BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – grudzień / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Dezember. Renate Welsh „Die alte Johanna”.

Zdjęcie okładki książki Die alte Johanna, na niej widoczny rysunek nóg w czerwonych skarpetach i czarnych butach na drewnianej podłodze.

Biblioteka Austriacka w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie w ramach projektu „Książka miesiąca” mają przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą powieść austriackiej pisarki Renaty Welsh „Die alte Johanna”, która jest kontynuacją powieści „Johanna” – jednej z kanonicznych lektur młodych Austriaków. Prezentowaliśmy ją w ramach naszego cyklu w kwietniu 2020. Obie pozycje można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej na 3. Piętrze.  Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

Pierwszy tom powieści kończy się w 1936 roku, kiedy bohaterka dopiero wstępuje w dorosłość. „Die alte Johanna” rozgrywa się 70 lat później. Mąż Johanny umiera, a ona zostaje w domu, w którym wychowywała ośmioro dzieci. Czytelnik obserwuje przemianę bohaterki, która – już jako silna, dzielna kobieta –  mimo przeciwności losu musi nauczyć się żyć na nowo i zadbać o własne szczęście.

Pomysł na kontynuację wyszedł od prawdziwej Johanny – ponad 40 lat temu Renate Welsh wysłuchała historii swojej sąsiadki z Dolnej Austrii. „Bardzo podziwiałam tę kobietę” – powiedziała pisarka – „uważam ją za przykład tego, że człowiek może być kimś więcej niż tylko sumą tego, co kiedyś go spotkało”.

https://oe1.orf.at/artikel/683703/Die-alte-Johanna-von-Renate-Welsh

Renate Welsh austriacka pisarka i tłumaczka. Urodzona w 1937 r. w Wiedniu. Napisała ponad osiemdziesiąt książek, z czego większość dla dzieci i młodzieży. Studiowała anglistykę, iberystykę i politologię. W 1969 r. zadebiutowała książką dla dzieci i młodzieży „Der Enkel des Löwenjägers. Renate Welsh”. Doświadczyła śmierci bliskich osób: matki i dziadka. Kształtowały ją tragiczne historie, które słyszała od żydowskich kolegów ojca. Za swoją pracę otrzymała m.in. Nagrodę Miasta Wiednia, Austriacką Nagrodę Państwową oraz Niemiecką Nagrodę Literacką Dzieci i Młodzieży. W 1995 i 2006 r. Renate Welsh uhonorowano nagrodami za całokształt twórczości. Mieszka w Wiedniu.


Die Österreich-Bibliothek in Warschau freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Österreich-Institut Warschau Ihnen im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ den neuesten Roman Die alte Johanna der österreichischen Schriftstellerin Renate Welsh vorzustellen, der eine Fortsetzung des Romans Johanna darstellt – eine der zentralen Lektüren junger Österreicher. Wir haben ihn im Rahmen unserer Reihe im April 2020 vorgestellt. Beide Bücher sind in der Österreich-Bibliothek im 3. Stock auszuleihen. Ins Polnische wurde das Buch bislang noch nicht übersetzt.

Der erste Teil des Romans endet im Jahr 1936, als die Heldin gerade das Erwachsenenalter erreicht. Die alte Johanna spielt 70 Jahre später. Johannas Mann stirbt und sie bleibt in dem Haus zurück, in dem sie acht Kinder großgezogen hat. Die Leser beobachten die Wandlung der Protagonistin, die – nun eine starke, mutige Frau – allen Widrigkeiten des Schicksals zum Trotz lernen muss, neu zu leben und für ihr eigenes Glück zu sorgen.

Die Idee zur Fortsetzung kam von der echten Johanna. Vor mehr als 40 Jahren hörte Renate Welsh die Geschichte ihrer Nachbarin aus Niederösterreich. „Ich hab’ diese Frau sehr bewundert, weil ich dachte, sie ist ein Beispiel dafür, dass ein Mensch mehr sein kann als die Summe dessen, was ihm wiederfahren ist“, sagt Renate Welsh.

https://oe1.orf.at/artikel/683703/Die-alte-Johanna-von-Renate-Welsh

Renate Welsh ist eine österreichische Übersetzerin und Schriftstellerin, geboren 1937 in Wien. Sie studierte Englisch, Spanisch und Politologie. Sie schrieb über 80 Bücher, die meisten davon für Kinder und Jugendliche. 1969 debütierte sie mit dem Jugendbuch Der Enkel des Löwenjägers. Sie wurde kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geboren. Sie erlebte den Tod von nahen Verwandten, der Mutter und des Großvaters. Sie wurde auch durch das tragische Schicksal geprägt, über das sie von den jüdischen Freunden ihres Vaters erfuhr. Für ihr Werk erhielt sie den Preis der Stadt Wien, den Österreichischen Staatspreis und den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Gesamtwerk wurde 1995 mit dem Österreichischen Würdigungspreis und 2006 mit dem Literatur-Würdigungspreis des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Sie lebt in Wien.

Michał Dworakowski, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.