BuwLOG

Cudze chwalicie … Pokaz zbiorów Gabinetu Rycin dla pracowników BUW

Wydruk ryciny A.Duerera z zaproszeniem do zwiedzania, umieszczony przy drzwiach do gabinetu.

5.10.2018 pokaz w GR dla pracowników

W piątek 5 października odbył się pokaz zbiorów Gabinetu Rycin zorganizowany dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Został przygotowany w związku z obchodami 200. rocznicy powstania Gabinetu (1818). Forma prezentacji zbiorów nawiązywała do majowej Nocy Muzeów – w godzinach 13-17 Gabinet otworzył swoje podwoje dla odwiedzających. W pokazie można było uczestniczyć zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Wybrane prace zostały zaprezentowane w czytelni Gabinetu przez jego pracowników: kierownik dr hab. Jolantę Talbierską oraz kuratorów zbiorów dr Małgorzatę Biłozór-Salwę, Urszulę Dragońską, Małgorzatę Łazicką i Przemysława Wątrobę.

Gabinet pochwalił się wyborem ze zbiorów, podzielonym na cztery grupy: grafiki dawnej oraz nowoczesnej, rysunku artystycznego oraz architektonicznego.
Grafikę dawną reprezentowały m.in. akwaforty Rembrandta, drzeworyty Hansa Baldunga Griena, miedzioryty Antonia Pollaiuola, Paula Pontiusa, Claude’a Mellana, czy drzeworyt wykonany w technice chiaroscuro przez Ugo da Carpiego według kompozycji Parmigianina. Żywym zainteresowaniem cieszyła się również jedna z tek z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta, a także wolumin z akwafortami Piranesiego (którego prace szczególnie fascynowały władcę) przedstawiające widoki, plany, przekroje oraz detale akweduktu Aqua Giulia. Na koniec tej części prezentacji zbiorów odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z jeszcze jednym, arcyciekawym woluminem, w którym zgromadzono 166 prac Albrechta Dürera – mistrza XVI-wiecznego niemieckiego drzeworytu, pochodzących z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego.

Grafikę nowoczesną reprezentowały w dużej mierze prace polskich artystów: Leon Wyczółkowski (Orka na Ukrainie, wykonana w technice litografii barwnej), Tadeusz Makowski (m.in. Karnawał, sucha igła z domieszką tinty), Janina Konarska (Narciarze, drzeworyt barwny), Wanda Telakowska (Kajaki, również drzeworyt barwny). Natomiast wśród artystów zagranicznych tej części pokazu nie można pominąć takich nazwisk jak Pablo Picasso (akwaforta Nędzarze), a także Edvard Munch (litografia Madonna,) oraz Edouard Manet (litografia Portret Berthe Morisot).
Rysunek artystyczny to kolejna część bogatych zbiorów Gabinetu Rycin BUW, która została zaprezentowana na niniejszym pokazie. Odwiedzający mogli przyjrzeć się dziełom tak znamienitych artystów jak Franciszek Smuglewicz (Apollo Belwederski), Zygmunt Vogel (Kazimierz. Widok miasta od strony klasztoru Reformatów), Giorgio Vasari (Obrona Ponte Rozzo na rzece Ticino w 1524), Jean-Honoré Fragonard (Aleja cyprysów w willi d’Este w Tivoli), Pieter Paul Rubens (Portret markiza Ambrogia Spinoli), Hans Sues von Kulmbach (Pieta), czy wspomniany już wcześniej przy okazji grafiki dawnej Giovani Battista Piranesi ze swoją fantazją architektoniczną Brama amfiteatru z kolumną pośrodku.

Ostatnią grupą wybranych prac były rysunki architektoniczne. Gros z nich stanowiły unikatowe projekty wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie, jak rysunki inwentaryzacyjne Gabinetu Marmurowego autorstwa Jana Chrystiana Kamsetzera, projekt sypialni Victora Louisa, czy łoża królewskiego Jeana Louisa Prieura. Niemałe zainteresowanie wśród publiczności wzbudzały także rysunki Josepha Chrostopha Wernera przedstawiające świecki strój koronacyjny króla Stanisława Augusta, z elementami miecza ceremonialnego, jego pochwy oraz insygniów Orderu Orła Białego. Z bardzo obszernego archiwum rysunków Tylmana van Gameren, którym opiekuje się Gabinet, pokazano kilka projektów architektonicznych warszawskich budowli. Były to m.in. projekty pałacu Jana Dobrogosta Krasińskiego, kościoła Sakramentek na Nowym Mieście oraz ujazdowska Łazienka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, znacznie różniąca się od późniejszego Pałacu Na Wyspie, który po klasycystycznej przebudowie zupełnie zmienił barokowy charakter pierwotnej łaźni królewskiego marszałka.
Pomimo bardzo intensywnego początku roku akademickiego Koleżanki i Koledzy z różnych działów Biblioteki znaleźli chwilę, aby zapoznać się z naszymi zbiorami, popytać, wymienić się spostrzeżeniami. Cały zespół Gabinetu chciałby bardzo serdecznie Państwu podziękować za tak pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie.

 

Tekst: Marcin Falkowski, Gabinet Rycin BUW

Foto: Urszula Dragońska, Małgorzata Łazicka, Gabinet Rycin BUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.