BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – czerwiec / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Juni. Monika Helfer „Diesmal geht es gut aus“

Biblioteka Austriacka działająca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca”zbiór  krótkich, poruszających opowieści Moniki Helfer pt. Diesmal geht es gut aus. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej w BUW oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Do tej pory powieść nie została przetłumaczona na język polski.

Okładka książki Diesmal geh es gut aus, na niej stylizowana na obraz olejny grafika przedstawiająca dwoje ludzi.

Monika Helfer archiwistka dnia codziennego z wyczuciem delikatnych tonów ludzkich relacji pisze o zwykłych i niezwykłych sprawach – o pierwszym szczęściu, ostatnim tchnieniu, obcych matkach, nowym życiu, o nadziei i zbawczej sile uczucia. W książce przeczytamy o chłopcu z obozu dla uchodźców w Damaszku, dla którego dżinsowa kurtka, pochodząca z darów Czerwonego Krzyża, staje się domem. Dowiemy się również o małej Kamirze, która siedziała obok Ojca Świętego w jeepie na Lampedusie, albo o Filji, trzymającej za rękę umierającego pana Montebello. Wszyscy bohaterowie dzielnie stawiają czoła przeciwnościom życia i pokazują, jak można się z nimi zmagać. Książka została zilustrowana przez syna autorki – malarza Lorenza Helfera.

Monika Helfer urodziła się w 1949 roku w austriackim Vorarlbergu. Jest cenioną i wielokrotnie nagradzaną autorką powieści, opowiadań i książek dla dzieci. Kiedy wręczano jej Krzyż Honorowy za wybitne osiągnięcia na polu Nauki i Sztuki laudatorka stwierdziła: „Bohaterowie książek Moniki Helfer mają odwagę, wolę przetrwania i zdrowy bunt dziecka, czyli bunt, by nie dać się zwieść wartościom społecznym i kategoryzacjom„. To austriackie odznaczenie wręczane jest osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki i sztuki.  Monika Helfer jest żoną austriackiego pisarza Michaela Köhlmeiera, mają trójkę dzieci. Mieszkają w Hohenems w Voralbergu.


Buch des Monats – Juni 2022

Die Österreich-Bibliothek Warschau in der Universitätsbibliothek und das Österreich-Institut Warschau stellen im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ eine Sammlung von bewegenden Kurzgeschichten von Monika Helfer unter dem Titel Diesmal geht es gut aus präsentieren zu können. Interessierte Leser und Leserinnen können den Band in der Österreich-Bibliothek Warschau in der BUW und am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis heute erschien kein Werk von Monika Helfer auf Polnisch.

Monika Helfer Alltagshistorikerin schreibt mit Gespür für die zarten Töne menschlicher Beziehungen über gewöhnliche und ungewöhnliche Dinge – über erstes Glück, den letzten Atemzug, fremde Mütter, neues Leben, die Hoffnung und rettende Kraft der Zuneigung. In dem Buch lesen wir von einem Jungen aus einem Flüchtlingslager in Damaskus, für den eine Jeansjacke aus den Geschenken des Roten Kreuzes ein Zuhause wird. Wir erfahren von der kleinen Kamira, die neben dem Heiligen Vater in einem Jeep auf Lampedusa saß, oder von Fili, die Hand des sterbenden Herrn Montebello hielt. Alle Helden stellen sich tapfer den Widrigkeiten des Lebens und zeigen, wie man sie meistern kann. Das Buch wurde vom Sohn der Autorin, dem Maler Lorenz Helfer, illustriert.

Monika Helfer geb. 1949 in Au im Vorarlberg, ist eine hochgelobte, preisgekrönte österreichische Autorin von Romanen, Kurzgeschichten und Kinderbüchern. Bei der Verleihung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst sagte die Laudatorin, Dorothea Zanon: „Die Figuren in Monika Helfers Büchern haben Mut, Überlebenswillen und den gesunden Trotz eines Kindes, nämlich den Trotz, sich von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Kategorisierungen nicht beirren zu lassen“. Dieser Preis wird an Personen mit besonderen Verdiensten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst verliehen. Monika Helfer ist mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier verheiratet, sie haben drei Kinder. Sie wohnen in Hohenems in Voralberg.


Michał Dworakowski, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.