BuwLOG

Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych

0-miedzybiblZnaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych to hasło seminarium w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w dniu 25 października 2016 roku, w którym uczestniczyłam wspólnie z Magdaleną Ilińską z Wypożyczalni Miejscowej. Było to kolejne spotkanie POLBIT bibliotek politechnicznych, na które zapraszane są też inne biblioteki, stąd nasza obecność.

Koleżanki i koledzy z kilku bibliotek, m.in. Politechniki Lubelskiej, Krakowskiej, Warszawskiej czy Poznańskiej przedstawili prezentacje na ważne dla nas tematy działalności, potrzeb i wymagań użytkowników, problemów z jakimi borykają się wypożyczalnie, miejsca w strukturze nowoczesnej biblioteki i perspektyw w dobie rosnącego dostępu do źródeł elektronicznych, oraz promocji naszych usług.

Przełożyło się to na późniejszą dyskusję o :

– zmniejszaniu się liczby zamówień związanej miedzy innymi z wysokimi kosztami wypożyczeń publikacji papierowych i dostępu do elektronicznych baz pełnotekstowych jak  i możliwościami samodzielnego dostępu do materiałów w formie elektronicznej,

– naszej roli w informowaniu o zasobach elektronicznych i wspieraniu użytkowników w poszukiwaniach online, związanej z problemach czytelników z wyszukiwaniem w zasobach własnych bibliotek, zasobach baz elektronicznych i katalogach innych bibliotek,

– wymogach szybkiego, taniego lub wręcz bezpłatnego pozyskiwania materiałów zgodnie z rosnącymi potrzebami użytkowników,

– rosnącej potrzebie pomocy bibliotekarza w uzupełnianiu i poprawianiu danych bibliograficznych w składanych przez czytelników zamówieniach,

– wypożyczaniu  międzybibliotecznym  jako usłudze specjalistycznej,

– odczuwalnym braku Narodowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych,

– potrzebie promocji usługi wypożyczeń międzybibliotecznych w lokalnych środowiskach.

To spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu jak ważne i potrzebne są kolejne dla integracji „międzybibliotecznych”.

P.S. Podziękowania należą się koleżankom z Łodzi za organizację i świetną atmosferę seminarium.

Małgorzata Szymańska, Oddział Udostępniania Zbiorów Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.