BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2018


P Język. Literatura

Mikołaj Grynberg, Rejwach. Warszawa: Wydawnictwo Nisza, 2017.

BUW Wolny Dostęp: PG7207.R8968 R45 2017

Zaczyna się nieźle: „Normalnie bałem się z panem spotkać w moim mieście. Kto powie, że nikt pana nie rozpozna? Lepiej dmuchać na zimne, niż mieliby nas obu tam zobaczyć.”(s. 7) Nie jest to początek kryminału ani powieści szpiegowskiej. Bohater tej historii nie chciał być widziany w towarzystwie pisarza, który zajmuje się tematyką żydowską. Nie chciał, by ktokolwiek ze znajomych pomyślał, że jest Żydem. Taką wiadomość przekazała mu rok wcześniej umierająca babcia („My po sobie patrzymy i uszom nie wierzymy, bo my to tak bardzo za Żydami nie byliśmy.”) (s. 9)
I dalej następuje 30 krótkich opowiadań. Każde z nich oparte na faktach. Każde dramatyczne. Idealny materiał do ćwiczeń z empatii…
Słowo rejwach (zamęt, zamieszanie) to jidyszyzm, zapożyczenie z języka jidysz. Trudno o lepszy tytuł dla tej niewielkiej książeczki.

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Erich Fromm, Pasje Zygmunta Freuda : analiza postaci oraz wpływu psychoanalizy na nasz światopogląd, przekł. Robert Palusiński, Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2018

BUW Wolny Dostęp BF109.F74 F76165 2018

Książka jest próbą analizy sposobu myślenia Freuda, przeprowadzonej z punktu widzenia psychoanalizy. Czytelnicy dowiedzą się z książki m.in. o relacji Zygmunta Freuda z matką i ojcem. Erich Fromm poświęca cały jeden rozdział autorytaryzmowi Freuda, a także jego przekonaniom religijnym i politycznym. Autor prezentuje również stosunek Freuda do kobiet i jego zależność od mężczyzn.
AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Tomasz Kubicki, Getto warszawskie 1943. Warszawa: Bellona, cop. 2017

BUW Wolny Dostęp DS134.64 .K83 2017

Kolejna pozycja wydawnicza w popularnonaukowej serii pt. „Historyczne bitwy”.
Trudny i tragiczny temat wojny, Polaków, Żydów, Holocaustu. Ze Wstępu: „W kwietniu 1943 roku Żydzi w Warszawie usiłowali przełamać osamotnienie. Na postrzępionym skrawku nadziei wierzyli, że ich bohaterska śmierć przestawi zwrotnice na tory życia. W nierównej walce jakby niemi, z góry skazani na przegraną, krzyczeli z całych sił o odwet ciskanymi we wroga butelkami z benzyną i wystrzeliwanymi pociskami. /…/”
„Prawdziwej oceny może dokonać tylko człowiek mądry, człowiek moralny, człowiek z sumieniem. Słuszna pozostaje zasada, zgodnie z którą nie powinieneś sądzić drugiego człowieka, dopóki nie znajdziesz się na jego miejscu.” Antek Cukierman, Nadmiar pamięci.

G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Ian Stewart, Obliczanie wszechświata: Jak matematyka odkrywa wszechświat, przeł. Tomasz Krzysztoń. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2018

BUW Wolny Dostęp QB981 .S825165 2018

Ian Stewart to światowej sławy matematyk i autor bestsellerowych książek popularnonaukowych. W Obliczaniu wszechświata pokazuje, jak matematyka wpływa na astronomię i kosmologię od najdawniejszych czasów. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia podstawy grawitacji, czasoprzestrzeni, zasady względności i teorii kwantów.
Dzięki książce dowiemy się, czy ciemna materia istnieje i jak rewolucja naukowa wpływa na nasz pogląd na świat.

K J Prawo. Nauki polityczne

Prawo wobec kultury i sztuki, red. nauk. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018

BUW Wolny Dostęp KKP3183.P744 2018

Monografia z zakresu prawa regulującego sferę kultury i sztuki jest cennym źródłem informacji dla prawników, urzędników i innych osób zawodowo związanych z obszarem kultury, sztuki i ochrony zabytków w Polsce.
Książka omawia m.in.: europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego, ochronę dóbr kultury, twórczość artystyczną jako dobro osobiste, wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej, promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji, prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.

H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Eryk Łon, Patriotyzm gospodarczy. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2018

BUW Wolny Dostęp HC340.3 .L68 2018

Pojęcie patriotyzmu gospodarczego, które oznacza nic innego jak wspieranie własnego biznesu przez państwo, cieszy się ostatnimi czasy dużym zainteresowaniem. Natomiast ta pozycja jest pierwszą, która w dogłębny sposób omawia czynniki warunkujące patriotyzm gospodarczy pod kątem społecznym, politycznym i ekonomicznym. W książce poruszane są m.in. kwestie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i konsumenta, struktury własnościowej polskiej gospodarki, a także rozwoju rynku kapitałowego. Autor próbuje odpowiedzieć „Czym naprawdę są korporacje?” i omawia problem waluty narodowej jako atrybutu niepodległości.

M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Xawery Stańczyk, Macie swoją kulturę : kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2018.

BUW Wolny Dostęp NX571.P6 S73 2018

Opracowanie w sposób kompleksowy podejmuje tematykę kultury alternatywnej z lat 80. i 90. Zjawisko to przedstawione jest w sposób oryginalny i wyczerpujący, z wyjątkową dbałością o szczegóły i wiarygodność źródłową. Autor pokazuje specyfikę kultury alternatywnej w społecznych i kulturowych kontekstach PRL i okresu transformacji ustrojowej.
Książka otrzymała entuzjastyczne recenzje jako nowatorska, kompleksowo opisująca temat kultury alternatywnej, a także interesująca i przystępna językowo dla szerokiego odbiorcy.
Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej dr. Xawerego Stańczyka „Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja”. Warto dodać, że praca otrzymała I nagrodę w Konkursie NCK na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.
A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, red. Anna Mierzecka, Elżbieta B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.

BUW Wolny Dostęp Z716.4 .I57 2017

Podstawowa działalność kulturalna – jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury , a jej formami organizacyjnymi są m. in. biblioteki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filharmonie. W publikacji skupiono się na działalności społecznej wymienionych instytucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach niepokojów socjoekonomicznych i rozwarstwienia społecznego jest szczególnie ważna. (…) Zaakceptowano w nim kwestię istotną dla każdej organizacji, tym także tej niedochodowej, jaką jest konieczność dopasowania się do otoczenia. Tylko bowiem obserwacja środowiska zewnętrznego, analizowanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego płynących, pojawiających się mód i trendów, a następnie reagowanie na nie, pozwala organizacji na skuteczne funkcjonowanie. Czas stabilności bibliotek i innych instytucji kultury minął bezpowrotnie. Zmiany społeczne, środowiskowe, technologiczne wywierają na nie istotny wpływ. Prezentowane w publikacji teksty dają optymistyczny obraz instytucji kultury, adaptujących się do środowiska zewnętrznego, innowacyjnych, a w rezultacie konkurencyjnych wobec innych organizacji. (…) Publikacja może być przydatna dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań, działalności oraz społecznej roli współczesnych instytucji kultury.Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.