej okazji została uhonorowana odznaką Zasłużony dla kultury polskiej podczas koncertu inaugurującego konferencję.

W stylowych wnętrzach Hotelu Stamary (tego samego, w którym przed laty gościł Karol Szymanowski) przedstawiciele 8 krajów i różnych specjalności przedstawiali i konfrontowali wyniki swoich badań. Konferencji towarzyszył szereg wydarzeń, które z pewnością przybliżyły gościom genius loci.  M. in. dokładnie w dzień urodzin Karola Szymanowskiego, 3 października, w willi Atma (którą kompozytor uważał za swoje miejsce, a która od 40 lat pełni rolę poświęconego mu muzeum) miał miejsce urodzinowy podwieczorek przygotowany przez studentów krakowskiej Akademii Muzycznej. Było słowo, była muzyka, no i – tort!

Rekonstrukcja pokoju Karola Szymanowskiego. Dariusz Biegacz, Atma2, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAtma2.JPG  CC BY-SA 4.0

Rekonstrukcja pokoju Karola Szymanowskiego. Dariusz Biegacz, Atma2, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAtma2.JPG CC BY-SA 4.0

Urodzinowy tort Karola Szymanowskiego

Dzień później, tuż po zakończeniu konferencyjnych obrad, unieśliśmy się w górę w sposób dosłowny, ponieważ zapowiedziany koncert polskich kwartetów smyczkowych (Bacewicz, Górecki i Szymanowski) zabrzmiał w znakomitym wykonaniu Kwartetu Śląskiego na szczycie Kasprowego Wierchu, na górnej stacji kolejki linowej na wysokości 1959 m. n. p. m. Wrażenie było przejmujące – widok ośnieżonych, surowych szczytów Tatr w gasnącym świetle dnia i proste współbrzmienia kwartetu Już się zmierzcha H. M. Góreckiego…

Koncert na wysokości 1959 m n.p.m.

Goście konferencji na szczycie Kasprowego Wierchu.

Listopad – biblioteki muzyczne i fonoteki

W listopadzie znaczna część zespołu GZM wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, którą gościła w swoich progach Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a przygotowała we współpracy z Sekcją Bibliotek Muzycznych SBP – Polską Grupą Narodową IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). Była to konferencja podwójna, bowiem łączyła środowiska muzycznych bibliotek i fonotek. Tytuł konferencji bibliotecznej to Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja, a fonotecznej: Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych. Ze strony GZM zaprezentowane zostały 2 tematy: Wyspa Skarbów czy Puszka Pandory? O kolekcji muzyki teatralnej i filmowej w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  (Magdalena Borowiec, Aleksandra Górka) oraz O odkrywaniu studenckich pasji – praktyki w bibliotece jako uzupełnienie oferty dydaktycznej uczelni (Ewa Hauptman-Fischer).

Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML 2017.

Te odbywające się co 2 lata konferencje branżowe znakomicie integrują środowisko i są miejscem nie tylko wymiany zawodowych doświadczeń, ale także bardzo twórczych inicjatyw. Podczas minionej miały miejsce wybory do zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML i warto podkreślić, że w nowym składzie zarządu znalazły się dwie nasze koleżanki: Ewa Hauptman-Fischer (wiceprzewodnicząca) oraz Aleksandra Górka (członek zarządu).

Grudzień – Roman Palester

W końcu roku, na przełomie listopada i grudnia nasze muzyczne aktywności konferencyjne przeniosły się na grunt warszawski, a nawet bliżej, bo także BUW-owski. Hasłem wywoławczym był bowiem Roman Palester (1907-1989) kompozytor emigracyjny, którego spuścizna, zgodnie z zapisem testamentu, spoczywa w Archiwum Kompozytorów Polskich i należy do jednej z najważniejszych jego kolekcji. Nasze starania, aby muzykę – choć nie tylko muzykę, ale całą twórczość i samą osobę Palestra – przywrócić świadomości polskiego środowiska muzycznego trwają od lat. Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra, którą zorganizował Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (prof. Alicja Gronau-Osińska) wspólnie z BUW (Magdalena Borowiec i Piotr Maculewicz), jest jednym z ważnych owoców tych starań. A towarzyszy nam w nich nieustająco Lech Dzierżanowski, muzyczny impresario i popularyzator muzyki, zasłużony szczególnie dla wielu inicjatyw związanych z postacią Palestra.

Palester_afisz

Ponad 3 dni spotkań panelowych, wykładów i koncertów – głównie w UMFC, ale także w BUW – złożyły się na pierwszą tak poważną i znacząca dyskusję nad twórczością kompozytora, a pomysł, żeby połączyć ją z mini-festiwalem jego muzyki (a nawet warsztatami prowadzonymi przez światowej klasy zespół Apollon Musagète Quartet) okazał się znakomitą okazją konfrontacji muzycznej analizy z realnym brzmieniem utworów, spotkaniem muzyków-wykonawców, kompozytorów, muzykologów i teoretyków muzyki.

Z dumą dodajmy, że nasze działania wokółpalestrowe przyniosły w minionym roku wydanie książki ze wspomnieniami Romana Palestra oraz dwie kolejne płyty CD z jego muzyką. Ale to temat na kolejny wpis do bloga…

Magdalena Borowiec, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *