BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – październik / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Oktober. Barbara Frischmuth „Die Klosterschule”

Książka miesiąca ‒ październik 2018

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować kolejną książkę w ramach cyklu „Książka miesiąca”. Tym razem przedstawiamy powieść Barbary Frischmuth pt. Die Klosterschule. Książka, która ukazała się w 1968 r., była debiutem tej austriackiej pisarki i przyniosła jej wiele pochwał i wyrazy dużego uznania. W 2018 r. ukazało się piąte wznowienie książki w wydawnictwie Residenz. Można ją wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej w oryginale jak również w przekładzie Elizy Borg, który ukazał się niedawno w łódzkim wydawnictwie Od Do. Książka dostępna jest również w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. W dn. 14 listopada 2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Austriackim Forum Kultury w Warszawie (ul. Próżna 7/9) spotkanie autorskie z Barbarą Frischmuth.

Powieść Die Klosterschule zawiera subiektywne przedstawienie porządku klasztornego w czasach, kiedy autorka sama uczęszczała do pensjonatu dla dziewcząt. Autorka opisuje autorytarne metody wychowawcze i próby wyeliminowania wśród uczennic wszelkiego rodzaju indywidualności, co blokuje możliwości zdobywania nowych doświadczeń. Życie codzienne dziewcząt wraz z ich marzeniami i zmartwieniami znajduje się stale w cieniu lęku przed grzechem i niewłaściwym zachowaniem, przed szatanem i jego pokusami. Jest to przekonująca i bez wątpienia ponadczasowa opowieść o mechanizmach ucisku oraz nienasyconej tęsknocie za małymi i wielkimi wolnościami.

Barbara Frischmuth, ur. w 1941 w Altaussee, jest współczesną austriacką pisarką i tłumaczką. Studiowała język turecki, angielski oraz węgierski w Grazu, a po przeprowadzce do Wiednia zaczęła studiować turkologię, iranistykę oraz wiedzę o islamie. Po przerwaniu studiów w 1966 r., zajęła się zawodowo pisarstwem oraz tłumaczeniami. W 1962 r. została członkinią ugrupowania literackiego Grazer Gruppe, a potem członkinią założycielką zrzeszenia artystycznego Forum Stadtpark. Obecnie mieszka w Wiedniu lub w Altaussee, gdzie znajduje się jej ogród, stanowiący źródło inspiracji do jej książek-opowieści o ogrodach. Za swoją twórczość została wielokrotnie wyróżniona licznymi nagrodami literackimi i stypendiami. Do jej najwybitniejszych osiągnięć należą powieści Die Klosterschule (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) lub Kai und die Liebe zu den Modellen (1979).

Buch des Monats ‒ Oktober 2018

Im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“, das in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau durchgeführt wird, stellt diesmal die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau den Roman „Die Klosterschule“ von Barbara Frischmuth vor. Dieser im Jahr 1968 erschienene Roman war das Debüt der österreichischen Schriftstellerin und brachte ihr viel Lob und Anerkennung ein. Im Jahre 2018 wurde es zum 5. Mal im Residenz-Verlag neuaufgelegt. Interessierte Leser und Leserinnen können diesen Roman, der kürzlich im Verlag Od Do in Übersetzung von Eliza Borg auf Polnisch erschienen ist und natürlich auch in der Originalfassung in der Österreich-Bibliothek Warschau ausleihen. Das Buch kann man auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausborgen. Am 14. November 2018 um 18:00 Uhr findet ein Autorenabend mit Barbara Frischmuth im Österreichischen Kulturforum Warschau, ul. Prozna 7/9 statt.

Der Roman Die Klosterschule beinhaltet subjektive Wirklichkeitsdarstellungen der klösterlichen Ordnung zu der Zeit, als die Schriftstellerin selbst noch das Mädchenpensionat besuchte. Es handelt von autoritären Erziehungsmethoden und dem Versuch den Schülerinnen jegliche Art von Individualität auszutreiben, was ihnen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen, verwehrt. Der Alltag der Mädchen mit seinen Träumen und Sorgen steht stets im Schatten ihrer Angst vor Sünde und Fehlverhalten, vor dem Teufel und seinen Versuchungen. Es ist ein eindringliches, zeitloses Buch über die Mechanismen der Unterdrückung und die unstillbare Sehnsucht nach kleinen und großen Freiheiten.

Barbara Frischmuth, geb. 1941 in Altaussee, ist eine österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie studierte Türkisch, Englisch und auch Ungarisch in Graz und nach der Übersiedlung nach Wien begann sie das Studium der Turkologie, Iranistik und Islamkunde. Nachdem sie das Studium 1966 abgebrochen hatte, ist sie hauptberuflich als Schriftstellerin und Übersetzerin aktiv geworden. Sie wurde 1962 zum Mitglied der Grazer Gruppe und dann zum Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Forum Stadtpark. Heute lebt sie in Wien oder in Altaussee, wo sich auch ihr Garten befindet, der den Stoff für ihre Gartengeschichten-Bücher liefert. Sie wurde mehrmals für Ihr Schaffen mit Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Romane Die Klosterschule (1968), Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976) oder Kai und die Liebe zu den Modellen (1979).

Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.