BuwLOG

Erasmus+ w Bibliothèque nationale de France w Paryżu

20-24 marca 2023 r. przebywałyśmy na kolejnym stażu erasmusowym, tym razem w Bibliothèque nationale de France w Paryżu (BnF).

sala z półkolistymi ścianami wypełnionymi regałami z książkami
Sala owalna BNF

Początki Francuskiej Biblioteki Narodowej związane są z powstaniem w 1368 r. biblioteki królewskiej w Luwrze. Król Karol V Mądry przeniósł do Luwru kolekcję rękopisów oddziedziczoną po swoim poprzedniku. Największy rozwój księgozbioru miał miejsce w XVII w., kiedy to zbiory kilkakrotnie powiększono poprzez dary i kupno. Jednym z większych był wówczas zakup ok. 50 tys. woluminów z kolekcji Jean-Baptiste Colberta (1619-1683), bibliofila i ministra Ludwika XIV. W 1692 r. bibliotekę otwarto dla publiczności. Podczas Rewolucji Francuskiej (po 1789 r.) zyskała ona status Biblioteki Narodowej i znacząco powiększyła księgozbiór o liczne skonfiskowane kolekcje klasztorne i prywatne. Obecnie zbiory liczą ok. 13 mln. jednostek. Warto jeszcze dodać, że egzemplarz obowiązkowy biblioteka otrzymuje już od 1537 r.

rycina przedstawiająca mężczyznę w stroju zakonnym
Kardynał Jules Mazarin (Robert Nanteuil, 1659)
globus
mapa nieba

Biblioteka jest stałym członkiem Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL) od początku powstania tej organizacji w 1994 r. Dotychczas do katalogów HPB przesłano ok. 940 tys. opisów druków wydanych w latach 1455-1830.

Zbiory ulokowane są w pięciu siedzibach, z których byłyśmy tylko w dwóch: bibliotece-muzeum przy ulicy Richelieu oraz w gmachu im. Françoisa Mitterranda. Pozostałe to: Biblioteka Arsenału, Biblioteka Opery, biblioteka w domu Jeana Vilara w Awinionie.

otwarty manuskrypt z kolorową ilustracją

Czas spędzony w Paryżu był podzielony na spotkania w dwóch działach, rękopisów (Département des Manuscripts) i starych druków (Département de la Réserve des livres rares). Zbiory rękopiśmienne są przechowywane w historycznej siedzibie, w centrum miasta przy ul. Richelieu. Kolekcja rękopiśmienna BnF jest jedną z największych w Europie. Bliżej mogłyśmy się przyjrzeć zasadom opracowania spuścizn rękopiśmiennych i badaniom proweniencyjnym prowadzonym w dziale, ale miałyśmy też czas na rozmowy o wyzwaniach i problemach napotykanych w bieżącej pracy: znajomo zabrzmiały na przykład narzekania na zbyt ograniczone fundusze na gromadzenie zbiorów 🙂 Już po naszym powrocie na stronie BnF pojawiło się ogłoszenie o zbieraniu funduszy na zakup niezwykle cennego brewiarza króla Karola V.

oprawa książki z krzyżem i harfą
bogato zdobiona oprawa książki

W siedzibie na ul. Richelieu mieści się także ogólnodostępna czytelnia w zapierającej dech w piersiach Salle Ovale oraz Muzeum Biblioteki Narodowej, w której prezentowane są wszystkie rodzaje zbiorów. A są one znacznie bardziej różnorodne, niż zwykle to ma miejsce w bibliotekach. Oprócz książek, grafiki, wydawnictw muzycznych czy druków ulotnych, BnF gromadzi wszelkie zabytki piśmiennictwa na różnych podłożach (np. papirusy, tabliczki gliniane, rzeźby i płaskorzeźby z inskrypcjami, zwoje na różnych materiałach i w wielu alfabetach itp.) oraz inne, w naszym rozumieniu zupełnie muzealne, zbiory: wazy greckie i etruskie, kamee, medaliony, numizmaty a nawet meble!

gablota muzealna z zabytkami starożytności
gliniane tabliczki z pismem klinowym

Od 1996 r. główną siedzibą biblioteki jest zespół budynków zlokalizowanych przy Rue de Tolbiac, nad brzegiem Sekwany ale już na obrzeżach miasta. W czterech wieżach w kształcie otwartych ksiągi, powstałych z inicjatywy prezydenta Françoisa Mitteranda, umieszczono większość księgozbioru, czytelnie oraz administrację biblioteki. Tam też przeniesiono kolekcje inkunabułów i starych druków. Warto dodać, że biblioteka ma oddzielny jednoosobowy dział, który gromadzi zbiory i udostępnia informacje o kontaktach polsko-francuskich. Wspólnie z Biblioteką Narodową w Warszawie i kilku innymi instytucjami polskimi i francuskimi tworzona jest biblioteka cyfrowa Polska-Francja. Portal ten prezentuje wybór dokumentów ilustrujących wielowiekowe związki polsko-francuskie na przestrzeni wieków.

Zbiór inkunabułów liczy ponad 8 tys. dzieł (trzeci co do wielkości po BL w Londynie i BSB w Monachium). Wśród nich najstarszy inkunabuł wydany w Krakowie w oficynie Kaspra Straubego w 1475 r., Expositio super toto Psalterio, Johanna de Turrecrematy, oznaczony superekslibrisem księcia Edmunda Radziwiłła (1842-1895). Katalog inkunabułów, publikowany od 1971 r. obecnie jest uzupełniany o informacje proweniencyjne. Ponadto, opisy inkunabułów wprowadzane są do międzynarodowej bazy Material Evidence in Incunabula. W zespole starych druków znajduje się ok. 200 druków XVI w. wydanych na terenach Polski, w większości przechowywanych w Oddziale Ksiąg Rzadkich (Réserve des livres rares). Do cenniejszych poloników należą Biblie: Brzeska z 1563 r. i Ostrogska z 1581 r. Biblia Ostrogska należała dawniej do księgozbioru królowej Ludwiki Marii Gonzagi (1611-1667), żony Jana Kazimierza Wazy. Stare druki udostępniane są w oddzielnej czytelni, zasobnej w księgozbiór podręczny. Znajduje się tam również tradycyjna kartoteka proweniencyjna, obecnie korygowana i uzupełniania o nowe informacje.

poduszki z czerwonego atłasu pod książki
wózek biblioteczny obity czerwonym atłasem
Wózek specjalnie dostosowany (tapicerowany atłasem) do przewożenia zbiorów zabytkowych
namiot na biurku
Sprzęt i osłona do robienia skanów przez czytelników w czytelni naukowej BNF

Kolejny dzień był przeznaczony na zapoznanie się z katalogiem online, biblioteką cyfrową Gallica, bazami online zawierającymi opisy rękopisów, rycin i ilustracji Mandragore oraz ciekawą chociaż niewielką bazą zabytkowych opraw z fotografiami i obszernym opisem.

Jednym z dodatkowych punktów programu była wizyta w Bibliotece Polskiej w Paryżu (Bibliothèque Polonaise de Paris), założonej w 1838 r. m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego jako fundacja Wielkiej Emigracji. Placówka ta jest ośrodkiem dokumentacyjno-muzealnym gromadzącym różnego rodzaju pamiątki narodowe, w tym książki i rękopisy. Przechowuje ok. 220 tys. wol. książek, w tym kilka tysięcy starych druków oraz ok. 5 tys. rękopisów. Biblioteka i zbiory muzealne ulokowane są na Wyspie św. Ludwika w gmachu zakupionym w 1853 r.

Z Paryża wróciłyśmy zachwycone! Jeśli nadarzy się okazja, chętnie tam wrócimy 🙂

Marianna Czapnik, Gabinet Starych Druków
Agnieszka Fabiańska, Gabinet Rękopisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.