BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – maj / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Mai. Monika Helfer „Die Bagage”

okładka książki Die Bagage, na niej niewyraźne zdjęcie częściowo nagiej kobiety

Książka miesiąca ‒ maj 2021

Biblioteka Austriacka działająca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” powieść Moniki Helfer pt. Die Bagage. Jest to wzruszająca biograficzna opowieść o matce autorki oraz o jej dziadkach. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej w BUW oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Do tej pory powieść nie została przetłumaczona na język polski.

Josef i Maria Moosbruggerowie, wyżej wspomniani dziadkowie autorki, mieszkają w pewnym oddaleniu od wsi za lasem. Ziemia jest tam jałowa i kamienista, a oni sami nazywani są przez mieszkańców wsi bagażem i motłochem. Maria jest piękną kobietą, za którą ogląda się wielu mężczyzn. Wybucha I wojna światowa. Jej mąż trafia na front. Podczas jego nieobecności do wsi przyjeżdża przystojny Georg z Hannoveru. Maria rodzi Gretę – matkę autorki. Josef nie zaakceptował córki, uważał ją za bękarta. Jest to bardzo osobista książka Moniki Helfer, w której złożona historia rodzinna zostanie wzięta pod lupę.

Monika Helfer urodziła się w 1949 roku w Au w austriackim Vorarlbergu. Jest cenioną i wielokrotnie nagradzaną autorką powieści, opowiadań i książek dla dzieci. Kiedy wręczano jej Krzyż Honorowy za wybitne osiągnięcia na polu Nauki i Sztuki laudatorka stwierdziła: „Bohaterowie książek Moniki Helfer mają odwagę, wolę przetrwania i zdrowy bunt dziecka, czyli bunt, by nie dać się zwieść wartościom społecznym i kategoryzacjom”. To austriackie odznaczenie wręczane jest osobom szczególnie zasłużonym  na polu nauki i sztuki.  Monika Helfer jest żoną austriackiego pisarza Michaela Köhlmeiera, mają trójkę dzieci. Mieszkają w Hohenems w Voralbergu.

Buch des Monats – Mai 2021

Die Österreich-Bibliothek Warschau in der Universitätsbibliothek und das Österreich-Institut Warschau stellen im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ Monika Helfers Roman Die Bagage vor. Es ist eine berührende biografische Geschichte über die Mutter der Autorin und ihre Großeltern. Interessierte Leser und Leserinnen können den Band in der Österreich-Bibliothek Warschau in der BUW und am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis heute erschien kein Werk von Monika Helfer auf Polnisch.

Josef und Maria Moosbrugger, die oben erwähnten Großeltern der Autorin, wohnen etwas abseits des Dorfes hinter dem Wald. Der dortige Boden ist karg und steinig. Sie selbst werden von den Dorfbewohnern als Bagage und das Gesindel bezeichnet. Maria ist eine schöne Frau, nach der sich viele Männer umschauen. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Ihr Mann geht an die Front. Während seiner Abwesenheit kommt ein attraktiver Georg aus Hannover ins Dorf. Maria bringt das Baby Grete zur Welt – die Mutter der Autorin. Josef akzeptierte das Kind nie. Er hielt sie für einen Bastard. Es ist ein sehr persönliches Buch von Monika Helfer, in dem eine komplexe Familiengeschichte näher unter die Lupe genommen wird.

Monika Helfer geb. 1949 in Au im Vorarlberg, ist eine hochgelobte, preisgekrönte österreichische Autorin von Romanen, Kurzgeschichten und Kinderbüchern. Bei der Verleihung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst sagte die Laudatorin, Dorothea Zanon: „Die Figuren in Monika Helfers Büchern haben Mut, Überlebenswillen und den gesunden Trotz eines Kindes, nämlich den Trotz, sich von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Kategorisierungen nicht beirren zu lassen“. Dieser Preis wird an Personen mit besonderen Verdiensten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst verliehen. Monika Helfer ist mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier verheiratet, sie haben drei Kinder. Sie wohnen in Hohenems in Voralberg.

Tekst: Michał DworakowskiMaciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.