BuwLOG

Tag: bibliografia

Wartość bibliografii specjalnych

rysunki dłoni na skalnej ścianie

Podobnie jak w latach ubiegłych (2008, 2012, 2015) zorganizowano konferencję naukową poświęconą bibliografii i danym bibliograficznym. Organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Odbyła się ona 7 maja 2018, a patronowała jej nowa jednostka organizacyjna Katedra Bibliografii i Dokumentacji (wcześniej Zakład Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii). Radzie Naukowej i konferencji przewodziła prof. dr hab.…

O bibliografii

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka” zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski odbyła się w Warszawie w dniach 17-18 listopada 2015 r. Dwudniowe spotkanie konferencyjne poświęcono bibliografii w jej różnych znaczeniach (dziedzina wiedzy, zbiór opisów bibliograficznych dokumentów) i aspektach (historycznym, społecznym i…