BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 22. Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Biblioteka UCBS UW) powstała w tym samym czasie co UCBS UW – ma więc już prawie 30 lat. UCBS powstawało w 1989 r. jako wyraz rodzącego się wówczas w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także nauczanie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu zrównoważonego świata w wymiarze nie tylko  biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Dlatego dziś UCBS prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) i jest międzywydziałową jednostką organizacyjną UW podlegającą bezpośrednio rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego.

Sama Biblioteka, to w systemie bibliotecznym Uniwersytetu Warszawskiego jedna z najmniejszych placówek, można powiedzieć, że bardzo kameralna, bo mieści się raptem w 2 pomieszczeniach użyczonych dla UCBS UW na Wydziale Geologii UW. To, co nas jednak wyróżnia to bardzo bogaty specjalistyczny księgozbiór tematyczny, dotyczący szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Udział w projektach międzynarodowych oraz kontakty międzynarodowe utrzymywane przez UCBS i jego pracowników, przyczyniają się do tego, że obok bogatej literatury naukowej i popularnonaukowej wydawanej w języku polskim, biblioteka UCBS ma także bogaty księgozbiór zagraniczny, głównie w języku angielskim, częściowo podarowany przez British Council.

Biblioteka UCBS UW służy przede wszystkim studentom i wykładowcom Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska („Studia z przyszłością z 25-letnią tradycją”), które są w tej chwili współtworzone przez 7 wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Ponieważ każdy z nich dysponuje oczywiście własną biblioteką staramy się w Bibliotece UCBS gromadzić i udostępniać publikacje, których raczej nie ma na wydziałach, dotyczą bowiem tematyki sustainable development w ujęciu interdyscyplinarnym. Dla przykładu – dzięki uprzejmości poprzedniego dyrektora UCBS – prof. Jerzego Śleszyńskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, prawdopodobnie jako jedyna w Polsce, Biblioteka UCBS ma obecnie w swoich zbiorach kompletne roczniki z lat 2002-2017 oraz wybrane numery z lat 1995-1998 i 2000-2001 jednego z najważniejszych czasopism naukowych w tej dziedzinie – „Ecological Economics”.

Jesteśmy przekonani, że ta pozycja na półkach Biblioteki UCBS będzie znakomitą pomocą dydaktyczną i źródłem wiedzy nie tylko dla nauczycieli akademickich, nie tylko dla studentów i absolwentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, ale także dla studentów nowego, angielskojęzycznego kierunku Sustainable Development, który ruszy w nowym roku akademickim (2019), dzięki współpracy UCBS i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także przy współpracy innych wydziałów uniwersyteckich.

Według stanu z połowy 2018 r. w zbiorach Biblioteki UCBS znajdowało się około 2 tys. tytułów książek. Ze względu na specyfikę wielu wydawnictw rozproszonych, przede wszystkim dotyczących edukacji ekologicznej (w tym prasy branżowej oraz wydawnictw nieskatalogowanych), rzeczywista wielkość księgozbioru Biblioteki UCBS przekracza grubo 2 tys. tytułów.

Zbiory Biblioteki UCBS gromadzone są w kilkunastu działach tematycznych, m. in.: ekologia, edukacja ekologiczna, ekonomia i zarządzanie środowiskiem, zanieczyszczenia i inżynieria środowiskowa, ochrona przyrody, medycyna i ochrona zdrowia, geologia, geografia, prawo i administracja, filozofia, socjologia, polityka, statystyka, problemy ogólne, słowniki i albumy.

W zbiorach specjalnych Biblioteki UCBS gromadzone są również prace dyplomowe: magisterskie i licencjackie oraz podyplomowe (wg. stanu na dzień 25.04.2018 – dokładnie 1000 prac!) obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, które jesienią 2018 roku świętują swoje 25 urodziny.

Zbiory biblioteczne skatalogowane są w programie dość archiwalnym i mało użytecznym we współczesnym świecie elektronicznej komunikacji (Microsoft Access). Pracujemy nad tym, aby – zanim unowocześnimy dostęp elektroniczny do naszych półek – były one swobodnie dostępne przynajmniej w takiej konfiguracji. Wszystkie pozycje książkowe i czasopisma są swobodnie dostępne na regałach. Na razie katalog zbiorów bibliotecznych UCBS udostępniany jest w godzinach pracy Biblioteki (mamy kilka stanowisk dla Czytelników i Użytkowników, z możliwością kopiowania i drukowania z zachowaniem praw autorskich, wypożyczania oraz korzystania ze zbiorów na miejscu. Pomocą (nawet poza godzinami pracy Biblioteki) zawsze służy także kustosz Biblioteki UCBS. Ponieważ mamy deklarację i obietnicę pomocy technicznej ze strony BUW, sądzimy, że w niedługim czasie będzie można ze zbiorów Biblioteki UCBS korzystać on line. Intensywnie nad tym pracujemy! Konsekwentnie publikujemy także wydawnictwa sygnowane przez UCBS (zwłaszcza materiały edukacyjne i dydaktyczne) w wersji dostępnej elektronicznie na stronach:

http://ucbs.uw.edu.pl/category/nasze-publikacje/
http://ucbs.uw.edu.pl/category/bibliografia/

Zapraszamy na nasze biblioteczne strony UCBS:

http://ucbs.uw.edu.pl/category/biblioteka/o_bibliotece/
http://ucbs.uw.edu.pl/category/biblioteka/katalog/
http://ucbs.uw.edu.pl/category/biblioteka/nowosci_informacje/

Lokalizacja:

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Budynek Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Ochota UW)
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
piętro I, pok. 1104
tel. (22) 822 22 61, (22) 554 07 01
e-mail: ucbs@uw.edu.pl
www.ucbs.uw.edu.pl

Kustosz:

mgr Krzysztof Walczak
E-mail: ka.walczak@uw.edu.pl
tel. 660 400 409

Godziny otwarcia:

poniedziałek 14:00-16:00
wtorek 12:00-16:00
środa, czwartek, piątek 14:00-16:00

(poza godzinami pracy Biblioteki UCBS istnieje możliwość umówienia się indywidualnie – proszę o bezpośredni kontakt z kustoszem lub Sekretariatem UCBS)

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Walczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.