BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 23. Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

­­­Zbiory Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej UW obejmują blisko 40 tysięcy woluminów, w tym ponad 20 tysięcy książek w wolnym dostępie. Sercem biblioteki jest czytelnia, w której znajdują się 22 miejsca do pracy oraz dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W czytelni można również skorzystać z wi-fi.

W zbiorach Biblioteki IFK znajdują się przede wszystkim serie wydań autorów łacińskich i greckich, takie jak:

  • Bibliotheca Teubneriana (krytyczne wydania tekstów antycznych)
  • Loeb Classical Library (wydania klasycznych tekstów łacińskich i greckich wraz z angielskimi przekładami, wydawane przez Harvard University Press)
  • Collection des Universités de France, tzw. Les Belles Lettres (wydania tekstów antycznych wraz z przekładami na język francuski i obszernym komentarzem)
  • Oxford Classical Texts (krytyczne wydania tekstów antycznych).

Serie te – wraz z komentarzami i opracowaniami dotyczącymi języka łacińskiego i starogreckiego oraz literatury, historii, filozofii czy sztuki antyku – tworzą swoiste laboratorium filologa klasycznego i każdego badacza literatury dawnej.

Badania nad antykiem prowadzone w IFK UW wykraczają jednak daleko poza obszar starożytności. Obejmują recepcję literatury i kultury klasycznej w epokach późniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiego humanizmu (XIV-XV w.) i polskiego baroku, oraz studia nad retoryką klasyczną. Dlatego wśród zbiorów Biblioteki IFK znajdują się również pozycje neolatynistyczne oraz dwie cenne i prestiżowe serie wydań tekstów poklasycznych:

  • harwardzka I Tatti Renaissance Library (wydania łacińskich tekstów włoskiego renesansu wraz z przekładami na język angielski i obszernym omówieniem)
  • włoska Mondadori (krytyczne wydania tekstów antycznych i średniowiecznych wraz z przekładem na język włoski i komentarzem).

Pozostałą część zbiorów stanowią prace dotyczące religii starożytnej Grecji i Rzymu, chrześcijaństwa oraz tytuły poświęcone greckiemu piśmiennictwu epoki bizantyjskiej, a także – szczególnie cenne dla IFK – pozycje pochodzące z księgozbiorów profesorów Bronisława Bilińskiego, Marii Cytowskiej, Adama Krokiewicza, Kazimierza Kumanieckiego i Hanny Szelest.

Biblioteka posiada w swoich zasobach również czasopisma specjalistyczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Ich lista dostępna jest na stronie IFK UW w zakładce Biblioteka – Informacje ogólne.

Większość książek i wszystkie czasopisma można wyszukać w internetowym Katalogu Biblioteki IFK. Część zbiorów sprzed 1996 r. wyszczególniona jest jednak tylko w Katalogu Kartkowym, który znajduje się na miejscu. Pozycje nowsze, stopniowo wprowadzane do Katalogu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, można też znaleźć na stronie internetowej BUW.

Na miejscu można również uzyskać dostęp do internetowej bazy Thesaurus Linguae Graecae, obejmującej zdigitalizowane teksty greckie od czasów Homera po rok 1453.

Wypożyczać książki mogą studenci i pracownicy UW. Na miejscu zbiory dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, również osób spoza uczelni, w tym uczniów biorących udział w konkursach kultury klasycznej – bez wypisywania rewersów i konieczności oczekiwania na ich realizację.

Do czytelni można wchodzić z kawą i innymi napojami w zamkniętych kubkach. Przed czytelnią znajdują się automaty z piciem i przekąskami.

Pracownikami biblioteki są osoby z wykształceniem w zakresie filologii klasycznej, pedagogiki, metodyki nauczania języka łacińskiego oraz bibliotekoznawczym, zawsze chętne służyć swoją wiedzą i pomocą wszystkim zainteresowanym.

Serdecznie zapraszamy!

Adres: IFK UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1

Telefon: 22 552 01 45

E-mail: ifkbiblioteka@uw.edu.pl

Tekst: Barbara Wierzbicka oraz Agnieszka Jakubik i Ida Radziejowska, IFK

Zdjęcia: Grzegorz Kłębek (fotografie kolorowe), Daniel Zarewicz (fotografie czarno-białe)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.