BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – luty / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Feber. Barbara Frischmuth „Der Sommer, in dem Anna verschwunden war”

Książka miesiąca ‒ luty 2021

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim mają przyjemność zaprezentować Państwu kolejną książkę w ramach cyklu „Książka miesiąca”. Tym razem przedstawiamy powieść Barbary Frischmuth pt. Der Sommer, in dem Anna verschwunden war, która ukazała się w 2004 roku w wydawnictwie Aufbau. Powieść opowiada historię o zniknięciu kobiety. Autorka podejmuje temat i skłania swoich odbiorców do refleksji. To nie jest historia opowiedziana w rutynowy sposób. Frischmuth zdaje się na współpracę ze swoimi czytelniczkami i czytelnikami.  Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej w BUW oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Powieść nie została przetłumaczona na język polski.

Co tak naprawdę się stało? Oto Anna, matka dwojga dzieci, małżonka Alego, który kiedyś przybył do Niemiec jako uchodźca i którego Anna poznała w Berlinie. Studiowała wtedy orientalistykę, musiała przerwać studia i poślubiła Alego, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Oboje mieszkają razem w małym austriackim rodzinnym miasteczku Anny, do którego przeprowadzili się z Berlina. I oto teraz, wiele lat później, gdy pierworodna córka ma już 14 lat, Anna po prostu znika. Nagle jej nie ma, jak gdyby rozpłynęła się w powietrzu, znika z życia swojej rodziny, bez żadnego znaku. Czy nie żyje? Czy się ukrywa? Gdzie jest właściwie Anna, pytają ci, którzy ją znają lub twierdzą, że ją znają? Czy pojawi się ponownie? Anna nigdy nie dochodzi do głosu. To my jesteśmy zmuszeni, ułożyć człowieka z rozrzuconych kawałków układanki usłyszanych od innych. W naturalny sposób tworzy się nie tylko wizerunek zaginionej, lecz również obraz ludzi, wśród których Anna żyła.

Barbara Frischmuth, ur. w 1941 w Altaussee, jest współczesną austriacką pisarką i tłumaczką. Studiowała język turecki, angielski oraz węgierski w Grazu, a po przeprowadzce do Wiednia zaczęła studiować turkologię, iranistykę oraz wiedzę o islamie. Po przerwaniu studiów w 1966 r., zajęła się zawodowo pisarstwem oraz tłumaczeniami. W 1962 r. została członkinią ugrupowania literackiego Grazer Gruppe, a potem członkinią założycielką zrzeszenia artystycznego Forum Stadtpark. Obecnie mieszka w Wiedniu oraz w Altaussee, gdzie znajduje się jej ogród, stanowiący źródło inspiracji do jej książek-opowieści o ogrodach. Za swoją twórczość została wielokrotnie wyróżniona licznymi nagrodami literackimi i stypendiami. Do jej najwybitniejszych osiągnięć należą powieści Die Klosterschule (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) lub Kai und die Liebe zu den Modellen (1979). Po polsku wydane zostały trzy książki Barbary Frischmuth: Zniknięcie cienia w słońcu (Das Verschwinden des Schattens in der Sonne) w tłumaczeniu Henryka Pawła Andersa z 1980 roku , Kai, czyli miłość do ideałów (Kai und die Liebe zu den Modellen) w tłumaczeniu Marii Gero-Rożniewicz z 1987 roku oraz Szkoła klasztorna (Die Klosterschule) w tłumaczeniu Elizy Borg z 2018 roku.

Buch des Monats – Febrer 2021

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. In diesem Monat präsentieren wir den Roman von Barbara Frischmuth Der Sommer, in dem Anna verschwunden war, der 2004 im Aufbau Verlag veröffentlicht wurde. Der Roman erzählt eine Geschichte über eine Frau, die verschwunden war. Die Autorin greift das Thema auf und fordert die Leserinnen und Leser zur Reflexion auf. Sie bietet keine erzählte Geschichte im üblichen Rahmen an. Sie verlässt sich auf die Mitarbeit der Leser. Interessierte Leser und Leserinnen können diesen Roman in der Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek Warschau als auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Der Roman wurde bisher nicht ins Polnische übersetzt.

Doch was geschieht eigentlich? Da ist Anna, Mutter zweier Kinder, verheiratet mit Ali, der einst als Flüchtling nach Deutschland kam und den Anna in Berlin kennen lernte. Sie studierte dort Orientalistik, brach das Studium aber ab und heiratete Ali, als sie schwanger wird. Die beiden leben gemeinsam in Annas kleiner österreichischer Heimatstadt, in die sie von Berlin aus gingen. Und jetzt, viele Jahre später, die erstgeborene Tochter ist 14 Jahre alt, verschwindet Anna einfach. Plötzlich ist sie weg, als hätte sie sich in Luft aufgelöst, entschwunden aus dem Leben ihrer Familie, ohne irgendein Zeichen hinterlassen zu haben. Ist sie tot? Ist sie untergetaucht? Wer ist eigentlich Anna, fragen sich die, die sie kennen bzw. zu kennen glaubten? Wird sie wieder kommen? Anna selbst kommt nicht zu Wort, wir sind gezwungen, den Menschen Anna aus den erinnerten Puzzlestücken der anderen zusammenzusetzen. Naturgemäß ergibt sich damit nicht nur das Bild der Verschwundenen, sondern auch ein Bild der Menschen, in deren Gemeinschaft Anna lebte.

Barbara Frischmuth, geb. 1941 in Altaussee, ist eine österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie studierte Türkisch, Englisch und auch Ungarisch in Graz und nach der Übersiedlung nach Wien begann sie das Studium der Turkologie, Iranistik und Islamkunde. Nachdem sie das Studium 1966 abgebrochen hatte, ist sie hauptberuflich als Schriftstellerin und Übersetzerin aktiv geworden. Sie wurde 1962 zum Mitglied der Grazer Gruppe und dann zum Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Forum Stadtpark. Heute lebt sie in Wien und in Altaussee, wo sich auch ihr Garten befindet, der den Stoff für ihre Gartengeschichten-Bücher liefert. Sie wurde mehrmals für Ihr Schaffen mit Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Romane Die Klosterschule (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) oder Kai und die Liebe zu den Modellen (1979). Auf Polnisch erschienen bis jetzt: Das Verschwinden des Schattens in der Sonne (Zniknięcie cienia w słońcu ) übersetzt 1980 von Henryk Paweł Anders, Kai und die Liebe zu den Modellen (Kai, czyli miłość do ideałów) übersetzt 1987 von Maria Gero-Rożniewicz und Klosterschule (Szkoła klasztorna) übersetzt 2018 von Eliza Borg.

Tekst: Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.