BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2020

Okładka książki Czarownice Himmlera. Ozdobna winieta na ciemnym tle z jasnymi zarysami postaci ludzkich.

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Bożena Ronowska, Czarownice Himmlera. Z niemieckiej kartoteki procesów o czary, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.

BUW Wolny Dostęp: BF 1566 .R66 2019

Książka Bożeny Ronowskiej podnosi nieznany powszechnie fakt, jakim była działalność specjalnego oddziału SS – tak zwanego Hexen-Sonderkommando, powołanego przez Heinricha Himmlera. Zadaniem tej formacji była archiwizacja i zarządzanie aktami i zapisami dotyczącymi czarownic na terach podbitych przez III Rzeszę w czasie drugiej wojny światowej. Zbiór, o którym mowa, nazywany Hexenkartotek, znalazł się po wojnie w Poznaniu. Szczegółowa analiza dokumentów, wśród których obok akt zgromadzono wszelakiego rodzaju wizerunki (ryciny, rysunki, dzieła malarskie) ukazuje dwa zagadnienia. Po pierwsze, przedstawienia z epoki „polowań” na domniemane czarownice (lata ok. 1450–1750) pozwalają odtworzyć życie w atmosferze strachu przed oskarżeniami, przed przesłuchaniami oraz torturami. Po drugie, późniejsze (XVIII-XX w.) ilustracje, zwłaszcza ryciny narzędzi i metod tortur, i sam fakt ich zbierania w Hexenkartotek pokazują, jakie retrospektywne wyobrażenia o prześladowaniach czarownic żywili naziści oraz, idąc dalej, jak owo wyobrażenie minionego bólu posłużyło za usprawiedliwienie kolejnego bólu i cierpienia, zaprojektowanego z przemysłową precyzją. Punktem wiążącym w pracy Ronowskiej te dwie, na pierwszy rzut oka dość odległe chronologicznie historie, jest przeinterpretowanie przez Alfreda Rosenberga – w oparciu o absurdalne i niedowodliwe wnioskowanie Johanna Ch. Voigta na temat skali zjawiska – procesów o czary na rzecz propagandy nazistowskiej.
Przebogato ilustrowana publikacja zawiera blisko dwieście rycin, od starodruków po pocztówki z początku XX wieku. Zaprezentowano je w kontekście zarzutów stawianych czarownicom i wykorzystano do pokazania przebiegu procesów o czary – prób, kar i tortur zgodnych z wykładnią wczesnonowożytnego prawa.


AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Grażyna Rychlik, Genealogia i DNA, Warszawa : Grażyna Rychlik, 2019.

BUW Wolny Dostęp CS21.3 .R83 2019

Związki genealogii i DNA budzą coraz większe zainteresowanie. Badania DNA wykorzystuje się zarówno do celów naukowych, np. do badania szczątków odkrywanych podczas wykopalisk archeologicznych lub potwierdzenia pochodzenia czy szukania powiązań rodów królewskich. Jednak na coraz większą skalę przy pomocy DNA rozwiązuje się problemy genealogiczne, jak potwierdzenie pokrewieństwa, czy ustalenie pochodzenia etnicznego lub biogeograficznego.Gdzie i jak zrobić takie badania? Jak odczytać wyniki? Wskazówki podaje Grażyna Rychlik w książce „Genealogia i DNA”.


Szara okładka książki Własność lokali i wspólnota mieszkaniowaK J Prawo. Nauki polityczne

Ewa Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa: komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

BUW Wolny Dostęp KKP702 .B65 2020

Komentarz został poświęcony zagadnieniom z zakresu własności lokali i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Monografia przedstawia analizę problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki i wskazuje dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów. Kwestie poruszane w książce:
– ustanawianie odrębnej własności lokali,
– zmiany własnościowe,
– podział nieruchomości do korzystania,
– nabywanie sąsiednich nieruchomości,
– pozycja wspólnoty jako osoby ustawowej.
Oprócz tego, autorka prezentuje m.in. tematy związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną:
– różnorodne obowiązki zarządu lub zarządcy,
– zamawianie usług i dostaw towarów oraz ich rozliczanie,
– procedury stosowane we wspólnotach,
– sposoby rozstrzygania sporów na drodze sądowej.


Okładka książki Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek. Na niebieskim tle okno z okiennicami, w jego czterech częściach rysunki z obrzędami ludowymiH GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Zenon Gierała, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… : polskie tradycje ludowe, Kielce: Jedność, copyright 2019.

BUW Wolny Dostęp GR195 .G54 2019

„Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… : polskie tradycje ludowe” to książka barwna jak wachlarz polskich tradycji ludowych. Barwna w szacie językowej i graficznej, naturalnie prowadzi czytelnika przez cały rok zwyczajów polskiej wsi – znanych współcześnie i tych, o których już mało kto pamięta.
Nawet jeśli w gorączce świątecznych przygotowań nie znajdziecie Państwo czasu na przeczytanie jej w całości, to zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się przynajmniej z jej pierwszym rozdziałem, jednym z czterech, które porządkują treść – tak jak 4 pory roku nierozłącznie wyznaczały kiedyś porządek tradycji w wielu domach.
Zima – czyli wspomniany pierwszy rozdział to przegląd ludowych zwyczajów towarzyszących przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia, Wigilii, kolędowania, Sylwestrowej Nocy i Nowego Roku, a także nierozerwalnie związanych z chrześcijańskim kalendarzem liturgicznym – obchodów Święta Trzech Króli (psst! i to właśnie tu dowiecie się Państwo, czym były tytułowe „szczodraki” i dlaczego warto było na nie poczekać).
Informacje o książkach przygotowali:
ABB, Dorota Bocian, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.