BuwLOG

Wystawy – decyzje, problemy, sukcesy

20 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbyła się sesja konserwatorska będąca częścią  XXV-lecia  spotkań konserwatorskich SZTUKA KONSERWACJI odbywających się w Warszawie od 19 do 23 kwietnia 2022 roku.

Tegoroczne spotkanie pt. „Wystawy – decyzje, problemy, sukcesy” poświęcone zostało zagadnieniom związanym z eksponowaniem zbiorów bibliotecznych i innych.

Pani Ewa Potrzebnicka omówiła problematykę udostępniania na wystawy najcenniejszych obiektów z Biblioteki Narodowej, jak np. Kazania Świętokrzyskie lub Psałterz Floriański. Tak cenne obiekty eksponowano jedynie przez kilka godzin lub dwa dni na początku trwania wystawy, a potem zastępowano je kopią konserwatorską. Prelegentka podkreśliła wagę odpowiedniego, dostosowanego do obiektu rodzaju zapakowania i transportu oraz odpowiednich warunków ekspozycji.

Pani Magdalena Wiercińska zwróciła uwagę na problematykę udostępniania obiektów, których dotyczą bardzo liczne wnioski o udostępnienie na wystawy, czego przykładem jest Zielnik Róży Luxemburg ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. Ponieważ AAN zdigitalizował tę pozycję, na wystawy proponuje skany stron.

Do swoich sukcesów AAN zaliczył przeforsowanie starannego sposobu eksponowania obiektów po konserwacji, na odpowiednich podkładkach lub ekspozytorach, w gablotach – co w przeszłości nie było zasadą w tej instytucji.

W trakcie sesji poruszono także temat kwerend robionych w ostatnich latach i tego, że muzealnicy opierają swoje prośby na niedoskonałych źródłach internetowych i często nie wykazują chęci, aby zapoznać się z wnioskowanym obiektem osobiście.

Zwrócono także uwagę na potrzebę negocjacji warunków udostępniania zbiorów na wystawy – co już wdrożyliśmy w BUW.

obraz olejny: bardzo wysoka sala z kolumnami, rzeźbą na środku i malowidłami na ścianach, w środku ludzie ubrani w stroje szlacheckie
Johann K. Schultz Dwór Artusa w Gdańsku (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku), źródło: wikimedia

Z ciekawostek – we wnętrzu Dworu Artusa w Gdańsku zamontowano w ostatnich latach fototapety imitujące znajdujące się w tym miejscu w przeszłości obrazy, m.in. Sąd ostateczny Antoniego Möllera z 1603 r. Jest to posunięciem dość kontrowersyjnym, a dla konserwatorów jedynie fazą przejściową od oryginału do rekonstrukcji konserwatorskiej, jak na razie „trwałą prowizorką”.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, przemyśleń oraz było okazją do spotkania konserwatorów starych druków z różnych ośrodków.

Joanna Kołodziejska, Odział Ochrony i Konserwacji Zbiorów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.