BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – październik 2021

Okładki-Październik-2021-Wiek-teoriiP Język. Literatura

Wiek teorii: sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, pod redakcją naukową Danuty Ulickiej. Warszawa: IBL, 2020.

BUW Wolny Dostęp PN73 .W54 2020

W pierwszej części tej imponującej, liczącej 637 stron, monografii można przeczytać:

„Polskie nowoczesne literaturoznawstwo teoretyczne należy do bytów, które wprawdzie pojawiły się „w historii”, ale nie znalazły miejsca „w intelekcie”(…) Zapisane i dostępne w formie faktów tekstowych, nie utrwaliło się jako fakt kulturowy. Niczym upiory z Dziadów…lub zjawy z Wesela- albo Derridiańskie widma – żyje żywotem ni to żywych ni to martwych.” (s. 16)

Ambicją książki jest wypełnienie tej luki. Znajdujemy tu próbę wyjaśnienia powodów, dla których polskie literaturoznawstwo nie zaistniało w  powszechnej świadomości naukowej, tak jak szkoła praska czy rosyjska. Najważniejsze jest jednak przedstawienie jego dorobku od Jana Baudouina de Courtenay po współczesność.

Wielką wagę przywiązuje się do prezentacji poszczególnych uczonych, wychodząc z założenia, że „nauka to nie idejki, które przechadzają się po Platońskich zaświatach, tylko żywi ludzie, którzy spotykają się ze sobą, lubią się”, jak powiedziała z wywiadzie Danuta Ulicka ( „Nowe Książki”( nr 3 (2021), s. 6). Mamy tu wiele fotografii, np. portret Stefanii Skwarczyńskiej, która zajmowała się między innymi teorią dramatu, w biżuterii Heleny Modrzejewskiej (s. 31), zdjęcie z wakacji „czworaczków” – twórców „Słownika terminów literackich”- Michała Głowińskiego, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Janusza Sławińskiego (s. 90) . Są zdjęcia z sympozjów, wyjazdów naukowych, spotkań towarzyskich, reprodukcje rękopisów, listów itd. O niektórych chciałoby się zapomnieć, choć dobrze dokumentują czas, z którego pochodzą. Do tej kategorii należy skierowana do dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jednocześnie wybitnego literaturoznawcy, Wacława Borowego, a datowana na 20 października 1937 roku, petycja z żądaniem wprowadzenia getta ławkowego w czytelni (s. 73).

Tom ma układ tematyczny. Jest opatrzony indeksami alfabetycznym i rzeczowym. Każdy rozdział uzupełnia bibliografia. Monografii towarzyszą dwa równie obszerne tomy antologii tekstów. Niektóre z nich zostały przypomniane po wielu dziesiątkach lat.

 


 

Czarna okładka książki Psychologia, 50 idei która powinieneś znać, na niej obraz ludzkiego mózgu stworzony za pomocą różnokolorowych kropekBL Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Adrian Furnham, Psychologia. 50 idei, które powinieneś znać, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021.

BUW Wolny Dostęp BF145 .F87165 2021

Publikacja z serii 50 idei, które powinieneś znać. W książce przedstawiono panoramę współczesnej wiedzy psychologicznej ze zwięzłym rysem historycznym każdej z koncepcji. Trochę trudno uznać ją za punkt wyjścia do dalszych dociekań – do tego przydałaby się bibliografia zalecająca. Autorowi udało się jednak ukazać bardzo szerokie spektrum zagadnień interesujących psychologię, od osobowości, inteligencji, świadomości, postrzegania, przez wybrane nurty (behawioryzm, psychoanaliza) po relacje przede wszystkim z psychiatrią i socjologią.

 


 

Okładka książki Bojkowszczyzna, na niej zdjęcie fasady drewnianego domu, obok okna przytwierdzona jest antena satelitarna.AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Bojkowszczyzna: pogranicze czasów i przestrzeni, pod redakcją Tadeusza Baraniuka ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020.

BUW Wolny Dostęp DK508.9.B65 B65 2020

Prezentowane w książce teksty są pokłosiem etnograficznych badań terenowych, zorganizowanych przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w latach 2005-2208. Opisy pozwalają poznać współczesne realia życia Bojków –  tradycje wierzeniowo-obrzędowe, dylematy tożsamościowe, czy zwyczajne trudne sytuacje bytowe tamtejszych mieszkańców.

 

 


 

Okładki-Październik-2021-Alternatywne-metody-rozwiązywania-sporów-konsumenckich-w-Unii-EuropejskiejK J Prawo. Nauki polityczne

Jagna Mucha, Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2020.

BUW Wolny Dostęp KJE6577 .M83 2020

 Instytucje unijne dążą do wyrównania pozycji rynkowej konsumenta i przedsiębiorcy. Tym sam wprowadzono rozwiązania, które mają za zadanie wesprzeć sądowe dochodzenia roszczeń konsumenckich. Przedmiotem monografii jest analiza systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Temat warty podkreślenia, tym bardziej, że pozasądowe rozwiązywanie sporów miedzy konsumentem a przedsiębiorcą staje się docenianą praktyką w UE. Jagna Mucha próbuje w swojej książce ustalić jak prawo stanowione na poziomie unijnym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przenika do prawa polskiego. Autorka poddała analizie:

  1. dyrektywę 2013/11/UE w sprawie ADR w sporach konsumenckich,
  2. rozporządzenie Nr 524/2013 w sprawie internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Monografia składa się z sześciu rozdziałów:

Rozdział I Metody i systemy ADR wykorzystywane do rozwiązania sporów konsumenckich,

Rozdział II Rozwój ADR w sporach konsumenckich w systemie prawnym Unii Europejskiej,

Rozdział III Rola ADR w urzeczywistnianiu dostępu konsumentów do wymiaru sprawiedliwości,

Rozdział IV Analiza sytuacji konsumentów oraz działalności podmiotów ADR na rynku wewnętrznym UE,

Rozdział V Ustrój unijnego systemu ADR w kształcie nadanym dyrektywą 2013/11/UE oraz rozporządzeniem Nr 524/2013,

Rozdział VI Implementacja dyrektywy 2013/11/UE oraz stosowanie rozporządzenia Nr 524/2013 w Polsce.

 


 

Okładka książki Śladów pobicia brak, na niej czarno białe zdjęcie trzymanego w ręku stłuczonego fragmentu lustra, w którym widać odbijającą się twarz.H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Rachel Louise Snyder, Śladów pobicia brak. W pułapce przemocy domowej, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2021.

BUW Wolny Dostęp HV6626.2 .S59165 2021

Trudny, poruszający reportaż o zastraszającej powszechności zjawiska przemocy domowej w Stanach Zjednoczonych. Rachel Louise Snyder dogłębnie analizuje istotę problemu, szuka jego przyczyn i proponuje potencjalne rozwiązania. By zajrzeć co kryje się za zamkniętymi drzwiami, autorka rozmawia zarówno z ofiarami przemocy jak i ich oprawcami, a także pracownikami służb, takich jak opieka społeczna czy policja. Książka pomaga zrozumieć złożoność sytuacji w jakich występuje przemoc domowa: dlaczego ofiary tak często nie potrafią odejść od przemocowych partnerów, jak doświadczenie przemocy wpływa na wszystkich domowników i ich dalszą rodzinę, jakie błędy popełniamy jako świadkowie przemocy, a co ważniejsze co możemy zrobić by jej zapobiegać. Lektura skłania czytelnika do zastanowienia się czy problemy systemowe nękające amerykańskie społeczeństwo w podejściu do przemocy domowej znajdują przełożenie na polskie realia.

 


 

Okładka książki Polki na Montparnassie, na niej trzy namalowane postaci kobiece w różnych strojach.M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Sylwia Zientek, Polki na Montparnassie, Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2021.

BUW Wolny Dostęp ND550 .Z54 2021

Ile jesteś w stanie poświęcić, by zrealizować swoje pomysły na życie? Polskie malarki na przełomie XIX i XX wieku musiały poświęcić naprawdę dużo, by móc malować. Musiały wyemigrować, zadbać samodzielnie o siebie w obcym kraju, znosić nierówne traktowanie z powodu bycia kobietą-artystką, a często także cierpieć głód i ubóstwo. Dla niektórych jednak los okazał się łaskawy, a ich prace są podziwiane do dzisiaj w renomowanych galeriach i muzeach.

W artystycznej dzielnicy Paryża żyło około dwieście Polek. Sylwia Zientek przedstawia nam życie niektórych z nich: Anny Bilińskiej-Bohdanowicz, Alicji Halickiej, Meli Muter czy Marii Dulębianki. Opisuje nie tylko ich pracę zawodową, ale i życie prywatne. Marzenia, nadzieje, problemy, smutki. I świat tamtego czasu. Dzięki bardzo wnikliwym badaniom autorka stworzyła rzetelne i bogate portrety polskich artystek, przedstawione w bardzo plastyczny sposób.

 


 

Informacje o książkach przygotowali:

Dorota Bocian – Oddział Opracowania Zbiorów.

Alina Cywińska, Anna Kamińska, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska, Zuzanna Sendor – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.