BuwLOG

Tag: Kolekcja Stanisława Augusta

Konferencja naukowa „Kolekcje królów polskich”

portret mężczyzny z brodą - rycina

W grudniu minionego roku – 11–12 grudnia 2023 r. – Zamek Królewski w Warszawie zaprosił do rozmowy nad szeroko pojmowaną spuścizną artystyczną polskich władców. W naukowej dyskusji wzięli udział zarówno muzealnicy, jak i akademicy, reprezentujący przede wszystkim dwie pokrewne dziedziny – historię i historię sztuki. Cennym uzupełnieniem wypowiedzi badaczy był prawny aspekt rewindykowanych i odzyskiwanych dzieł sztuki.

„Szkołę rycerską na młódź szlachecką postanowić pragniemy” – projekty siedziby Szkoły Rycerskiej w Warszawie z 1772 r. ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej

Rycina przedstawiająca plan budynku i ogrodu.

Zaledwie kilka dni temu w podstawowych i średnich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny, zaś na uczelniach wyższych – w tym i na naszym Uniwersytecie – nauka rozpocznie się niebawem. W związku z tym chcieliśmy przybliżyć Państwu mało znany epizod z dziejów  poprzedniczki naszej Alma Mater czyli Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów, z którym związane są…