BuwLOG

Tag: Gabinet Rycin BUW

„Podróże malownicze przez Polskę i Ukrainę”. Kilka słów o dziele alzackiego inżyniera – rysownika i widowiskowej edycji źródeł.

zdjęcie przedstawiające rycinę z mężczyzną i chłopcem

W Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się pokaźna grupa prac związanych z artystą [J. H. Müntz], wśród których są dwa rysunki z widokami Holandii i Ukrainy (il. 1)[3], arcyciekawy zespół przedstawiający rysunki pomiarowe waz antycznych[4] i wreszcie elegancki album zatytułowany Voyages pictoresques de la Pologne par Müntz (1781-1783). Do grupy prac związanych z Müntzem należy też włączyć pięć, spośród szesnastu akwafort Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) odbitych z oryginalnych płyt przez Jacka Gaja (1938-2021) w 1979 r.

Konferencja naukowa „Kolekcje królów polskich”

portret mężczyzny z brodą - rycina

W grudniu minionego roku – 11–12 grudnia 2023 r. – Zamek Królewski w Warszawie zaprosił do rozmowy nad szeroko pojmowaną spuścizną artystyczną polskich władców. W naukowej dyskusji wzięli udział zarówno muzealnicy, jak i akademicy, reprezentujący przede wszystkim dwie pokrewne dziedziny – historię i historię sztuki. Cennym uzupełnieniem wypowiedzi badaczy był prawny aspekt rewindykowanych i odzyskiwanych dzieł sztuki.

A gdyby tak, w ostatnim miesiącu wakacji, uraczyć się „arakiem najwyższej marki”?

Rysunek przedstawiający cztery kobiety przy pompie z wodą.

A. Rakiem, oczywiście. Bo to o twórczości polskiego grafika, Aleksandra Raka (1899-1978), będzie dziś mowa. Artysta miał zwyczaj sygnowania swych prac podpisem „ARak”, bez kropki po inicjale imienia, co często budziło skojarzenia z anyżowym trunkiem. Choć w zbiorach Gabinetu Rycin BUW znajduje się tylko jednak praca jego autorstwa, to jest ona zdecydowanie warta uwagi. „Kobiety…

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2023 (cz. 3, odcinek 2)

Rycina przed stawiąca wieś. Na pierwszym planie kury i krowy przy poidle. Na drugim planie zabudowania wiejskie i chałupy. Na trzeci wzgórza.

Leon Kosmulski. Autor „dürerowskich” cięć W trzecim odcinku tegorocznej edycji cyklu W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. przybliżyliśmy sylwetkę polskiego grafika i typografa Adama Półtawskiego. Przyszła więc kolej na opowieść o drugim z obiecanych grafików dwudziestolecia międzywojennego: Leonie Kosmulskim. Ciekawym jest śledzenie życiorysów twórców żyjących w tym samym czasie, doświadczających rozkwitu sztuki międzywojnia,…

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2023 (cz. 3, odcinek 1)

Rycina przedstawiająca fontannę.

Adam Półtawski. Twórca pięknej książki W trzecim i czwartym odcinku tegorocznej edycji cyklu W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. przybliżamy sylwetki dwóch polskich grafików dwudziestolecia międzywojennego: Adama Półtawskiego i Leona Kosmulskiego. Ich działalność wiązała się z różnymi ośrodkami kulturalnymi – Półtawski związany był z Warszawą i Kielcami, natomiast Kosmulski pracował w Wilnie a…

Przedsiębiorcze warszawianki, czyli nieco o pannach Tańskich

Rycina przedstawiająca siedząca kobietę w XIX wiecznej sukni.

Dzisiejszemu warszawiakowi nazwisko Hoffmanowej kojarzy się zapewne jedynie z patronką jednego z bardziej znanych stołecznych liceów. I jest to skojarzenie słuszne, aczkolwiek znacznie zubożające postać i dorobek Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798-1845). Nie bez przyczyny placówka edukacyjna o 150-letniej tradycji, do początku lat 60-tych XX wieku kształcąca jedynie dziewczęta, nosi imię Klementyny. To właśnie wykształcenie…

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2022 (cz.1)

Rycina "Tancerka z wachlarzem"

Tradycyjnie w styczniu obchodzimy miesiąc domeny publicznej. Wracamy więc do zainicjowanego rok temu cyklu tekstów W domenie publicznej życie zaczyna się po 70!, który ma na celu przybliżenie Czytelnikom i Czytelniczkom tych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, które właśnie zostały uwolnione z ochrony na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaczynamy od przeglądu…

Powrót z podróży – na marginesie wędrówek rysunku Rembrandta z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego

Stara rycina przedstawiająca ludzi w turbanach.

Wakacje to czas wzmożonego ruchu. Wyjazdy w poszukiwaniu odpoczynku przeplatają się z powrotami do codzienności. Właśnie w połowie lata, po stosunkowo długiej nieobecności, do Biblioteki powróciło wyjątkowe dzieło, jakim jest rysunek ukazujący grupę mężczyzn w strojach orientalnych.  Jest to znakomitej klasy dzieło Rembrandta Hermansz. Van Rijn (1606-1669). Urodzony i wykształcony w Lejdzie, a osiadły w…

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2021 (cz.2)

Czarno-czerwony drzeworyt przedstawiający portret mężczyzny w stroju ludowym

Co łączy Edmunda Bartłomiejczyka, Maxa Beckmanna i Wojciecha Weissa? Wszyscy trzej osiągnęli wiele na polu sztuk plastycznych, uczyli, wystawiali, zdobywali nagrody. Wszyscy trzej mieli również mniejsze lub większe „epizody graficzne”, eksperymentowali w różnych technikach, choć reprezentowali różne style. Wszyscy trzej zmarli w 1950 roku, więc ich dorobek właśnie zasilił domenę publiczną. W drugiej części cyklu…

Napoleońskie potpourri

W czwartek, 10 grudnia 1812 roku w Warszawie panował kilkunastostopniowy mróz. Tomasz Gąsiorowski, właściciel Hotelu Angielskiego przy ul. Wierzbowej, niechętnie zgodził się udostępnić kilka pomieszczeń dla rzekomo księcia Caulaincourt. Po kilku latach częstego kwaterowania w mieście żołnierzy francuskich i polskich, bez zapału odniósł się do żądania przygotowania trzech pokoi wystosowanego przez młodego polskiego oficera. O…