BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – czerwiec 2021

Okładka książki Ekspresem z Sokratesem. Na żółtym tle posąg w zamyślonej pozie siedzący na fotelu w przedziale pociągu.BL Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Eric Weiner, Ekspresem z Sokratesem. Czego martwi filozofowie uczą nas o życiu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

BUW Wolny Dostęp B74 .W45165 2020

Współczesny perypatetyk filozofuje, podróżując pociągiem. Eric Weiner zabiera nas w drogę śladami Sokratesa, Epikura, de Beauvoir, Gandhiego i innych myślicieli – śladami pozostawionymi w ich miejscach na Ziemi i śladami intelektualnych dokonań. Książka napisana jest przyjemnym, łatwym do przyswojenia stylem, niestroniącym od humoru. Dla tych, którzy tak jak autor próbowali zaspokoić głód wiedzy „chwytając się różnych sposobów: religii, psychoterapii, podręczników samopomocy, podróży”, a nawet tych mniej konwencjonalnych (s. 8). Lektura dla tych, którzy wciąż są ciekawi.

I, rzecz jasna, dla miłośników jazdy pociągiem lub metrem… dokądkolwiek.

 


 

 

 

AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Marek Dudziak, Magdalena Woch, Zamek Książ: historia i tajemnice, Konin ; Wałbrzych: Marek Dudziak JMK – Konin, 2020.

BUW Wolny Dostęp DK4800.W34 D84 2020

Zamek Książ i jego tajemnice wciąż pozostają nieodkryte. Fascynuje księżna Daisy. O przeszłości i teraźniejszości zamku – Perły Dolnego Śląska, ludziach i zagadkach piszą autorzy książki, Marek Dudziak i Magdalena Woch, którzy po raz pierwszy w jednej publikacji spisali historię Książa.

 


 

 

 

Okładka książki Życie na naszej planecie. Na niej autor - David Attenborough trzymający w rękach pancernika.G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

David Attenborough, Jonnie Hughes, Życie na naszej planecie: moja historia, wasza przyszłość, przełożyła Paulina Surniak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2021.

 BUW Wolny Dostęp QH75 .A88165 2021 

Tego Pana nie trzeba chyba nikomu przedstawiać: David Attenborough. Najsłynniejszy przyrodnik świata i legendarny dokumentalista, a do tego jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w telewizji.

Ale Attenborough to nie tylko podróżnik i osobowość BBC. Ale przede wszystkim wielki miłośnik przyrody i orędownik zmian na rzecz środowiska.

Jak sam autor pisze: „W chwili, kiedy to piszę, mam dziewięćdziesiąt cztery lata. Przeżyłem naprawdę niezwykłe życie. Dopiero teraz to do mnie dociera. Miałem szczęście. Podróżowałem w dzikie miejsca i kręciłem filmy o stworzeniach, które je zamieszkują. Dzięki temu dobrze poznałem naszą planetę. Na własne oczy przekonałem się, jaka jest cudowna i różnorodna. Byłem świadkiem wspaniałych spektakli i poruszających dramatów.”

Ten znany nam świat może zniknąć. Bioróżnorodności grozi zagłada, a w dużej mierze przyczyną tego jest człowiek. I to człowiek może ją zatrzymać. David Attenborough jest właściwą osobą, która podpowie nam, jak to zrobić.

 


 

 

 

Okładki-Czerwiec-2021-Karalne-przywłaszczenie-autorstwaK J Prawo. Nauki polityczne

Mateusz Tomczyk, Karalne przywłaszczenie autorstwa, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2020.

BUW Wolny Dostęp KKP1160.3 .T65 2020

„Przestępstwo stanowi złożoną strukturę, w ramach której ujmowane jest przede wszystkim ludzkie zachowanie o społecznie nagannym wydźwięku…”

( Rozdział I. Przywłaszczenie autorstwa. Uwagi ogólne (w:) Mateusz Tomczyk, Karalne przywłaszczenie autorstwa, Warszawa 2020, strona 1)

 

Art. 115 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3…

(Rozdział 14, Odpowiedzialność karna, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 t.j. – wyciąg)

 

To konkretne zachowanie określone w art. 115 prawa autorskiego  jest niczym innym jak przestępstwem, znanym jako „plagiat”, „kradzież intelektualna”, „złodziejstwo intelektualne”. Monografia autorstwa Mateusza Tomczyka jest rzetelnym opracowaniem zagadnień związanych z plagiatem w odniesieniu do norm prawa karnego materialnego.

Książka z serii Monografie Prawnicze została podzielona na pięć rozdziałów:

Rozdział I. Przywłaszczenie autorstwa. Uwagi ogólne.

Rozdział II. Znamię przywłaszczenia w polskim prawie karnym.

Rozdział III. Znamiona typu czynu zabronionego przywłaszczenia autorstwa.

Rozdział IV. Znamiona czynu zabronionego przywłaszczenia autorstwa w świetle zasady nullum crimen sine lege certa.

Rozdział V. Rozważania de lege ferenda.

 


 

 

 

Okładka książki Oszustwa i manipulacje księgowe. Na zielonym tle półprzeźroczyste zarysy fiszek ze skrótami nazw miesięcy.H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Artur Hołda, Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020.

BUW Wolny Dostęp HF5681.B2 H65 2020

Artur Hołda jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. W książce „Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna” stawia hipotezę, że rachunkowość kreatywna nie jest pojęciem tożsamym z oszustwem księgowym. Przedstawia klasyfikację przestępstw gospodarczych, wybrane techniki manipulowania i oszustw, jak również metody i modele ich wykrywania. Publikacja zawiera także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie księgowych i biegłych rewidentów, sprawdzających rozumienie pojęcia kreatywnej rachunkowości oraz badających skalę dokonywanych manipulacji finansowo-księgowych.

 


 

 

 

Okładka książki Uzdrawiająca moc muzyki. Na Żółtym tle uśmiechnięta młoda kobieta ze słuchawkami na uszach.M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Stefan Kölsch, Odwiedziny. Uzdrawiająca moc muzyki: naukowo udowodniony leczniczy wpływ muzyki w walce z przewlekłymi chorobami, depresją, demencją czy terapią po udarze i szybki relaks dla każdego, Białystok: Vital, 2021.

BUW Wolny Dostęp ML3920 .K65165 2021.

O wpływie muzyki na nasz nastrój słyszał pewnie każdy. Także sporo osób kojarzy, że muzyka wpływa na procesy uczenia czy sen. Tyle na Youtube playlist z muzyką relaksacyjną czy do nauki. Ale żeby muzyka miała właściwości lecznicze? Jak leki? A jednak! Psycholog i neurobiolog Stefan Kölsch na podstawie badań naukowych pokazuje, jak wykorzystywana jest nauka w leczeniu udaru mózgu, Alzheimera, Parkinsona, autyzmu czy w terapii uzależnień. Lecz książka to coś więcej niż poradnik medyczny. To podróż w świat mózgu, w którym niczym jak uderzenia w klawisze fortepianu muzyka porusza poszczególne obszary mózgu. To obraz emocji malowanych muzyką – tych w duszy i w mózgu. Dla zainteresowanych neurobiologią i muzyką.

 


 

 

 

Informacje o książkach przygotowali:

Dorota Bocian – Oddział Opracowania Zbiorów.

Maja Bogajczyk, Anna Kamińska, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska, Zuzanna Sendor – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.