BuwLOG

Maria Piber (1943-2021)

Śp. Pani Maria Piber (1943 -2021), zmarła dnia 29 stycznia 2021 r. po ciężkiej chorobie.

Przepracowała ponad 30 lat w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (od 2016 r. B. Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), kierując Biblioteką w latach 1983-2011.

Pod Jej kierownictwem Biblioteka rozkwitła, stając się jedną z największych i najzasobniejszych bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Panią Marię zapamiętamy wszyscy jako osobę niezwykle życzliwą i serdeczną, jako bibliotekarkę z pasją, obdarzoną erudycją, człowieka niezwykle światłego. Zawsze służyła dobrą radą i pomocą, zarówno studentom, jak i pracownikom Wydziału. Polecała lektury godne uwagi. Chętnie też pożyczała książki ze swego prywatnego księgozbioru, co było nieocenioną pomocą dla młodzieży piszącej prace magisterskie.

Pani Maria w 2010 r. została odznaczona Medalem Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi dla rozwoju i organizacji Biblioteki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Przed odejściem na emeryturę, w 2011 r. bardzo serdecznie przyjęła swoją następczynię, wybraną na drodze konkursu, niezwykle starannie i szczegółowo wprowadzając ją w specyfikę pracy Biblioteki WDiNP.

Dokonania Pani Marii na rzecz społeczności Wydziału wykraczają poza Bibliotekę. To Ona u progu lat 80. zakładała Koło Wydziałowe NSZZ Solidarność, wspólnie m.in. z prof. Jolantą Supińską, prof. Krzysztofem Pielińskim, prof. Jerzym Tomaszewskim. Została również przewodniczącą Koła. A następnie uczestniczyła w jego reaktywacji w 1988 r.

Zatroskana o wszystkich z Jej otoczenia, nie zapomniała o schorowanej, niewidomej Pani Kazimierze Targalskiej, kierującej dawniej Biblioteką przez wiele lat, niosąc jej wszelką pomoc. Śp. Pani Maria zawsze wspierała pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, dając świadectwo chrześcijańskiej postawy wobec bliźniego. Pomagała także potrzebującym w społeczności lokalnej swego miejsca zamieszkania, działając we Wspólnocie Emmanuel przy Kościele pw. Opatrzności Bożej, przy ul. Dickensa w Warszawie.

Będzie nam Jej wielce brakowało… Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Pracownicy Biblioteki WNPiSM UW
Oprac. Zuzanna Sulumuna i Ewa Busse-Turczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.