BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – czerwiec / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Juni. Radek Knapp „Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers”

Duży tytuł na różowym tle z małą postacią mężczyzny z walizką w ręku w dolnym prawym rogu

Książka miesiąca ‒ czerwiec 2021

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie ma przyjemność zaprezentować kolejny tytuł w ramach cyklu „Książka miesiąca”. Tym razem przedstawiamy najnowsze dzieło Radka Knappa pt. Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers. Autor z charakterystycznym dla siebie ciepłem i humorem opisuje wady i zalety swojej przybranej ojczyzny Austrii z jej atrybutami, osobliwościami, wartościami, ale również z jej absurdami. Jest to jego najbardziej austriacka książka. Pozycja nie została przetłumaczona na język polski. Można ją wypożyczyć w oryginale w Bibliotece Austriackiej w BUW oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. W Bibliotece Uniwersyteckiej dostępne są tłumaczenia wcześniejszych książek Radka Knappa.

Radek Knapp wychowywał się w Polsce u dziadków. W latach 70. jako nastolatek przeniósł się wraz z mamą do Wiednia. Dziadek poradził wnukowi, aby gdziekolwiek trafi, zapisywał to co się dzieje dokoła. Książka Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers to zbiór takich właśnie zapisków. Autor z serdeczną ironią opisuje swoją nową ojczyznę. Odkrywa prehistoryczne źródła narciarskich sukcesu Austriaków, poszukuje prawdziwych „Wiedeńczyków” i dowodzi, że prawdziwymi szefami w Austrii są psy. Radek Knapp: „Ironia to najlepsza, najbardziej elegancka forma krytyki. W odróżnieniu od cynizmu, który jest jej przeciwieństwem. Cynicy zawsze piszą coś w stylu: >To i tamto jest do bani<, ale nie jest to tekst literacki, tylko akt oskarżenia. Natomiast przy pomocy ironii można coś potępić bez wskazywania palcem”. W książce odnajdujemy tematy przewijające się przez całą twórczość pisarza – ojczyzna, tożsamość kulturowa i klisze narodowościowe.

Radek Knapp, ur. w 1964 roku w Warszawie, niezależny pisarz żyjący w Wiedniu. W 1976 r. wyjechał do swojej matki do Wiednia. Tam studiował filozofię. Przełom w jego pisarskiej karierze nastąpił w roku 1994 po wydaniu zbioru opowiadań Franio, za który otrzymał nagrodę literacką magazynu kulturalnego ZDF Aspekte. Jest również laureatem nagrody im. Adalberta von Chamisso. Kolejne duże sukcesy dały mu powieści: Kaczka a l’orange, Lekcje pana Kuki i Papierowy tygrys. W 2008 r. zekranizowano powieść Lekcje pana Kuki. Radek Knapp jest ceniony głównie za dowcipny, żywiołowy język, błyskotliwy żart, humor oraz ironię opowiadanych historii. W ramach cyklu książka miesiąca prezentowane były już dwie książki Radka Knappa Herrn Kukas Empfehlungen i Der Gipfeldieb.

Jako ciekawostkę polecamy krótką biografię Radka Knappa napisaną przez niego samego dostępną pod następującym adresem: http://www.iik.pl/biografie.php/42.

Buch des Monats – Juni 2021

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau freut sich, wieder ein neues Buch vorzustellen, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. Diesmal präsentieren wir das neueste Buch von Radek Knapp Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers. Der Autor beschreibt mit der für ihn charakteristischen Wärme und der heiteren Ironie die Vor- und Nachteile seiner Wahlheimat mit ihren Eigenheiten, Besonderheiten, Liebenswürdigkeiten, aber auch Absurditäten. Es ist das österreichischste Buch von allen seinen Büchern. Der Roman wurde noch nicht ins Polnische übersetzt. Interessierte Leser und Leserinnen können ihn in der Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek als auch am Österreich Institut ausleihen. In der Universitätsbibliothek gibt es auch andere Übersetzungen seiner Romane.

Radek Knapp ist bei seinen Großeltern in Warschau aufgewachsen. In den 70er Jahren zog er als Teenager zu seiner Mutter nach Wien. Sein Großvater gab ihm einmal einen Rat: ”Wo immer du auch landest, kauf dir ein Heft und notier alles, was dir dort widerfährt“. Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers ist eben eine Art von Aufzeichnungen. Der Autor schreibt charmant-ironisch über seine neue Heimat. Er entdeckt den Grundstein für die Erfolge der Österreicher auf der Skipiste, sucht nach den echten Wienern und beweist, dass die wirklichen Chefs in Österreich die Hunde sind. Radek Knapp: „Ironie ist die beste, die eleganteste Form der Kritik. Im Gegensatz zu Zynismus, der ja das Gegenteil davon ist. Zyniker schreiben immer nur so in der Art: >Das und das ist scheiße<, aber das ist kein literarischer Text, sondern eine Anklageschrift. Mit Ironie hingegen kann man etwas anprangern, ohne mit dem Finger darauf zu zeigen”. Im Buch kann man Themen finden, die im Werk von Radek Knapp immer wieder vorkommen: Heimat, kulturelle Identität und nationale Klischees.

Radek Knapp, geb. 1964 in Warschau, freier Autor, lebt in Wien. Er wuchs in Polen bei seinen Großeltern auf, bis er 1976 seiner Mutter nach Wien folgte. Dort studierte er an der Universität Wien Philosophie. Sein Durchbruch als Autor gelang ihm 1994 mit dem Erzählband Franio, für den er den Literaturpreis des ZDF-Kulturmagazines Aspekte erhielt. Er ist auch Preisträger des Förderpreises des Adalbert-von-Chamisso-Preises. Seine Romane Ente à l’orange, Herrn Kukas Empfehlungen und Papiertiger waren sehr erfolgreich. 2008 wurde der Roman Herrn Kukas Empfehlungen verfilmt. Radek Knapp ist für seine humorvolle, lebhafte Sprache, brillanten Witz, Humor und Ironie der erzählten Geschichten wohlbekannt und weit geschätzt. Im Rahmen des Zyklus Buch des Monats wurden schon zwei Bücher von Radek Knapp präsentiert. Als ein interessantes Detail empfehlen wir eine kurze Biographie von Radek Knapp, die er selbst in polnischer Sprache verfasst hat und die unter dieser Adresse aufzurufen ist: http://www.iik.pl/biografie.php/42.

Tekst: Michał DworakowskiMaciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot.: Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.