BuwLOG

O dobrych praktykach w komunikacji naukowej na konferencji #UWaga Nauka

Konferencja #UWaga Nauka jest organizowana od 2023 r. z myślą o potrzebach i zainteresowaniach osób zajmujących się komunikacją nauki i wiedzy, które pracują na uczelniach wyższych oraz w instytucjach kultury. Jej celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja najciekawszych rozwiązań.
Jej tegoroczna edycja miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniu 27 lutego 2024 r.

Konferencja #UWaga Nauka 2024, fot. Mirosław Kaźmierczak Copy © Uniwersytet Warszawski


Uczestników wydarzenia powitał Jacek Sztolcman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił prelegentów i był gospodarzem konferencji.
Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Aleksandry i Piotra Stanisławskich, dziennikarzy naukowych prowadzących blog popularyzatorski Crazy Nauka.
Podczas prezentacji pod tytułem „Telewizja nie (zawsze) gryzie – jak ją poskromić i wykorzystać do swoich celów?” omówili najważniejsze zasady dotyczące wystąpień radiowych i telewizyjnych na temat projektów naukowych i wyników badań.
Rozpoczęli od wskazania najczęściej spotykanych błędów obserwowanych podczas wystąpień medialnych, takich jak m.in. używanie przez ludzi nauki specjalistycznego języka czy wygłaszanie wypowiedzi nie biorących pod uwagę poziomu wiedzy odbiorców.
Podpowiedzieli też, w jaki sposób przygotować wypowiedź przed kamerą lub mikrofonem, aby była ona ciekawa i atrakcyjna dla widzów i słuchaczy. Warto m.in.: wyobrazić sobie dokładnie, kto jest jej odbiorcą, rozważyć opowiedzenie anegdoty lub podanie informacji o kulisach powstawania danego projektu, używać obrazowych porównań oraz, co niezwykle istotne, wspomnieć o praktycznym wykorzystaniu efektów omawianego projektu lub badań.
Aleksandra i Piotr Stanisławscy mówili również o korzyściach wynikających z opowiadania o projektach naukowych w programach informacyjno-rozrywkowych typu telewizja śniadaniowa i chętnie odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

Wystąpienie Aleksandry i Piotra Stanisławskich, fot. Mirosław Kaźmierczak Copy © Uniwersytet Warszawski


Po autorach bloga Crazy Nauka wystąpił Patrycjusz Wyżga, dziennikarz prowadzący programy publicystyczne i informacyjne w Wirtualnej Polsce oraz audycje w Radiu 357.
Kolejna prelegentka, Karolina Wasielewska, dziennikarka Radia Kolor i autorka popularnego profilu na Facebooku poświęconego historii kobiet w nauce, swoje wystąpienie zatytułowała „Jak pokazać kobiety tam, gdzie ich zwykle nie widać?”. Na wstępie zwróciła uwagę na istniejące, niekorzystne dla kobiet, dysproporcje w rozpoznawalności medialnej polityczek i polityków, pisarek i pisarzy, artystek i artystów sztuk wizualnych itd. Wyjątek stanowią kobiety – gwiazdy popkultury. Wiąże to zjawisko z rodzajem socjalizacji, której poddawane są dorastające dziewczynki, podtrzymującej opinie o uwarunkowanej płciowo predyspozycji do wykonywania zawodów deklaratywnie wysoko wartościowanych w hierarchii społecznych potrzeb (opiekunki, przedszkolanki, pielęgniarki, nauczycielki), które są jednak nastawione na „usługowość” pozbawioną zindywidualizowanych ambicji. Ten klimat przygotowania zawodowego skłania też często kobiety do odrzucania ścieżek kariery związanych z naukami ścisłymi i technologią – dziedzinami, w których, jako nie „kobiecych”, będą, rzekomo, czuć się obco. Dziennikarka zachęcała uczestników konferencji do aktywniejszego promowania osiągnięć kobiet w nauce i do unikania umieszczania ich dokonań w kontekście tradycyjnych ról kobiecych – zwróciła na przykład uwagę na fakt, że biogramy naukowczyń zawierają częściej informacje dotyczące stanu cywilnego i rodziny niż noty biograficzne ich kolegów. Apelowała również o zdecydowane i konsekwentne używanie feminatywów w komunikowaniu działalności kobiet.

W gronie prelegentów konferencji Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie reprezentował Marcin Laszczkowski, grafik z Oddziału Promocji, Współpracy i Wystaw. Jego wystąpienie pt. „Chodź do BUwU! Czyli jak leczyć studenta z bibliotekofobii” było poświęcone kampanii skierowanej do nowych, onieśmielonych użytkowników biblioteki. Przygotowana przez OPW BUW, rozpoczęła się w Bibliotece w październiku 2023 r. Marcin Laszczkowski wytłumaczył założenia akcji, przedstawił jej bohaterów i zaprezentował spot będący jej głównym elementem. Film zrealizowała Marianna Wichowska, stażystka OPW, pod czujnym okiem Marcina Laszczkowskiego. Uczestnicy konferencji entuzjastycznie zareagowali na materiały kampanii, zadając wiele pytań i zachęcając do zgłoszenia jej do branżowych nagród.

Wystąpienie Marcina Laszczowskiego, OPW BUW, fot. Mirosław Kaźmierczak Copy © Uniwersytet Warszawski


W programie wydarzenia, poza prezentacjami najlepszych praktyk, znalazły się również warsztaty dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w działaniach komunikacyjno-promocyjnych oraz strategii komunikacji uczelni wyższych w serwisie społecznościowym LinkedIn. Poprowadził je Petr Cieslar – ekspert ds. komunikacji naukowej z Czech zarządzający od 2017 r. oficjalnymi kontami Akademii Nauk Republiki Czeskiej na portalach społecznościowych.

Petr Cieslar i Jacek Sztolcman, fot. Mirosław Kaźmierczak Copy © Uniwersytet Warszawski


W tegorocznej edycji Konferencji #UWaga Nauka – O dobrych praktykach w komunikacji naukowej wzięło udział 100 przedstawicieli uczelni i instytucji kultury, m.in.: Politechniki Warszawskiej, Collegium Civitas, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Ziemi Błońskiej, Centrum Nauki Kopernik, Państwowego Instytutu Geologicznego i wydziałów oraz jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej organizatorem jest Centrum Współpracy i Dialogu UW.
Więcej informacji #UWaga Nauka – Centrum Współpracy i Dialogu UW

Urszula Szwed-Strych

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy BUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.